LEGO ของเล่นนี้ มีความหมาย

LEGO ของเล่นนี้ มีความหมาย

“…LEGO หรือที่เราเรียกกันทับศัพท์ว่าตัวต่อเลโก้นั้น จริง ๆ มาจากรากศัพท์คำว่า LEG GODT ในภาษาเดนิช แปลว่า Play Well หรือการเล่นยอดเยี่ยมนั่นเอง และช่างเป็นเรื่องบังเอิญด้วยที่ LEGO ในภาษาละตินนั้นยังมีความหมายว่าต่อเข้าด้วยกันอีกด้วย…(ที่มา: SME Thailand Online)”

ตัวต่อเลโก้เป็นของเล่นประจำบ้านของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” ทั้ง 2 แห่ง คือ “บ้านอุ่นรักสวนสยาม” และ “บ้านอุ่นรักธนบุรี” ซึ่งครูบ้านอุ่นรักจะใช้เลโก้ทั้งในการสอนเดี่ยว สอนกลุ่ม ตลอดจนการปล่อยเด็กเล่นอิสระเพราะเลโก้เป็นของเล่นที่เหมาะสมกับการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น

 • ฝึกจัดระเบียบความคิดและลำดับการทำงานในสถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าจำนวนมาก เช่น ครูสาธิตให้เด็กดูว่าในการเล่นนี้ เด็กต้องแยกเลโก้ตามสีและต่อเลโก้ที่เป็นสีเดี่ยวกันเข้าด้วยกัน โดยในช่วงเริ่มต้น ครูจะคละเลโก้หลากสีรวมไว้ในถาดและต่อให้เด็กดูทีละสี เมื่อเด็กเข้าใจแนวคิด ครูจะแล้วปล่อยให้เด็กแต่ละคนลงมือทำเอง ซึ่งเด็กบางคนจะสับสนเพราะเลโก้หลากสีถือเป็นสิ่งเร้าที่มีจำนวนมาก (มีสิ่งเร้าเยอะ) เด็กจึงเริ่มต้นไม่ถูก ในขณะที่เด็กบางคนก็จะลงมือทำได้ ทั้งนี้ ครูจะสังเกตว่าเด็กแต่ละคนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เช่น เด็กบางคนเลือกหยิบเลโก้ทีละสีแล้วต่อจนเสร็จไปทีละสี ในขณะที่เด็กบางคนใช้วิธีแยกเลโก้แต่ละสีกองแยกไว้แล้วค่อยต่อ ส่วนเด็กคนที่สับสนมาก ครูจึงจะบอกวิธีทำอีกรอบ การสังดเกตของครูทำให้ครูรู้วิถีความคิดของเด็กแต่ละคนก่อนที่ครูจะนำทาง
 • เมื่อเด็กต่อเลโก้ตามที่ครูสั่งได้เองแล้ว ครูจะปล่อยให้เด็กต่อเลโก้ต่อไปอย่างอิสระ แต่ครูจะคอยสังเกตห่าง ๆ และเข้าแทรกเพื่อให้แนวทางเด็กลองแปลงสภาพเลโก้เป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมจินตนาการเพิ่มเติม เช่น ต่อเป็นเครื่องบินหรือรถ เป็นต้น
 • เมื่อเด็กต่อเลโก้เป็นเครื่องบินหรือรถได้แล้ว ครูไม่ลืมที่จะกล่าวชม ก่อนชวนเด็กสนุกต่อด้วยการทำท่ายกเลโก้ชิ้นนั้นหรือยกตัวเด็กขึ้นบินบนอากาศ หรือเด็กที่ต่อเลโก้เป็นรถ ครูก็จะชวนเด็กทำท่าเข็นเลโก้รูปรถพร้อมทำเสียงประกอบ “บรื้น ๆ ๆ” อย่างสนุกสนาน

แม้เลโก้จะเป็นของเล่นที่ช่วยสร้างเสริมจินตนาการและพัฒนาการของเด็กได้ แต่การที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้สอนหมั่นสังเกตและคอยเข้าแทรกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กในจังหวะที่ถูกต้อง จะเป็นการต่อยอดการเล่นให้มีคุณค่ายอดเยี่ยมทั้งในด้านการกระตุ้นพัฒนาการและการสร้างสัมพันธภาพทางใจสมกับความหมายของ LEGO ได้อย่างแท้จริง

เครดิตข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเลโก้: SME Thailand Online

เครดิตภาพ: https://unsplash.com/photos/HpMihL323k0 (Unsplash | Glen Carrie)

ติดต่อศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก”

บ้านอุ่นรักสวนสยาม: โทร: 086 775 9656

บ้านอุ่นรักธนบุรี ถนนพุทธมณฑลสายสอง: โทร: 087 502 5261

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ | 09.00 น. – 15.00 น.

