Blog

บทความที่น่าสนใจ

บ้านอุ่นรัก ได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการกระตุ้นการพัฒนาการลูกน้อยไว้ที่นี่ ติดตามกันได้เลยค่ะ

เน้นประเด็น ข้อ 11-12/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️11.ชมเด็กและแสดงให้เด็กรู้ว่าเรารู้สึกดีอย่างไรที่เด็กทำได้ตามข้อตกลง 🔰ตัวอย่างเด็กส่งเสียงดังในโรงภาพยนตร์ เราควรบอกเด็กว่า “พูดเบา ๆ ในโรงภาพยนตร์” เมื่อเด็กทำได้ตามที่เราบอก เราต้องกล่าวชม เช่น “แม่ดีใจที่หนูพูดเบา ๆ ในโรงภาพยนตร์” “แม่ขอบใจที่หนูพูดเบา ๆ...

read more

เน้นประเด็น ข้อ 9-10/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️9.ใช้การเสริมแรง 🍭 (Reinforcement) (เช่น คำชม รางวัล ให้ดาวความดี) เพื่อกระตุ้นให้เด็กทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ข้อควรจำ: 🐷🐖 ↪-ในกรณีที่เราสัญญากับเด็กว่าเราจะให้รางวัล เราต้องทำตามสัญญาเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ...

read more

เน้นประเด็น ข้อ 7-8/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️7.ใช้ตัวช่วยในการบอกเวลา ⏰ ตั้งเวลา/จับเวลา ✔ เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าเด็กใช้เวลาในการทำสิ่งนั้น ๆ ไปนานเท่าไรแล้ว ✔และยังเหลือเวลาอีกเท่าไรในการทำสิ่งนั้น ๆ ✔หลังหมดเวลา ก็จะถึงตอนที่เด็กต้องเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นในลำดับถัดไป 😁😉 ตัวอย่าง:...

read more

เน้นประเด็น ข้อ 5-6/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️5.บอกให้เด็กรู้ลำดับหรือขั้นตอนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนและหลังอย่างชัดเจน 🧖‍♂🧖‍♀ ✔ตัวอย่าง: เมื่อหนูทำเลขเสร็จ หนูจะได้เล่นเกมส์ลูกบอล ✔ตัวอย่าง: หนูเหลือเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์อีก 5 นาที จากนั้น หนูต้องไปทำการบ้าน ⚠️ทำไมเราต้องทำเช่นนี้:...

read more

เน้นประเด็น ข้อ 3-4/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️3.ใช้สถานการณ์ตรงหน้าในการสอนเด็กได้อย่างเหมาะสม ✔ตัวอย่าง: ลูกแย่งของเล่นเพื่อน ✳แนวทาง: ใช้สถานการณ์นั้นในการสอนเด็กเรื่องคำพูดที่ควรใช้ในการขอยืมของเล่นจากเพื่อน แทนการแย่งของเล่นจากเพื่อน ✳สอนลูกให้พูดว่า “เราขอยืมตุ๊กตาได้มั๊ย” “ขอยืมของเล่นหน่อย”...

read more

เน้นประเด็น ข้อ 1-2/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️ 1.ใช้คำพูดสั้น ๆ พูดกระชับ และบอกอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าต้องการให้เด็กแสดงพฤติกรรมอะไร ตัวอย่างสถานการณ์: 🥗🍲 ลูกเขี่ยอาหาร/ไม่ยอมทานอาหาร ✔คำพูดที่ควรใช้:"ทานอาหารค่ะ " ❎ คำพูดที่เราไม่ควรใช้: ทำตัวดี ๆ ตอนทานอาหาร / อย่าเขี่ยอาหารแบบนั้น/ หยุดเดี๋ยวนี้นะ...

read more

พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

Rachel Wise ผู้เขียนบทความต้นฉบับตาม ลิ้งค์ ที่แนบมานี้ เขียนถึงวิธีหลากหลายที่ดีและมีประโยชน์ต่อพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครูที่ต้องการได้เทคนิคการรับมือลูกออทิสติก/เด็กออทิสติก พร้อม ๆ ไปกับการยับยั้งโอกาสที่เด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์...

read more

รายชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการพัฒนาการเด็ก และหมายเลขติดต่อ

บ้านอุ่นรัก ได้ทำการรวบรวมรายชื่อ และสถานที่ พร้อมด้วยหมายเลขติดต่อ สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองทุกท่าน รวมถึงผู้ที่สนใจ ในเรื่องของการกระตุ้นการพัฒนาการของเด็กค่ะ การวินิจฉัยโรค / จิตเวชเด็ก ร.พ. ยุวประสาทฯ 02-394-1845, 02-384-3381-3 ร.พ. ราชานุกูล 02-245-4601-5...

read more

“มุมมองของครู ในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ของเด็กเรียนร่วม” โดย ดร. มัณฑริกา วิฑูรชาติ

