Blog

บทความที่น่าสนใจ จากบ้านอุ่นรัก

บทความที่น่าสนใจของบ้านอุ่นรัก

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู หรือผู้ที่สนใจติดตามเรื่องราวดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูลูกรัก รวมถึงกระบวนการในการกระตุ้นพัฒนาการให้กับลูก ๆ ที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น และพัฒนาการช้าไม่สมวัย ท่านสามารถอ่านได้จากที่นี่

หรือจะกดที่ปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านบทความอื่น ๆ ของบ้านอุ่นรักเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะ

หากท่านเห็นว่าบทความต่าง ๆ ของบ้านอุ่นรักมีประโยชน์สำหรับคนอื่น ๆ ที่ท่านรัก ก็สามารถแชร์ได้เลยค่ะ

พวกเราทีมครูบ้านอุ่นรักทุกคนขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน…จากใจของพวกเราค่ะ

ฝึกลูกนั่งทำงานที่พื้น | บ้านอุ่นรัก

ฝึกลูกนั่งทำงานที่พื้น | บ้านอุ่นรัก

ฝึกลูกนั่งทำงานที่พื้น การฝึกลูกนั่งทำงานที่พื้นเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ภารกิจที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องฝึกลูกที่บ้านไว้ล่วงหน้าก่อนที่ลูกจะถึงวัยเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาล เพราะกิจกรรมบางอย่างที่ลูกต้องทำที่โรงเรียน ลูกจะต้องนั่งทำที่พื้น เช่น นั่งสมาธิ...

read more
เรื่องท้าทายใจที่ต้องหาทางออก | บ้านอุ่นรัก

เรื่องท้าทายใจที่ต้องหาทางออก | บ้านอุ่นรัก

เรื่องท้าทายใจที่ต้องหาทางออก จากประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้ากว่าวัย มานานกว่า 30 ปี ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” ยอมรับว่าการเลี้ยงดูและดูแลเด็กพิเศษที่มีปัญหาด้านพัฒนาการนั้นเป็นเรื่องท้าทายเสมอ...

read more
“ความขัดแย้ง” เรื่องวุ่น ๆ ที่เราจัดการให้ดีขึ้นได้ | บ้านอุ่นรัก

“ความขัดแย้ง” เรื่องวุ่น ๆ ที่เราจัดการให้ดีขึ้นได้ | บ้านอุ่นรัก

“ความขัดแย้ง” เรื่องวุ่น ๆ ที่เราจัดการให้ดีขึ้นได้ เนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก ในเดือนนี้ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” จึงขอกล่าวถึง “ความขัดแย้ง” ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญที่มักจะเกิดแทรกเป็นระยะ ๆ...

read more
กระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่นหนีบไม้หนีบผ้า | บ้านอุ่นรัก

กระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่นหนีบไม้หนีบผ้า | บ้านอุ่นรัก

กระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่นหนีบไม้หนีบผ้า หนึ่งในภารกิจที่ทีมครูกระตุ้นพัฒนาการเด็กของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรักตั้งใจทำคือการแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมที่ทำได้ง่ายและประหยัดให้คนที่บ้านได้เรียนรู้และนำไปใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็ก เล่นสนุกร่วมกันกับเด็ก...

read more
LEGO ของเล่นนี้ มีความหมาย

LEGO ของเล่นนี้ มีความหมาย

“…LEGO หรือที่เราเรียกกันทับศัพท์ว่าตัวต่อเลโก้นั้น จริง ๆ มาจากรากศัพท์คำว่า LEG GODT ในภาษาเดนิช แปลว่า Play Well หรือการเล่นยอดเยี่ยมนั่นเอง และช่างเป็นเรื่องบังเอิญด้วยที่ LEGO ในภาษาละตินนั้นยังมีความหมายว่าต่อเข้าด้วยกันอีกด้วย…(ที่มา: SME Thailand Online)”...

