5 เคล็ดลับสำหรับครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก

5 เคล็ดลับสำหรับครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก

5 เคล็ดลับการสอนเด็กออทิสติกให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่ดอกเตอร์ แบร์รี เอ็ม. พริแซนต์กล่าวไว้ในคลิปนี้ มีอะไรบ้างนะ เรามาพบคำตอบจากการชมคลิปความรู้นี้ไปด้วยกันค่ะ 

Clip Credit:

• Barry M. Prizant, Ph.D., CCC-SLP. Director: Childhood Communication Services Adjunct Professor: Center for the Study of Human Development

• Simon & Schuster Books
—————

โดยสรุปจากคลิปนี้ ดอกเตอร์ แบร์รี เอ็ม. พริแซนต์ กล่าวถึงวิธีการสอนเด็กออทิสติกของคุณครูว่า “วิธีสอนเด็กออทิสติกที่คุณครูทำมีอยู่หลายวิธีที่ถูกต้อง และในบางกรณี เมื่อครูนำวิธีเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็จะรับประกันได้ว่าการสอนเด็กออทิสติกให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จะประสบผลสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแท้จริง” 
—————
1. ใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติก เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
2. ให้โอกาสเด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพในตัวตามที่เด็กมีอยู่ 
3. พูดคุยและแสดงทีท่ากับเด็กออทิสติกแบบให้เกียรติกันและกัน 
4. ช่วยเด็กให้รู้ว่าจะเกิดอะไรในลำดับต่อไป
5. ให้การยอมรับว่าเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชน (โรงเรียน)

มาเริ่มกันที่ เคล็ดลับที่ 1 กันก่อนเลยค่ะ

#1. ใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติก เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด

เรื่องวิธีการสอน ครูมีวิธีสอนเด็กให้เรียนรู้หลายแบบ ทั้งนี้ เพราะครูเข้าใจว่าเด็ก ๆ เองก็มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั่นเอง 

สำหรับเด็กออทิสติกนั้น เด็กจะเรียนรู้ได้ไม่ดีนัก ถ้าเด็กต้องใช้เวลาในการเรียนเรื่องนั้น ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ โดยที่ครูใช้การพูดและการบรรยายเป็นวิธีหลักในการสอน 

ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว เด็กออทิสติกจะเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น หากได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ หรือ “การเรียนรู้ผ่านรูปแบบหลายมิติ (Multimodal Fashion)” กล่าวคือ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัส ผสมผสานกับการได้มองเห็น ได้มีประสบการณ์ และได้ลงมือทำ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้ผ่านการฟังและประมวลผลสิ่งที่ครูบรรยายหรือสอนแต่เพียงรูปแบบเดียว 

จากเคล็ดลับข้อที่ 1 เรื่องการใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติกเพื่อทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดนั้น ที่ผ่านมา คุณครูที่เคยเข้าอบรมในหลักสูตร “การออกแบบการสอนเพื่อเด็กออทิสติกและเด็กที่เรียนรู้ช้า” ที่ทีมงานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรักได้จัดการอบรมมาทุกปี คงจะได้เข้าใจแนวทางการออกแบบการสอนตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติจริงมาแล้ว

และเมื่อได้ลงมือทำ คุณครูจะได้สัมผัสกับความสุขและความมหัศจรรย์ใจที่คุณครูสามารถหาวิธีแก้ปัญหาจนลูกศิษย์เรียนรู้ในเรื่องยาก ๆ ได้ และหลังจากเปิดประตูการเรียนรู้บานแรกได้แล้ว หลังจากนั้น การสอนและการเรียนก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทั้งคุณครูและนักเรียนออทิสติก

ทีมบ้านอุ่นรักขอยืนยันจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงมาตลอด 26 ปี จากการที่เราได้ลงสนามการเรียนรู้แบบไม่ถอยร่วมกับลูก ๆ ตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยมัธยม จนพวกเราค้นพบและแน่ใจแล้วว่า “ถ้าเราให้โอกาสและพยายามคิดค้นหาและใช้วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสม เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ทุกอย่างที่เราต้องการส่งมอบความรู้ให้กับเค้าได้จริง ๆ และหลังจากเด็ก ๆ เริ่มสนใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลังจากนั้น เขาจะเรียนรู้ได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ใจ”

มาเปิดใจทั้งดวง ให้โอกาสและลงมือทำ มานำทางเด็ก ๆ ด้วยกันอย่างจริงจังค่ะ 

#2. ให้โอกาสเด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพในตัวตามที่เด็กมีอยู่