ฝึกลูกอาบน้ำ | บ้านอุ่นรัก

ฝึกลูกอาบน้ำ | บ้านอุ่นรัก

ฝึกลูกอาบน้ำ

กระบวนการฝึกลูกอาบน้ำด้วยตนเองเป็นการฝึกช่วยตนในการทำกิจวัตรประจำวันที่สำคัญเพื่อการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูก ซึ่งในระยะแรกที่ลูกอาบน้ำเองไม่เป็น ผู้สอน (คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล) ต้องช่วยนำทางด้วยการแตะนำให้ลูกทำ ฝึกซ้ำ ๆ จนลูกเข้าใจแล้วค่อยปล่อยให้ทำเอง หากจำเป็นต้องช่วยเหลือ ให้ช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น เมื่อฝึกทุกวัน ลูกจะจดจำขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำได้ ทำได้ดีขึ้นตามลำดับ และจะอาบน้ำได้เอง

กระบวนการฝึกที่เกี่ยวข้อง

 • ฝึกถอดเครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดชั้นใน
 • ฝึกใส่ผ้าเช็ดตัวหลังการถอดเสื้อผ้า
 • ฝึกอาบน้ำ สระผม ถูสบู่ ล้างหน้า ล้างตัว เช็ดตัว
 • ฝึกใส่ผ้าเช็ดตัวหลังการอาบน้ำ โดยการถอดผ้าเช็ดตัวออก จะทำได้ต่อเมื่อลูกสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Picture Credit: http://www.animated-gifs.fr/category_kids/kids-bath/

 

สนุก (ที่บ้าน) | บ้านอุ่นรัก

สนุก (ที่บ้าน) | บ้านอุ่นรัก

การเล่นสนุกกับลูกหลานที่บ้านเป็นการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ซึ่งศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” อยากส่งเสริมให้ทุกบ้านหมั่นหาเวลาสร้างบรรยากาศการเล่นสนุก ๆ ร่วมกัน โดยการเล่นสนุกนี้มีประโยชน์ คือ

 1. พ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งเสริมพื้นฐานทางอารมณ์ให้ลูกหลานเป็นเด็กที่มีพื้นฐานทางอารมณ์เชิงบวก ลูกหลานจึงเป็นเด็กที่มีความสุข
 2. พ่อแม่ผู้ปกครองได้สื่อให้เด็ก ๆ ที่บ้านรับรู้ความหมายของการได้อยู่ร่วมกันกับคนรอบข้างในครอบครัวว่าเป็นเวลาที่ดี มีความสุข และได้หัวเราะด้วยกันอย่างสนุกสนาน อันจะช่วยสร้างความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
 3. พ่อแม่ผู้ปกครองได้ตั้งเป้าหมายของตนเองว่าลูกหลานจะต้องสนุกเมื่อได้เล่นและได้อยู่ร่วมกันกับเรา เด็ก ๆ ต้องสนุกมากกว่าการเล่นอยู่กับของเล่นหรืออยู่ในโลกส่วนตัวตามลำพัง
 4. พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใช้การเล่นสนุกในการช่วยปรับลดอารมณ์หงุดหงิดง่ายของลูกหลาน อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้เป็นเชิงบวกมากยิ่งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

เครดิตภาพ: <a href=”https://www.freepik.com/vectors/family-care“>Family care vector created by dooder – www.freepik.com</a>

