บ้านอุ่นรัก

www.BaanAunRak.com

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ

สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น

และเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัย

บ้านอุ่นรัก

บ้านอุ่นรัก เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัย

บ้านอุ่นรักเน้นการวางพื้นฐานพัฒนาการแบบองค์รวม

… Set Up for Success …

เพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อเด็ก ๆ มีพัฒนาการที่พร้อมในทุก ๆ ด้านประกอบกัน พัฒนาการอื่น ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะค่อย ๆ เกิดตามมาตามธรรมชาติ

การเรียนการสอนของบ้านอุ่นรักเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและยั่งยืน ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ศักยภาพของตนเองเด็มความสามารถสูงสุด ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น

 

 

ทำไมจึงต้องเป็น … บ้านอุ่นรัก

เพราะเรานั้นแตกต่าง ด้วยปัจจัยทั้ง 4 ของเราค่ะ

Take Care by Relationship

เจตนารมณ์

“บ้านอุ่นรัก” ก่อตั้งขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ของการมาร่วมกันทำงานที่มีส่วนช่วยสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยใช้องค์ความรู้ที่มีในการช่วยสร้างลูกศิษย์ซึ่งมีความสุขและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความหมาย รวมทั้งการส่งต่อองค์ความรู้และการสร้างทัศนคติทางบวกในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้า ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทีมงานมืออาชีพ

ครูคือผู้ปั้น .. เด็กควรเติบโตในบรรยากาศเช่นไร ครูควรเป็นไปเช่นนั้น

ทีมของ “บ้านอุ่นรัก” เป็นการเข้ามาทำงานร่วมกันของนักวิชาชีพด้านต่าง ๆ เช่น ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด พลศึกษา รวมทั้งคุณครูที่มีประสบการณ์การกระตุ้นพัฒนาการที่มีเจตนารมณ์ในการทำงานเช่นเดียวกัน และทำงานร่วมกันโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานของทีมงานที่มีความสุข สนุก ใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์  และเน้นการสร้างทัศนคติทางบวกต่อการทำงาน ความรักของครูจึงส่งต่อถึงเด็ก ๆ  ผ่านการเรียนรู้ในบรรยากาศที่มีความสุข

ประสบการณ์กว่า 26 ปี

การทำงานของบ้านอุ่นรักเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ที่เกิดการจากทำงานด้านนี้มากว่า 26 ปี  และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบ้านอุ่นรัก รวมทั้งการนิเทศน์งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงคุณภาพของการสอน

การดูแลแบบองค์รวม

การทำงานของเราให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กอย่างครอบคลุมและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

 • Early Intervention การฟื้นฟูและแก้ไขอาการ เน้นการกระตุ้นพัฒนาการแบบองค์รวมเพื่อคืนธรรมชาติที่หายไปให้แก่เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนไปโรงเรียน
 • การประกบและดูแลเด็กในชั้นเรียนปกติ (ปัจจุบัน บ้านอุ่นรักมีโครงการร่วมกับโรงเรียนมากกว่า 40 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
 • การจัดกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นระดับชั้นประถมศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่มประถมศึกษา เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการและต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่น้องที่อยู่ในระดับประถมศึกษานี้
 • การประสานงานการเรียนร่วม และการติดตามผลการเรียนร่วม เพื่อส่งเสริมการเรียนร่วมอย่างมีความหมาย
 • Case Conference กับผู้ปกครอง ที่ทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการกระตุ้นพัฒนาการและร่วมกันวางแนวทางการดูแลเด็ก ๆ 
 • การประสานงานกับแพทย์และทีมบำบัด
 • การให้ความสำคัญกับการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลลูกซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
 • การใช้สื่อการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นเองเพื่อช่วยให้เด็กพิเศษเรียนรู้ได้ดีขึ้น

บริการของบ้านอุ่นรัก

บ้านอุ่นรัก เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้า โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้ค่ะ