—————

ครูผู้สอนต้องให้เด็กออทิสติกได้แสดงออกซึ่งศักยภาพที่มีอยู่ ดอกเตอร์ แบร์รี เอ็ม. พริแซนต์ ได้ยกตัวอย่างว่ามีครูสอนดนตรีท่านหนึ่งที่ไม่เคยเข้าฝึกอบรมพิเศษใด ๆ เรื่องวิธีสอนเด็กออทิสติก แต่ครูท่านนี้มีเด็กออทิสติกเรียนร่วมในชั้นเรียน และในการเรียนการสอนของครู ท่านต้องทำให้มั่นใจเสมอว่าเด็ก ๆ ทุกคนจะได้เข้ากลุ่มและร่วมทำสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กทำได้ดี

—————

จากการส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้ทำสิ่งที่ตนเองถนัดและทำได้ดีนี้ ครูพบว่ามีเด็กนักเรียนออทิสติกคนหนึ่งของเขามีระดับเสียงที่ดีเยี่ยมและร้องเพลงได้ไพเราะ ครูก็ต่อยอดความสามารถของเด็กด้วยการลงมือสอนเด็กคนนั้นเรื่องการขับร้องอย่างจริง ๆ จัง ๆ ต่อไป

—————

#3. พูดคุยและแสดงทีท่ากับเด็กออทิสติกแบบให้เกียรติกันและกัน

—————

ในกรณีที่ครูรู้ว่าเด็กมีปัญหาหรือความบกพร่อง ครูจะไม่พูดถึงเด็กในแง่ลบต่อหน้าเด็กคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน ทั้งนี้เพราะ ที่จริงแล้ว เด็กออทิสติกเข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากกว่าที่เราคิดว่าพวกเขาเข้าใจ

—————

บางครั้งอาจดูเหมือนว่าเด็กมองไปทางอื่น ไม่สนใจเรา หรือไม่ทีทีท่าว่าจะเข้าใจเรื่องที่เราพูด แต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้น กลับกลายเป็นว่า เด็กกำลังคิดประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับอยู่ต่างหาก ดังนั้น การพูดคุยและแสดงท่าทีให้เกียรติเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญมากอีกประการหนึ่งที่ต้องทำ

—————

#4. ช่วยบอกให้เด็กได้รู้ว่าจะเกิดอะไรในลำดับถัดไป

—————

การบอกให้เด็กออทิสติกรู้และคาดคะเนได้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อได้ทำ เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

—————

สำหรับเคล็ดลับข้อนี้ ดอกเตอร์ แบร์รี เอ็ม. พริแซนต์ กล่าวว่ามีงานเขียนหลายเรื่องที่ระบุว่าเมื่อบุคคลออทิสติกคาดคะเนหรือได้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในลำดับถัดไป นั่นจะช่วยพวกเขาได้เป็นอย่างมาก และแม้แต่เรา ๆ ซึ่งเป็นคนปกติ การได้รู้ล่วงหน้าก่อนเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตก็ช่วยเราได้มากเหมือนกัน

—————

#5. ให้การยอมรับว่าเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชน (โรงเรียน)

—————

เรื่องเด็กออทิสติกนี้ ไม่ได้มีแต่ครูผู้สอนเท่านั้นที่จะช่วยเด็กได้ ทั้งนี้ ดอกเตอร์ แบร์รี เอ็ม. พริแซนต์ กล่าวว่า หากผู้บริหารของสถานศึกษา (ไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่หรือครูผู้ช่วยฝ่ายปกครอง) ให้การยอมรับว่าเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของโรงเรียน ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกับเด็กแบบให้เกียรติกันและกัน การแสดงออกเช่นนี้จะ

(1) กลายเป็นต้นแบบการปฏิบัติสำหรับครูท่านอื่น ๆ

(2) ช่วยทำให้โรงเรียนกลายเป็นชุมชนของคนที่มีความรัก ความใส่ใจ และเข้าใจกันและกัน และ

(3) ช่วยให้ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ออทิสติก รู้สึกดีที่ลูก ๆ ของพวกเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมและชุมชนที่ยอมรับว่าลูก ๆ ของพวกเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าได้อีกด้วย

—————

เราหวังว่าเคล็ดลับต่าง ๆ ที่เรานำมาแชร์จะมีประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและคุณครู ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่าน

—————

อ่านข้อมูล ความรู้ และบทความต่าง ๆ แล้ว เรามาลงมือทำกันอย่างต่อเนื่องและจริงจังกันนะคะ เพื่อลูก ๆ และลูกศิษย์ของพวกเราจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นทุก ๆ วันค่ะ