“ดรีมทีม” ผู้สนับสนุนการเติบโตของลูก | บ้านอุ่นรัก

“ดรีมทีม” ผู้สนับสนุนการเติบโตของลูก | บ้านอุ่นรัก

 1. ทีมแพทย์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
 • แพทย์และบุคลากรฝ่ายจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • แพทย์ฝ่ายกาย
 1. ทีมกระตุ้นพัฒนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสหวิชาชีพ เช่น
 • ครูฝึกพูด
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักกระตุ้นพัฒนาการ
 • ครูผู้กระตุ้นทักษะการเคลื่อนไหว
 1. ทีมส่งเสริมการเรียนรู้และซ่อมเสริมวิชาการ เช่น
 • ครูประจำชั้น
 • ครูในโรงเรียน
 • ครูการศึกษาพิเศษ
 1. ทีมสมาชิกในครอบครัวที่สลับสับเปลี่ยนและช่วยกันดูแลและทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
 • แทรกการกระตุ้นพัฒนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตจริง
 • เตรียมการดำรงชีวิต เช่น ฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันตามวัย
 • ฝึกงานบ้าน ฝึกมารยาทและการเข้าสังคมตามวัย
 • หากิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยเป็นงานอดิเรกยามว่าง
 1. ทีมฝึกอาชีพ เช่น
 • ครู อาจารย์ที่เกี่ยวข้องสายวิชาชีพ
 • สมาชิกในครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่จะพัฒนาทักษะทางอาชีพให้ลูกตามความสนใจและความถนัดของลูก
 1. สมาชิกในชุมชนและสังคม
 • เปิดโอกาสให้ลูกได้การสนับสนุนจากคนรอบข้าง
 • เปิดโอกาสให้ลูกได้รับประสบการณ์ในสังคมตามจริง
 1. ทีมสนับสนุนยามต้องการความช่วยเหลือ เช่น
 • ผู้ให้กำลังใจแก่พ่อแม่
 • ญาติพี่น้อง
 • ครูของลูก
 • เจ้านาย ลูกน้อง
 • เพื่อนบ้าน เพื่อน

Vector created by felicities | freepik.com

เจือความขัดแย้งให้จาง เพื่อสร้างทางแห่งรักให้มั่นคง | บ้านอุ่นรัก

เจือความขัดแย้งให้จาง เพื่อสร้างทางแห่งรักให้มั่นคง | บ้านอุ่นรัก

เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” ขอชวนคิดเรื่องความขัดแย้งบนเส้นทางแห่งความรัก เพราะความขัดแย้งเป็นปัญหาสำคัญ ที่ทำให้ระดับความรักถดถอย ความสุขในชีวิตคู่ลดน้อยลง เป็นรักที่พบอุปสรรค เกิดความรู้สึกแย่ ถูกทำให้น้อยใจและเสียใจ ซึ่งในโลกความจริง ความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่ เพราะไม่มีคู่รักคู่สมรสใดสมบูรณ์แบบ

ข้อคิด “เจือความขัดแย้งให้จาง เพื่อสร้างทางแห่งรักให้มั่นคง”

