สอน “ตามวัย” ให้ลูกออทิสติก “วัยอนุบาล” น่ารักและเก่งสมวัย | บ้านอุ่นรัก

สอน “ตามวัย” ให้ลูกออทิสติก “วัยอนุบาล” น่ารักและเก่งสมวัย | บ้านอุ่นรัก

ลูกออทิสติกวัยอนุบาล วัยเด็กเล็ก ที่มีอายุไม่เกิน 4 ขวบ นับว่าเป็นวัยสำคัญที่คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง ควรเน้นการสร้างสัมพันธภาพทางบวกกับลูก การแทรกเงื่อนไขแบบไม่ให้ลูกรู้ตัว พร้อม ๆ ไปกับการช่วยให้ลูกฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง

การสร้างประสบการณ์ทางบวก: ทำได้โดยการหากิจกรรมสร้างสรรค์สนุก ๆ มาเล่นกับลูก กิจกรรมเหล่านั้นควรเน้นการที่ได้สบตากันและกัน หัวเราะ ซุกซน และมีเวลาดี ๆ ที่สนุกสนานหรือแสนสงบร่วมกับลูก เช่น นั่งเก้าอี้โยกเพื่อฟังเพลงที่มีทำนองผ่อนคลายไปด้วยกัน  เล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟัง หรือนวดผ่อนคลายให้ลูกและร้องเพลงคลอไปเบา ๆ เป็นต้น

การแทรกเงื่อนไขแบบไม่ให้ลูกรู้ตัว: ทำได้โดยการใช้ท่าทีสนุกสนานของเรามากลบเกลื่อน ในขณะที่เราแอบแทรกกติกาตามวัยให้ลูกหยุดรอ รับฟัง หรือคล้อยตามเราในสถานการณ์ที่จะทำได้ เช่น ก่อนให้ขนม ของเล่น หรือความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ส่วนเงื่อนไขที่ต้องแทรก มีดังนี้ คือ 

– กำหนดจุดรอ

– มีระยะเวลาการรอคอยสั้น ๆ ก่อนให้สิ่งที่ลูกต้องการ เช่น ร้องเพลงสั้น ๆ 1 จบ นับเลข 1-10 ด้วยท่าทีสนุกสนาน

– ทำตามเงื่อนไขง่าย ๆ ก่อนได้รับสิ่งที่ต้องการหรือได้รับความช่วยเหลือ เช่น พูดบอกความต้องการ  ไหว้ขอโดยไม่แย่งจากมือแม่

– ฝึกการรอคอย

– ฝึกการยอมรับกติกาง่าย ๆ ตามวัย

การไม่ปล่อยผ่านเมื่อลูกทำสิ่งที่เกินกว่าเหตุ: สิ่งที่เกินกว่าเหตุ เช่น การกระทำใด ๆ ก็ตามที่เป็นอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่ การทำลายหรือขว้างปาข้าวของ เป็นต้น

ฝีกการควบคุมอารมณ์ “อยากได้ จะเอา”: สำหรับ “ลูกวัยอนุบาล” นี้ คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง ต้องตั้งสติและทบทวนกับตนเองเสมอว่า ”สิ่งที่เราจะให้ลูก ควรจะสมวัย สมประโยชน์” 

ไว้เรามาพบกันใหม่ ในตอน “สอน “ตามวัย” ให้ลูกออทิสติก “วัยประถม” น่ารักและเก่งสมวัย” กันต่อในคราวหน้า โปรดติดตามอ่านนะคะ

เครดิตภาพ: Markus Spiske | Unsplash

สอน “ตามวัย” ให้ลูกออทิสติกน่ารักและเก่งสมวัย | บ้านอุ่นรัก

สอน “ตามวัย” ให้ลูกออทิสติกน่ารักและเก่งสมวัย | บ้านอุ่นรัก

สำหรับคุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง ที่ติดตามอ่านบทความของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” มาสักระยะหนึ่ง ท่านคงคุ้นเคยกับคำกล่าวของเราที่ว่า “ลูกออทิสติกไม่ใช่เด็กที่บุบสลายหรือไร้ค่า แต่เป็นเด็กที่มีศักยภาพสุดพิเศษซ่อนอยู่ภายใน”