VDO | คลิปการสอนดนตรีสำหรับเด็กออทิสติก จำนวน 8 ตอน

VDO | คลิปการสอนดนตรีสำหรับเด็กออทิสติก จำนวน 8 ตอน

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางบ้านอุ่นรัก มีวิดีโอมาให้ทุกๆ ท่านได้รับชมกันค่ะ

เป็นวิดีโอที่ทางบ้านอุ่นรัก ได้ร่วมมือกับ ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในการร่วมมือกันจัดทำ วิดีโอ เผยแพร่ความรู้ในการสอนดนตรีให้กับเด็กออทิสติกโดยเฉพาะค่ะ

โดยคลิปวิดีโอมีด้วยกันทั้งหมด 8 ตอน และในบทความนี้ ทางบ้านอุ่นรักได้รวบรวมมาให้รับชมกันแล้วค่ะ ขอเชิญติดตามชมกันได้ค่ะ

ตอนที่ 1 แนะนำบทเรียน โดยครูนิ่ม บ้านอุ่นรัก

ตอนที่ 2 การเลือกเครื่องดนตรี และสถานที่

ตอนที่ 3 การทักทาย

ตอนที่ 4 การอุ่นเครื่อง หรือ Warm Up

ตอนที่ 5 การเรียนคีย์บอร์ด

ตอนที่ 6 กิจกรรมเคาะจังหวะ

ตอนที่ 7 กิจกรรมการออกเสียง และการเคลื่อนไหว

ตอนที่ 8 สรุปบทเรียน

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับท่านที่ได้รับชมวิดีโอชุดนี้แล้ว มีความคิดเห็นกันอย่างไร หรือนำไปประยุกต์ใช้กันแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไรกันบ้าง ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ากันได้นะคะ

และสำหรับบทความนี้ หากทุกๆ ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมแชร์ ให้คนที่คุณรักได้อ่านและได้ร่วมรับชมวิดีโอชุดนี้กันด้วยนะคะ

และที่ลืมไม่ได้ ต้องขอขอบคุณ RSU Media มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

= = = = = = = = = = = =

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องการคำปรึกษา หรือพูดคุยกับพวกเรา สามารถโทรติดต่อหรือนัดหมายเข้ามาพบหรือพาลูกมาประเมิน เพื่อปรึกษาวางแนวการดูแล ได้ที่บ้านอุ่นรัก สาขาที่ท่านสะดวกค่ะ

ติดต่อเรา
วันทำการ: จันทร์ – ศุกร์
เวลาทำการ: 09.00 น. – 15.00 น.

🏡 บ้านอุ่นรักสวนสยาม: เลขที่ 9/8 ซอยสวนสยาม 24 (แยก 2) หมู่บ้านอมรพันธ์ ซอย 7/1-5 คันนายาว กรุงเทพ 10230

☎️ โทร: 086 775 9656 และ 02 906 3033

🏡 บ้านอุ่นรักธนบุรี: เลขที่ 99/92 หมู่ 19 ถนนพุทธมณฑลสายสอง ซอย 26 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170

☎️ โทร: 087 502 5261 และ 02 885 8720

📧 Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com
📧 Facebook Page: BaanAunRak.TH
📧 Line ID: คลิก https://line.me/R/ti/p/%40oya0528g

= = = = = = = = = = = =

#กระตุ้นพัฒนาการ 
#เด็กออทิสติก #เด็กพัฒนาการช้า #เด็กสมาธิสั้น 
#บ้านอุ่นรัก

มหัศจรรย์ … ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน

มหัศจรรย์ … ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน

สำหรับคนที่ติดตามบทความของบ้านอุ่นรัก คงเคยได้ยินครูนิ่มพูดเสมอว่า “ลูก ๆ ของเราไม่ใช่เด็กที่บุบสลายหรือไร้ค่า แต่ลูกเป็นเด็กที่มีศักยภาพที่พิเศษสุดซ่อนอยู่ภายใน”

———-

คำถามมีแค่ว่า… How can you encourage a child? … คุณจะช่วยนำทางและเสริมสร้างศักยภาพให้ลูกได้อย่างไร

คำตอบ… Use your imagination … ใช้จินตนาการของคุณลองคิดดู

———-

———-

เราขอเวลาของคุณแค่ 1.31 นาทีในการชมคลิปนี้เพื่อได้เรียนรู้และค้นพบว่า “ลูกออทิสติกไม่ใช่เด็กที่บุบสลาย แต่ลูกเป็นเด็กที่มีศักยภาพที่พิเศษสุดซ่อนอยู่ในตัว”