read more
ฝึกลูกอาบน้ำ | บ้านอุ่นรัก

ฝึกลูกอาบน้ำ | บ้านอุ่นรัก

ฝึกลูกอาบน้ำ กระบวนการฝึกลูกอาบน้ำด้วยตนเองเป็นการฝึกช่วยตนในการทำกิจวัตรประจำวันที่สำคัญเพื่อการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูก ซึ่งในระยะแรกที่ลูกอาบน้ำเองไม่เป็น ผู้สอน (คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล) ต้องช่วยนำทางด้วยการแตะนำให้ลูกทำ ฝึกซ้ำ ๆ...

read more
สนุก (ที่บ้าน) | บ้านอุ่นรัก

สนุก (ที่บ้าน) | บ้านอุ่นรัก

การเล่นสนุกกับลูกหลานที่บ้านเป็นการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ซึ่งศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” อยากส่งเสริมให้ทุกบ้านหมั่นหาเวลาสร้างบรรยากาศการเล่นสนุก ๆ ร่วมกัน โดยการเล่นสนุกนี้มีประโยชน์ คือ...

read more
เช็กพัฒนาการเด็กจากทักษะการเล่นบอล | บ้านอุ่นรัก

เช็กพัฒนาการเด็กจากทักษะการเล่นบอล | บ้านอุ่นรัก

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ฏ “บ้านอุ่นรัก” แนะนำให้คนที่บ้านฝึกเด็กเล่นบอลด้วยการโยนบอลและรับบอลบ่อย ๆ และต้องเป็นการฝึกทักษะอย่างมีเป้าหมาย ประกอบกับการสังเกตผลว่าเด็กทำได้ครบองค์ประกอบหรือไม่ กล่าวคือ (1) เด็กสามารถรับบอลที่คนอื่นโยนให้ได้ และ (2)...

read more
“ดรีมทีม”  ผู้สนับสนุนการเติบโตของลูก | บ้านอุ่นรัก

“ดรีมทีม” ผู้สนับสนุนการเติบโตของลูก | บ้านอุ่นรัก

ทีมแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก แพทย์และบุคลากรฝ่ายจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แพทย์ฝ่ายกาย ทีมกระตุ้นพัฒนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสหวิชาชีพ เช่น ครูฝึกพูด นักกิจกรรมบำบัด นักกระตุ้นพัฒนาการ ครูผู้กระตุ้นทักษะการเคลื่อนไหว...

read more
เจือความขัดแย้งให้จาง เพื่อสร้างทางแห่งรักให้มั่นคง | บ้านอุ่นรัก

เจือความขัดแย้งให้จาง เพื่อสร้างทางแห่งรักให้มั่นคง | บ้านอุ่นรัก

เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” ขอชวนคิดเรื่องความขัดแย้งบนเส้นทางแห่งความรัก เพราะความขัดแย้งเป็นปัญหาสำคัญ ที่ทำให้ระดับความรักถดถอย ความสุขในชีวิตคู่ลดน้อยลง เป็นรักที่พบอุปสรรค เกิดความรู้สึกแย่...

read more
5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อสั่งสมเทคนิคการสอน | บ้านอุ่นรัก

5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อสั่งสมเทคนิคการสอน | บ้านอุ่นรัก

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคนในครอบครัวของลูก ที่เพิ่งเริ่มต้นสอนลูกที่บ้านด้วยตนเองคู่ขนานไปกับการพาลูกไปพบแพทย์ ทีมบำบัด ครูกระตุ้นพัฒนาการเด็ก หรือโรงเรียน ท่านอาจสงสัยว่าท่านต้องใช้วิธีการใดในการสอนลูกเพื่อให้การสอนที่บ้านประสบความสำเร็จ...

read more
5 เหตุผลที่คนที่บ้านเป็นครูที่ดีที่สุดของลูก | บ้านอุ่นรัก

5 เหตุผลที่คนที่บ้านเป็นครูที่ดีที่สุดของลูก | บ้านอุ่นรัก

สืบเนื่องจากวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมาเป็น “วันครูแห่งชาติ” พวกเราทีมครูกระตุ้นพัฒนาการเด็กของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” จึงอยาก Cheer Up สนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกแต่ละท่านในครอบครัวของลูก...

read more

“บ้านอุ่นรัก”

ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน

เชื่อเถอะค่ะว่า

“ความรัก”

ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้

โทรเลย