“บ้านอุ่นรัก” กล่าวเช่นนี้ เพราะเชื่อมั่นในความสามารถของเด็ก อีกทั้ง เรายังเคยเห็นตัวอย่างจากลูกศิษย์ออทิสติกรุ่นแล้วรุ่นเล่าของเรา ที่พวกเขาได้รับโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามวัย โดยมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม และผลักดัน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมมาสนับสนุน ให้เด็กฝึกทำสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำ ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเป็นกิจวัตร เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง เด็กก็จะสามารถนำพาตนเองให้ทำสิ่งต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วงได้ ส่วนเราจะเลือกสอนสิ่งใดให้พวกเขานั้น “บ้านอุ่นรัก” คิดว่าการสอนลูกออทิสติก “ตามวัย” เป็นวิธีการสอนที่ดีและง่ายต่อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง และการสอน “ตามวัย” นี้เองที่จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของลูกจนลูกน่ารักและเก่งสมวัยได้ในท้ายที่สุด

การสอนลูก “ตามวัย” “บ้านอุ่นรัก” แบ่งวัยของลูกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ

1: วัยอนุบาล วัยเด็กเล็ก หรือลูกวัยไม่เกิน 4 ขวบ

2: วัยประถม หรือลูกวัย 5-11 ปี และ

3: วัยรุ่น หรือลูกวัย 12 ปีขึ้นไป

ส่วนเราจะแนะนำให้คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง สอนลูก ๆ แต่ละวัย เรื่องอะไร “ตามวัย” กันบ้าง โปรดติดตามอ่านในตอนต่อไปค่ะ

เครดิตภาพ: Markus Spiske | Unsplash

วีดีโอ | เลี้ยงดูในแต่ละช่วงวัยอย่างไร จึงจะสร้างเด็กออทิสติกอัศจรรย์ได้? | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอ | เลี้ยงดูในแต่ละช่วงวัยอย่างไร จึงจะสร้างเด็กออทิสติกอัศจรรย์ได้? | บ้านอุ่นรัก

“บ้านอุ่นรัก” ขออนุญาตแชร์ VDO รายการ “Miracle Kids” “เด็กอัศจรรย์สร้างได้” ตอน “การเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ในแต่ละช่วงวัย” จำนวน 2 ตอน เพื่อท่านได้ชมตัวอย่างของอีกหนึ่งครอบครัวที่เลี้ยงดูลูกออทิสติกได้อย่างดีเยี่ยม จนสามารถส่งเสริมศักยภาพของลูกให้เป็นเด็กอัศจรรย์อีกคนหนึ่งของสังคมไทย

เมื่อท่านได้ชม VDO นี้ ครบทั้ง 2 ตอนแล้ว ก็จะพบว่า ที่จริงแล้ว หัวใจสำคัญในการเลี้ยงดูลูกออทิสติกให้ประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่หมอหรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่อยู่ที่ “ทีมครอบครัว” ว่าจะสามารถนำวิธีการบำบัดรักษาที่ได้รับคำแนะนำมา หรือที่ได้เรียนรู้ มาบูรณาการอย่างไร จึงจะนำพาและช่วยลูกได้ตามวิถีชีวิตจริงของแต่ละครอบครัว

ครอบครัวใน VDO นี้ ใช้ทั้งสัญชาตญาณความเป็นพ่อแม่ ความรักที่มอบให้ลูก และเทคนิคหลายประการประกอบกันเพื่อช่วยเหลือลูก เช่น การสังเกตและเรียนรู้อาการของลูก การไม่ละเลยที่จะพาลูกไปพบแพทย์เพื่อรับคำวินิจฉัยและขอแนวทางการบำบัดรักษาที่ถูกต้อง การจดบันทึกอาการและวิธีแก้ไขอาการต่าง ๆ เหล่านั้น การร่วมมือกับทีมโรงเรียน การทำความเข้าใจข้อบกพร่องที่หลงเหลืออยู่ของลูกและตระหนักว่าต้องแก้ไขโดยไม่ปล่อยผ่าน การสอนลูกให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เพื่อลูกไม่อินไปกับเรื่องที่วิตกกังวลมากเกินไป การให้ลูกได้ใช้เวลาเพื่อฝึกฝนสิ่งต่าง  ๆ การส่งเสริมศักยภาพของลูกตามที่ลูกสนใจ การใช้ปัญหาหรือประสบการณ์ตรงที่ไม่ดีที่ลูกพบเจอมาสอนตามสถานการณ์ว่านั่นเป็นโอกาสดีที่ลูกจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะปัญหาที่พบเปรียบเสมือนความรู้ที่ลูกไม่เคยเจอหรือไม่เคยมีมาก่อน แต่ลูกสามารถเรียนรู้ จัดการ รับมือกับสถานการณ์นั้น ๆ และปรับตัวได้ในท้ายที่สุด