———-

สรุปคำบรรยายคลิป

ในชั่วโมงวาดเขียน ครูให้เด็กนักเรียนวาดรูปสัตว์ชนิดใดก็ได้ตามแต่จินตนาการของเด็ก

ภาพที่เด็ก ๆ วาดจึงมีทั้งเจ้าเหมียวปิกาจู้สีเหลืองสดใส กระต่ายน้อยสีชมพูหูยาวตะมุตะมิ และด้วงมูชิคิงผู้พิทักษ์แห่งขุนเขา

———-

แต่…เด็กน้อยคนหนึ่งเอาแต่ระบายสีดำลงไปในกระดาษ แผ่นแล้วแผ่นเล่าอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหยุด และทำเช่นนั้นต่อเนื่องจากในชั้นเรียน นอกเวลาเรียน ระบายสีลงไปในกระดาษอยู่อย่างนั้นตอนอยู่ที่โรงเรียนและที่บ้าน จนกระทั่งครูและครอบครัววิตกกังวลจนครอบครัวต้องพาเด็กไปพบแพทย์

———-

แพทย์ถามหนูน้อยว่า “บอกคุณหมอหน่อยได้มั๊ยว่าหนูกำลังวาดรูปอะไร” แต่เด็กก็ไม่ยอมพูดตอบ ในที่สุดทีมแพทย์ต้องขอให้เด็กหยุดพักการเรียนเพื่อเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาล

———-

ในระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาล เด็กยังคงระบายสีต่อไปไม่หยุด … จนกระทั่งวันหนึ่ง นางพยาบาลฉุกคิดขึ้นได้ว่าภาพต่าง ๆ ที่เด็กวาด หากเรานำมันมาเรียงต่อกันให้ถูกต้อง ภาพนั้นน่าจะมีความหมายอะไรสักอย่าง!

———-

เธอและทีมแพทย์จึงช่วยกันนำภาพแต่ละภาพมาเรียงร้อยเข้าหากัน ซึ่งการทำแบบนั้น ทำได้ไม่ง่ายเลย และในที่สุด ภาพนั้นก็เติมเต็ม….เป็นภาพ…..? (คนที่รู้คำตอบแล้ว ห้ามสปอยล์นะคะ)

———-

… หากคุณอยากรู้ว่าลูกออทิสติกคนนี้วาดอะไร ?

… เราขอเวลาแค่ 1.31 นาทีในการชมคลิปนี้ เพื่อคุณได้เรียนรู้และค้นพบว่าลูกออทิสติกของคุณ ไม่ใช่เด็กที่บุบสลาย แต่ลูกเป็นเด็กที่มีศักยภาพที่พิเศษสุดซ่อนอยู่ในตัว … ส่วนคุณ คุณจะนำทางลูก สร้างเสริมพัฒนาการและผลักดันให้ลูกได้แสดงศักยภาพได้อย่างไร โปรดลองคิดดู…

———-

Clip Credit: Support The Children’s Foundation, Japan Ad Council และ FairyRingDancer

———-

Clip Published on June 26, 2015

———-

คำแปลบรรยายคลิปโดยจินตวีร์ สายแสงทอง

———-

VDO | เลี้ยงลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น: สอนลูกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน

VDO | เลี้ยงลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น: สอนลูกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน

มาชม Clip เรื่องแนวทางการสอนลูกออทิสติกและลูกสมาธิสั้นเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การสอนลูก ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ จำเป็นต้องมีสอนอย่างเป็นขั้นตอน มีการซักซ้อม สรุปทวนความ มีการสร้างบทบาทสมมุติหรือจำลองสถานการณ์ซ้ำ ๆ ให้เป็นแบบฝึกหัดและการฝึกซ้อม อันส่งผลให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรงบ่อย ๆ เพื่อว่าเมื่อลูกถูกเพื่อแกล้ง ถูกน้องแย่งของ หรือเมื่อลูกเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำรงชีวิต ลูกจะรู้วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น หรือถ้าลูกแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วยตนเองไม่ได้ ลูกจะได้รู้ว่าตนเองควรพูด ควรทำ หรือควรไปขอความช่วยเหลือจากใคร ที่ไหน และอย่างไรต่อไป

อย่าลืมช่วยกันกด Like กด Share และอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel ของ Classroom by Baan Aun Rak ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลและ Clips ความรู้เพิ่มเติมที่เราพร้อมแบ่งปัน

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องการคำปรึกษา หรือพูดคุยกับพวกเรา สามารถโทรติดต่อหรือนัดหมายเข้ามาพบหรือพาลูกมาประเมิน เพื่อปรึกษาวางแนวการดูแล ได้ที่บ้านอุ่นรัก สาขาที่ท่านสะดวกค่ะ