 • ตัวตั้งของการรักษาชีวิตคู่และชีวิตสมรส คือ เราทั้งคู่มีเป้าหมายและพันธสัญญาตั้งใจมั่นร่วมกันว่าจะรักษาสัมพันธภาพแบบคู่แท้ไปอย่างยาวนาน และเราอาจเป็นเพื่อนแท้กันตลอดไป
 • พันธสัญญาช่วยผลักดันให้เราทั้งสองฝ่ายมีแรงจูงใจที่จะใช้ความพยายามสูงสุดในการรักษาสัมพันธภาพต่อไป ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อมีเป้าหมายร่วมกัน สองพลังจะช่วยกันออกแรง แก้ไข และผ่านพ้นทุกข้อขัดแย้งไปได้ในที่สุด
 • เราต่างฝ่ายจะตั้งใจมั่นว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดในส่วนของตนเอง ลดความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงใคร เพราะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ ยกเว้นคน ๆ นั้นต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง
 • บ่อยครั้งที่ปัญหาของคู่รักคู่สมรสไม่ได้เป็นผลจากข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่ง บางเหตุการณ์มีแนวโน้มที่คนเราจะมีวิธีตอบโต้กับปัญหาแบบเดิม แต่ในบางเหตุการณ์อาจแตกต่างออกไปแล้วแต่สถานการณ์ ดังนั้น คู่สมรสจำเป็นต้องรู้เท่าทันว่าปัญหาอาจเกิดจากวิธีการโต้ตอบซึ่งกันและกันในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ในการร่วมกันแก้ปัญหา คู่รักคู่สมรสจำเป็นต้องค้นหาวิธีการประนีประนอม เรียนรู้ที่จะยอมรับกันและกัน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือนใคร และหาทางประนีประนอมจัดการกับความแตกต่าง หาทางแก้ปัญหาแบบที่ทั้งคู่ได้รับการตอบสนองอย่างเข้าใจ และได้รับการยอมรับกันและกันแบบวินวิน (Win Win) ทั้งสองฝ่าย
 • การบำบัดปัญหาความขัดแย้งแนวใหม่ไม่ได้มุ่งให้อีกฝ่ายพูดถึงข้อเสียที่ต้องการให้อีกฝ่ายแก้ไข เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบ และกำหนดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องมุมมอง ซึ่งมี 2 ประเด็นที่สำคัญคือ
 1. มุมมองที่เรามีต่อฝ่ายตรงข้าม: ชวนให้ฝ่ายที่รู้สึกขัดแย้งใช้เวลาในการมองย้อนกลับไปว่าอีกฝ่ายมีคุณค่าอย่างไร มีความดีงามที่เคยทำให้และความดีงามที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างไร อาจเขียนออกมาเป็นข้อ ๆ
 2. มุมมองในส่วนของตนเอง: สำรวจตนเองว่าจะมีส่วนปรับปรุงเพื่อร่วมรับผิดชอบความสัมพันธ์ในส่วนของตนเองได้อย่างไร
 • ทุกครั้งที่ขัดแย้งตลอดระยะการใช้ชีวิตคู่ แต่ละฝ่ายจำเป็นต้องตั้งใจมั่นที่จะตรวจสอบและปรับปรุงในส่วนของตนเอง โดย
  1. ตระหนักว่าบ่อยครั้ง บุคลิกภาพ ความฝังใจในอดีต หรือความไม่เป็นกลางในความคิดของเรา อาจส่งผลต่อการเป็นคู่ชีวิตที่ดี ดังนั้น เมื่อขัดแย้งและมีเหตุการณ์สำคัญ เราต้องไม่ลืมที่จะสำรวจ ยอมรับ และปรับในส่วนของตนเอง
  2. นิ่งฟังมากขึ้น ลดการโต้ตอบแบบทันทีทันใด เพื่อพยายามจับประเด็นที่อีกฝ่ายสื่อสารความจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจับความรู้สึกที่อีกฝ่ายพยายามสื่อสารออกมา เพื่อให้คู่ของเรารู้สึกปลอดภัย ได้รับความเห็นอกเห็นใจ และรู้สึกเป็นที่ยอมรับ
  3. ปรับการใช้คำพูดและระดับน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะเมื่อมีความขัดแย้ง เราจะตั้งใจที่จะไม่เพิ่มความโกรธหรือแสดงความเป็นปรปักษ์
  4. นอกจากเราแต่ละฝ่ายจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ในระยะยาว เรายังจำเป็นต้องหาวิธีบำรุงรักษาความสัมพันธ์ โดยหาวิธีที่จะแสดงออก และแสดงออกบ่อยครั้งขึ้นเพื่อให้อีกฝ่ายสัมผัสได้ชัดถึงความรัก ความเสน่หาที่ยังคงมีอยู่ตลอดไป
  5. เราจะมีความอบอุ่นใจเมื่อตระหนักถึงคุณค่าทั้งของตนเองและคู่รักที่เคียงข้างเราตลอดมา เราจะยอมรับกันและกันในแบบที่ไม่มีใครเหมือนใครมากขึ้น เราจะปรับปรุงวิธีคิด วิธีสื่อสาร และการแสดงออกเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างรู้สึกปลอดภัยและเข้าใจซึ่งกันและกัน พร้อมกันนั้น ตลอดเส้นทางชีวิตคู่ เราจะไม่ลืมจุดไฟความรักโรแมนติก ความสุข  ความสนุกสนานที่ได้สบตา มองหน้า และหัวเราะสนุกด้วยกัน เพื่อกลับคืนสู่ความสัมพันธ์แบบคู่แท้ที่ใกล้ชิดทางใจอย่างดีที่สุด

“บ้านอุ่นรัก” หวังว่าข้อคิดจากเราอาจมีประโยชน์ เป็นข้อคิดที่ใช้ได้ และคู่รักคู่สมรสได้นำไปใช้ เพื่อบำบัดความขัดแย้งได้ในบางเวลา จนก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน

Happy Valentine’s Day สุขสันต์วันแห่งความรัก