1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ของเด็กเรียนร่วม 1.1 จัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล ศึกษาให้เข้าใจและรู้จริง - วิธีการศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานของเด็กเป็นรายบุคคลโดยศึกษาจากการสังเกต สอบถาม และการปฏิบัติ ว่านักเรียนเหล่านั้นมีความสามารถอยู่ในระดับใดบ้าง และดำเนินการจัดหา...

read more

Video โดย ครูนิ่ม

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจ ในเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย ครูนิ่มได้นำเสนอความรู้ด้านต่างๆ ไว้ในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้ทุกๆ ท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันที่นี่ค่ะ 

VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.2 ตัวอย่างกิจกรรมช่วยลดระดับความซน

Clip Series เรื่อง “ลูกซน หรือลูกซนผิดปกติ” ตอน “ตัวอย่างกิจกรรมช่วยลดระดับความซน” มาดูตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยลดระดับความซนของหนูน้อยจอมซน แล้วพ่อแม่จะรู้ว่าท่านสามารถจัดกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันที่บ้านเพื่อลดความซนของลูกได้ วิธีปราบซนปราบเซียนใน Clip...

read more

VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.1 ลูกซน อยู่ไม่สุข วิธีสังเกตอาการซนผิดปกติ

Clip Series เรื่อง “ลูกซน หรือลูกซนผิดปกติ” ตอน “วิธีสังเกตว่าลูกมีพฤติกรรมซนผิดปกติหรือไม่” คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูระดับการเคลื่อนไหวของลูก กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของลูก ระดับการคุมตนเองให้เหมาะสมและสมวัยของลูก ตลอดจนความสามารถในการอยู่นิ่ง ๆ ของลูกกันนะคะ...

read more

VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.— ลูกซน หรือ ซนผิดปกติ วิธีแก้อาการซน

Clip Series เรื่อง “ลูกซน หรือลูกซนผิดปกติ” ตอน “สาเหตุและการแก้ปัญหาความซนของลูกในภาพรวม” นี้ว่าด้วยความซนของลูก ๆ ที่เมื่อพ่อแม่สังเกตให้ดี ก็จะรู้ว่าลูกแค่ซุกซนหรือซนผิดปกติ ไม่ว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่จะซนประมาณไหน ใน Clip นี้มีวิธีแก้ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ง่าย ๆ...

read more

VDO | ความล่าช้าทางพัฒนาการ

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน "ความล่าช้าทางพัฒนาการ" แม้เด็กแต่ละคนอาจมีพัฒนาการที่ต่างกันได้ แต่พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาการที่ลูกมีอยู่นั้น สมวัยหรือไม่ ทำอย่างไรถ้าลูกมีพัฒนาการช้า Clip Series เรื่อง...

read more

VDO | อย่ามองข้ามพัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน "อย่ามองข้าม พัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก" กล่าวถึงพัฒนาการที่ล่าช้า 2 แบบของลูกที่เรามองข้ามไม่ได้ 1. ลูกที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากกว่าสองด้านขึ้นไป 2. ลูกที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่สมวัย ไม่ Function...

read more

VDO | พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน "พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ" ย้ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจความสำคัญของพัฒนาการของลูกก่อนวัย 5 ขวบ...

read more

VDO | สร้างพัฒนาการลูกให้สมวัยก่อน 5 ขวบ EP.1 ภาพรวม

จากคำถามที่พ่อแม่ถามบ่อย ว่า “ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ" ครูนิ่มได้ทำ Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” นี้เพื่อตอบคำถามใน 3 ประเด็น คือ 1. พัฒนาการสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะกับลูกในวัยก่อน 5 ขวบ 2....

read more

VDO | เลี้ยงลูกออทิสติก พัฒนาการช้า : ปัญหาลูกพูดช้า แก้ไขอย่างไร วิธีแก้เบื้องต้น | บ้านอุ่นรัก

พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกพูดช้า ลูกปากหนักเป็นปกติ หรือจำเป็นต้องไปรับการรักษา สำหรับ Clip ความรู้เบื้องต้นนี้ ครูนิ่มโฟกัสเรื่องปัญหาการพูดของลูก ๆ เด็ก ๆ ที่มีอายุมากกว่าสองขวบครึ่งแต่ยังไม่พูดสื่อความต้องการหรือพูดได้น้อยจนผิดปกติ ซึ่งโดยทั่ว ๆ...

read more

VDO | เลี้ยงลูกออทิสติก : การเล่นเพื่อบำบัดอาการออทิสซึม

จาก Clip ที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วว่าการเล่นของลูกออทิสติกในบางรูปแบบสามารถบ่งบอกอาการออทิสซึมของลูกได้ ส่วน Clip นี้ เรามาพบกับมุมมองใหม่ของการเล่น เพราะการเล่นใน Clip นี้เป็นการเล่นเพื่อการบำบัดที่พ่อแม่จะเล่นคลุกคลีไปกับลูกพร้อม ๆ...

read more

“บ้านอุ่นรัก”

ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน

เชื่อเถอะค่ะว่า

“ความรัก”

ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้

Shares
Share This