 

กลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ

Early Intervention สำหรับน้องอายุ 2-5 ขวบ เน้นการวางพื้นฐานพัฒนาการโดยรวม เพื่อบำบัดอาการและส่งเสริมการพัฒนาการด้านต่าง ๆ

v

กลุ่มเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าโรงเรียน

สำหรับน้องอายุ 2-5 ขวบ ที่ผ่านการกระตุ้นพัฒนาการมาระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้ว และเริ่มมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนร่วม ในโรงเรียน

l

กลุ่มเตรียมประถม

สำหรับน้องที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2-3 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ก่อนขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป

บทความน่าสนใจของบ้านอุ่นรัก

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจ สามารถติดตามเรื่องราวดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูลูกรักของคุณ รวมถึงกระบวนการในการกระตุ้นการพัฒนาการลูกน้อย สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัย ได้จากที่นี่ค่ะ หรือกดที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูบทความอื่น ๆ จากบ้านอุ่นรักได้ค่ะ

และหากเห็นว่า บทความนี้เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่คุณรัก ก็สามารถแชร์ได้นะคะ บ้านอุ่นรักขอบคุณทุก ๆ ท่านมาก ๆ ค่ะ

นั่งอยู่กับที่ได้บางเวลา มันดีอย่างนี้นี่เอง | บ้านอุ่นรัก

นั่งอยู่กับที่ได้บางเวลา มันดีอย่างนี้นี่เอง | บ้านอุ่นรัก

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” ขอแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสอนลูกหลานเด็กเล็กเรื่อง “การนั่งอยู่กับที่” และควรสอนทักษะนี้เสียแต่เนิ่น ๆ เพราะการนั่งอยู่กับที่ได้บ้างในบางเวลาเป็นพัฒนาการสำคัญที่ส่งผลดีเมื่อเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กออทิสติก สมาธิสั้น...

LEGO ของเล่นนี้ มีความหมาย

LEGO ของเล่นนี้ มีความหมาย

“…LEGO หรือที่เราเรียกกันทับศัพท์ว่าตัวต่อเลโก้นั้น จริง ๆ มาจากรากศัพท์คำว่า LEG GODT ในภาษาเดนิช แปลว่า Play Well หรือการเล่นยอดเยี่ยมนั่นเอง และช่างเป็นเรื่องบังเอิญด้วยที่ LEGO ในภาษาละตินนั้นยังมีความหมายว่าต่อเข้าด้วยกันอีกด้วย…(ที่มา: SME Thailand Online)”...

ฝึกลูกอาบน้ำ | บ้านอุ่นรัก

ฝึกลูกอาบน้ำ | บ้านอุ่นรัก

ฝึกลูกอาบน้ำ กระบวนการฝึกลูกอาบน้ำด้วยตนเองเป็นการฝึกช่วยตนในการทำกิจวัตรประจำวันที่สำคัญเพื่อการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูก ซึ่งในระยะแรกที่ลูกอาบน้ำเองไม่เป็น ผู้สอน (คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล) ต้องช่วยนำทางด้วยการแตะนำให้ลูกทำ ฝึกซ้ำ ๆ...

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

บ้านอุ่นรักเชื่อว่า คุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้ปกครองหลายต่อหลายท่าน มีคำถามในใจอยู่มากมายสำหรับการเลี้ยงดูลูกน้อยที่มีปัญหาด้านการพัฒนาการ

บ้านอุ่นรัก ได้ทำการรวบรวมคำถามและคำตอบเบื้องต้นไว้ให้ทุกๆ ท่านได้อ่านกันก่อนเบื้องต้น ตรงนี้แล้วค่ะ

หรือกดที่ Link ด้านล่าง เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

Q: ลูกเป็นอะไร?

