3 คุณลักษณะของพ่อแม่ ผู้ช่วยลูกปรับพฤติกรรมได้สำเร็จ | บ้านอุ่นรัก

3 คุณลักษณะของพ่อแม่ ผู้ช่วยลูกปรับพฤติกรรมได้สำเร็จ | บ้านอุ่นรัก

หนึ่ง: เป็นพ่อแม่ที่มีการสานสัมพันธ์ทางบวกกับลูก

สอง: เป็นพ่อแม่ผู้สานสัมพันธ์แบบสองทางกับลูก

สาม: เป็นพ่อแม่ผู้ไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

—–

หนึ่ง: เป็นพ่อแม่ที่มีการสานสัมพันธ์ทางบวกกับลูก

 • ในเวลาปกติที่อยู่กับลูก พ่อแม่ต้องมีการสานสัมพันธภาพทางบวกให้ลูกรับรู้ความรักและเกิดประสบการณ์สนุก ๆ ยิ้มและหัวเราะร่วมกัน
 • เรียนรู้วิธีพูดกับลูกด้วยคำพูดทางบวก และพูดเป็นรูปธรรมให้ลูกรับรู้ได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน

—–

สอง: เป็นพ่อแม่ผู้สานสัมพันธ์แบบสองทางกับลูก

 • พ่อแม่มีการสานสัมพันธ์แบบสองทางกับลูกในชีวิตประจำวัน มีการแทรกเงื่อนไขและกระตุ้นการตอบสนองให้ลูกคุ้นเคยที่จะรับฟังและสานต่อในทิศทางที่พ่อแม่นำทาง

—–

สาม: เป็นพ่อแม่ผู้ไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเอง พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น พฤติกรรมทำลายข้าวของ พฤติกรรมที่ขัดขวางการดำรงชีวิตประจำวันตามปกติ พฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนรู้ในอนาคต และพฤติกรรมที่รบกวนทางสังคม

—–

ค่อย ๆ เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ และศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” จะอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดและให้กำลังใจแก่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกครอบครัว และคุณครูนะคะ

—–

Photo Credit: Blake Barlow | Unsplash

9 พฤติกรรมของลูกหลานที่ไม่ควรปล่อยผ่าน | บ้านอุ่นรัก

9 พฤติกรรมของลูกหลานที่ไม่ควรปล่อยผ่าน | บ้านอุ่นรัก

9 พฤติกรรมของลูกหลานที่ไม่ควรปล่อยผ่าน

 1. พฤติกรรมต่อต้าน ไม่ร่วมมือในกิจกรรมที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน       ไม่ร่วมกิจกรรมที่จำเป็นทางสังคม
 2. พฤติกรรมทำร้ายตนเองและคนรอบข้าง เช่น ตี หยิก กัด แย่งของ
 3. พฤติกรรมทำลายของ รวมถึงขว้างปาสิ่งของหรือเข้าไปวุ่นกับสิ่งของรอบตัวแบบไม่เหมาะสม
 4. อารมณ์กวัดแกว่ง รุนแรง ขัดใจไม่ได้ (ในเรื่องที่จำเป็น)
 5. การพึ่งพิงทางอารมณ์ ยึดติดคน ใกล้ชิดแบบไม่สมวัย
 6. หมกมุ่น ยึดติด สิ่งของจนขัดขวางการเรียนรู้ใหม่ ๆ หรือกระทบความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ
 7. พฤติกรรมรบกวนทางสังคม เช่น เข้าหาคนมากเกินควร เข้าไปจัดการ จัดสภาพการแต่งกาย      ความเป็นอยู่การเล่นของคนอื่น วุ่นกับสิ่งของคนอื่น แย่งของ ไม่แบ่งปันสิ่งที่เป็นส่วนรวม        ใช้สิ่งสาธารณะแบบไม่เหมาะสม
 8. ไม่ยอมรับกฎกติกาหรือข้อตกลงตามวัย
 9. ไม่เข้าใจมารยาทพื้นฐานตามวัย

Photo Credit: Allef Vinicius | Unsplash

VDO | ความล่าช้าทางพัฒนาการ

VDO | ความล่าช้าทางพัฒนาการ

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “ความล่าช้าทางพัฒนาการ”

แม้เด็กแต่ละคนอาจมีพัฒนาการที่ต่างกันได้ แต่พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาการที่ลูกมีอยู่นั้น สมวัยหรือไม่ ทำอย่างไรถ้าลูกมีพัฒนาการช้า

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “ความล่าช้าทางพัฒนาการ” ช่วยให้พ่อแม่ทราบแนวทางการสังเกต และการช่วยเหลือเบื้องต้น

หากพ่อแม่กังวลว่าลูกอาจมีความล่าช้าทางพัฒนาการหรือมัพัฒนาการที่ไม่สมวัย พ่อแม่อย่ารีรอ ต้องรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานี้ส่งผลเสียต่อพัฒนาการในลำดับถัด ๆ ไปหรือในภาพรวมของพัฒนาการที่ดีที่ลูกควรได้มีค่ะ


VDO | อย่ามองข้ามพัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก

VDO | อย่ามองข้ามพัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “อย่ามองข้าม พัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก” กล่าวถึงพัฒนาการที่ล่าช้า 2 แบบของลูกที่เรามองข้ามไม่ได้

1. ลูกที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากกว่าสองด้านขึ้นไป

2. ลูกที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่สมวัย ไม่ Function

หากลูกมีปัญหานี้ สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเพื่อช่วยลูกให้ได้คืออะไร มาพบคำตอบจาก Clip นี้กันนะคะ

ทุกปัญหามีทางแก้ บ้านอุ่นรักขอส่งกำลังใจมาให้พ่อแม่นะคะ

VDO | พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ

VDO | พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ย้ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจความสำคัญของพัฒนาการของลูกก่อนวัย 5 ขวบ

หากพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยสร้างพัฒนาการที่สมวัยให้ลูกได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา สติปัญญา และการช่วยเหลือตนเอง ลูกวัยก่อน 5 ขวบคนนี้ จะมีรากฐานของพัฒนาการที่ดีและมีบันไดขั้นแรกที่มั่นคงอันจะนำลููกสู่ความสำเร็จและมีพัฒนาการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นในวัยถัด ๆ ไป

โทรเลย