VDO | บทบาทของคุณพ่อ ในเรื่องการดูแลและเลี้ยงดูลูกน้อย

VDO | บทบาทของคุณพ่อ ในเรื่องการดูแลและเลี้ยงดูลูกน้อย

บทบาทของคุณพ่อ
———-
ในเรื่องการดูแลและเลี้ยงดูลูก คุณพ่อมักรู้สึกว่าคุณพ่อดูแลลูกได้ไม่ดีเท่าคุณแม่ แต่จริง ๆ แล้วคุณพ่อมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการดูแลทั้งคุณแม่และลูกโดยที่คุณพ่ออาจไม่รู้ตัว 
———-
แล้วบทบาทอะไรบ้างนะที่คุณพ่อทำได้อย่างวิเศษสุด ?

———-
บทบาทของคุณพ่อ คือ 
———-
1. เป็นร่มเงา เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นกำลังใจเคียงข้างให้คุณแม่รู้สึกมั่นคงในชีวิตและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวที่ต่อสู้อยู่คนเดียว ความรู้สึกดี ๆ สามารถถ่ายทอดให้คุณแม่รับรู้ได้ด้วยการกอด ลูบหัว จับมือ และใช้คำพูดในการกล่าวคำขอบคุณ การพูดกล่าวรับรู้ถึงความพยายามของคุณแม่ที่กำลังพยายามอย่างหนักที่จะทำดีที่สุดเพื่อลูก เพื่อสามี และเพื่อครอบครัว การถ่ายทอดความรู้สึกดี ๆ นี้ จะทำให้คุณแม่หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งได้
———-
2. เป็นผู้ช่วยของคุณแม่ สิ่งที่คุณพ่อทำได้ คือ การช่วยเหลือง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน แอบช่วยเหลือคุณแม่อยู่เงียบ ๆ ในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อมีเวลาว่างพอ ที่จะทำได้ เช่น ช่วยล้างจานที่กองอยู่เต็มซิงค์ล้างจาน เพื่อให้คุณแม่ได้เข้านอนเร็วขึ้น ช่วยวิ่งเก็บผ้าเมื่อเห็นฝนตก ช่วยพาลูกไปเดินเล่น เพื่อให้คุณแม่ได้มีเวลาพักสักครู่ การแสดงน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ บ่อย ๆ เป็นการย้ำและแสดงออกถึงความรักความห่วงใยผ่านการกระทำ ซึ่งคุณแม่จะรับรู้ได้อย่างชัดเจนมากกว่าการพูด
———-
3. เป็นผู้สร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูก หน้าที่นี้ที่คุณพ่อมีต่อลูก คือ การสร้างภาพจำดี ๆ ของพ่อและลูก พ่อที่มีความอดทนและเมตตา พ่อที่เข้าใจเสมอว่าลูกคนนี้ไม่ได้ดื้อแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าใจจริง ๆ พ่อที่วิ่งเล่นไล่จับไปด้วยกัน พ่อที่พาลูกเดินเล่น พ่อที่เข็นและซ่อมจักรยานให้ พ่อที่พาลูกไปเล่นน้ำ พ่อที่ใส่เสื้อให้อย่างเก้งก้าง พ่อที่ถักผมเปียโย้เย้ให้ลูกไปโรงเรียน อยากบอกความลับว่าอีกสิ่งที่ผู้หญิงประทับใจที่สุด คือ การหันไปมอง แล้วเห็นภาพพ่อกับลูกเล่นและหัวเราะร่วมกันอย่างสนุกสนาน บทบาทนี้ของคุณพ่อจึงนับเป็นการสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกและคุณแม่ที่เฝ้ามองไปพร้อม ๆ กัน
———-
4. เป็นผู้ดูแลคุณแม่ หน้าที่หลักของคุณพ่อก็คือการดูแลคุณแม่นั่นเอง 
———-
เห็นมั๊ยคะว่าจริง ๆ แล้วคุณพ่อคือผู้ให้ร่มเงาและให้ความอบอุ่นแก่คุณแม่และลูกอย่างแท้จริง แต่สิบปากว่า ก็ไม่เท่าสองตาเห็น ดังนั้น วันนี้ เราขอแชร์คลิปจาก TNN24 เรื่อง “คุณพ่อต้นแบบบุคคลออทิสติก” กันอีกสักครั้ง 
———-
คลิปเรื่องนี้มี 2 ตอน กดลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่อรับชมได้เลยค่ะ 
———-

———-
Clip Credit: TNN24 เรื่อง “คุณพ่อต้นแบบบุคคลออทิสติก”
———-
Photo Credit: Joanna Nix on Unsplash

Call BaanAunRak