A: หากพ่อแม่มีความสงสัยในความผิดปกติทางพัฒนาการของลูก เช่น ไม่พูดเมื่อถึงอายุที่ควรพูด มีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติ ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางด้านพัฒนาการ หรือ จิตเวชเด็ก การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทำตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

โรคที่มักพบในเด็กที่มีพัฒนาการหลายด้านบกพร่อง ได้แก่

 

Pervasive Developmental Disorder (PDD)  โรค PDD คือกลุ่มโรคที่ทำให้เด็กมีความบกพร่องทางพัฒนาการร่วมกันหลายด้าน

Autistic Disorder  โรคออทิสติก เป็นโรคหนึ่งในกลุ่ม PDD เกิดจากความผิดปกติของสมอง โดยแสดงพัฒนาการที่บกพร่องออกมา 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ

 1. พัฒนาการทางสังคม เช่น
 • ไม่มีความสนใจร่วมกับผู้อื่น (Joint Attention)
 • ห่างเหิน ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาต่อผู้คน
 • ชอบอยู่คนเดียว ไม่ยอมเล่นกับเพื่อน
 • สนใจสิ่งของมากกว่าคน
 1. พัฒนาการทางการสื่อภาษา เช่น
 • พูดช้า หรือ พูดไม่ได้เลย
 • มีภาษาแปลกๆ ของตัวเอง
 • ชี้หรือขอไม่เป็น แต่จะใช้วิธีดึงมือคนไปที่สิ่งนั้น
 • ไม่สามารถสานการสนทนากับผู้อื่น เฃ่น พูดแต่สิ่งที่ตนเองสนใจ ไม่คงการสนทนาอยู่ในเรื่องที่อีกฝ่ายสนทนาด้วย
 1. พัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรม เช่น
 • มีการแสดงอารมณ์ที่น้อยเกินไป เช่น สีหน้าเรียบเฉย
 • บางครั้งมีการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงเกินไป เช่น ร้องไห้รุนแรง ยาวนาน ผิดธรรมดา
 • มีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ผิดปกติ เช่น มีพฤติกรรมการกระตุ้นตนเอง เล่นมือ เดินเขย่ง
 • ระบบรับสัมผัสไวเกินไป หรือ น้อยเกินไป เช่น รับเสียงได้ดีเกินปกติ ไม่ชอบเสียงดัง ชอบเลี่ยงพื้นผิวบางอย่าง หรือ เข้าหาพื้นผิวบางอย่าง มากเกินไป
 • ปรับตัวยาก
 • ซนมาก สมาธิสั้น
 • อาจสนใจสิ่งของแต่เป็นการเล่นอย่างไม่มีความหมาย เช่น สนใจล้อรถ เล่นหมุนล้อรถแทนที่จะเอาเล่นอย่างมีความหมาย

High Function Autism กลุ่มออทิสติกที่มีอาการค่อนข้างดี ไม่มีภาวะปัญญาอ่อน

Asperger’s syndrome เป็นความผิดปกติทางพัฒนาการแบบหนึ่งในกลุ่มของ Pervasive Developmental Disorder (PDD) และมีความบกพร่อง 3 ด้านใหญ่ๆ เช่นเดียวกับกลุ่ม Autistic แต่ มักมีทักษะทางภาษาดีกว่า มี IQ ดีกว่า บุคคลที่เป็นก็ตระหนักว่าตนเองมีปัญหา แต่มีปัญหาในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ทางสังคมได้ อาจดูเป็นคนแปลกๆ และมีพฤติกรรมแยกตัวชอบอยู่คนเดียว

Global Delay Development เด็กที่มีพัฒนาการโดยรวมช้าทุกด้าน รวมทั้งพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก

Attention Deficits and Hyperactivity Disorder โรคสมาธิสั้น อาการที่สำคัญของเด็กกลุ่มสมาธิสั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 1. อาการซนมากกว่าปกติ (Hyper Activity) ลักษณะความซนจะมากกว่าเด็กทั่วๆไป ไม่อยู่นิ่ง อยู่ไม่เป็นสุข
 2. อาการสมาธิสั้น (Attention Deficit) เด็กขาดการจดจ่อและมีปัญหาการคงสมาธิในสิ่งที่กำลังกระทำ ทำงานไม่ค่อยเสร็จ หรือใช้เวลานาน เด็กจะมีความวอกแวกง่าย แม้แต่สิ่งเร้าเล็กๆน้อยก็สามารถทำให้เด็กเสียสมาธิได้ เช่น เสียงของตก คนเดินผ่าน เป็นความไวต่อสิ่งเร้าภายนอกโดยผ่านทาง ตา / หู หรืออาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในตัวของเด็กเอง ในกรณีนี้จะแสดงออกในลักษณะอาการเหม่อลอย นั่งนิ่งๆ เป็นระยะเวลานานๆ เหม่อบ่อย
 3. อาการหุนหันพลันแล่น ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง (Impulsive) เด็กมักจะแสดงออกในลักษณะที่รอคอยไม่เป็น รีบเร่ง เช่น ชอบพูดแทรก พูดโพล่งออกมาโดยไม่ทันฟังคำถาม หุนหันพลันแล่น อารมณ์ร้อน เล่นกับเพื่อนแรง เคลื่อนไหวอย่างไม่มีจังหวะจะโคน

**เด็กอาจมีลักษณะอาการครบทั้ง 3 กลุ่มได้ หรือ อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เด่นหรืออาจมีลักษณะเด่นร่วมกันหลายอาการ

Attention Deficits Disorder (ADD) โรคสมาธิสั้น มีปัญหาในการจดจ่อและไม่สามารถคงสมาธิในสิ่งที่กำลังทำ

Attention Deficits Hyperactivity Disorder (ADHD) โรคสมาธิสั้นที่มีอาการซน อยู่ไม่สุข ร่วมด้วย

Q: ออทิสติกสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่?

A: ทางการแพทย์สรุปว่าโรคออทิสติกเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การช่วยเหลือที่เหมาะสมจะทำให้น้องค่อยๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และการช่วยเหลือตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กมีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกับปกติได้

Q: พ่อแม่รู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าควรเชื่อข้อมูลใด หรือจะเลือกแนวทางใดในการช่วยเหลือลูก ?

A:  เป็นปกติที่พ่อแม่จะรู้สึกสับสน ไม่รู้จะไปทิศใด จะเริ่มต้นอย่างไร ปัจจุบันมีหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  และมีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ, Internet ฯลฯ การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลูกและเริ่มต้นได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม  การรับข้อมูลมากจนเกินไป อาจทำให้รู้สึกสับสนและวิตกกังวลมากขึ้น พ่อแม่จึงควรหาข้อมูลอย่างมีสติ มุ่งหาวิธีช่วยเหลือลูก มากกว่า จะวิตกกังวล คิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิจารณญาณและสัญชาตญาณของการเป็นพ่อแม่มากกว่าเลือกตามผู้อื่น ช่วยเหลือลูกบนพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่าจะเลือกตาม “ความต้องการ” ของพ่อแม่

Q: ลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?

A: ในความเป็นจริงแล้ว การเข้าสู่กระบวนการฝึก เป็นเพียงแต่การผ่านกระบวนการการกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและมีความซ้ำเพียงพอที่จะช่วยให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ดังนั้นในน้องที่มีระดับอาการน้อยจะเห็นผลการกระตุ้นพัฒนาการเร็วและสามารถเข้าสู่การเรียนร่วมอย่างมีความหมายได้เร็วขึ้น

เป้าหมายของการกระตุ้นพัฒนาการคือการพยายามส่งน้องกลับเข้าสู่สังคมให้เร็วที่สุด ดังนั้นเมื่อน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งคุณครูจะเริ่มวางแนวทางการส่งต่อเข้าเรียนร่วมต่อไป

“บ้านอุ่นรัก”

ขอให้กำลังใจคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่าน

เชื่อเถอะค่ะว่า

“ความรัก”

ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้