การเลี้ยงดูและช่วยลูกตามแบบของครอบครัวนี้ จึงส่งผลให้ลูกเจริญเติบโตสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ แถมยังเปล่งประกายความเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีทักษะอัศจรรย์ในหลายด้านอย่างชัดเจนด้วย

คุณแม่ทุกท่าน คุณพ่อทุกท่าน และทุกครอบครัว ทำได้ดีไม่แพ้กัน

….ขอเพียง…มีทัศนคติที่ดี ไม่ท้อแท้หรือหมดหวัง

…ขอเพียง…เชื่อมั่นในศักยภาพของลูก

…ขอเพียง…สมาชิกทุกคนในครอบครัว “รักลูก” “รักกันและกัน” และ “สนธิกำลังกัน ช่วยกัน ช่วยลูก” เท่านั้นเอง

กดที่ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อรับชมวีดีโอ

ช่วงที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=hF_SnPH01w4&feature=youtu.be

ช่วงที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=es6gx0qFFqc

เครดิตวีดีโอและข้อมูล: รายการ Miracle Kids เด็กอัศจรรย์สร้างได้ | News1 | Manager Online

“ผมสุขใจ เมื่อได้เล่นเปียโน” | บ้านอุ่นรัก

“ผมสุขใจ เมื่อได้เล่นเปียโน” | บ้านอุ่นรัก

“บ้านอุ่นรัก” ชวนทุกท่านร่วมชมการฝึกซ้อมเปียโนของ Alfonzo (บุคคลออทิสติก) และร่วมยิ้ม ร่วมสุขใจไปกับเขาค่ะ

ไม่ว่าเพลงที่ Alfonzo หรือเด็กออทิสติกคนอื่น ๆ เล่น จะไพเราะหรือไม่ก็ตาม แต่ Alfonzo และเด็ก ๆ ย่อมรู้สึกรื่นรมย์ สุข สนุก และผ่อนคลายความวิตกกังวลหรือความกลัวในขณะได้เล่นดนตรี นอกจากนี้ ยังได้สร้างเสริมพัฒนาการและทักษะด้านอื่น ๆ คู่กันไปด้วย ทั้งการอ่าน การจับจังหวะ การคงสมาธิ การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ การกำกับการเคลื่อนไหวของร่างกายคู่กับการอ่านตัวโน้ตดนตรีและความคิด การกระตุ้นการเปล่งเสียงและการพูด การเพิ่มทักษะการฟัง-เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ และการกระตุ้นการสบตา เป็นต้น

ดนตรีบำบัดส่งผลดีต่อพัฒนาการที่รอบด้านของเด็กออทิสติกได้ค่ะ ดังนั้น คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง ลองสังเกตความชอบและความสนใจของลูก ๆ ออทิสติกกันดูนะคะ ถ้าลูกฉายแววว่าปลื้มดนตรีและเสียงเพลง จะได้หาแนวทางส่งเสริมและผลักดันให้ถูกทางต่อไปค่ะ

กดที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อชมวีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=MJQHiCBTvZ8&feature=youtu.be

เครดิตภาพ: James Zwadio | Unsplash

คอร์สออนไลน์ของ “ครูนิ่ม” | บ้านอุ่นรัก

คอร์สออนไลน์ของ “ครูนิ่ม” | บ้านอุ่นรัก

การดำเนินธุรกิจของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เน้นเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก การปรับพฤติกรรม และการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในวัย 2-5 ขวบ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีอาการออทิสติก สมาธิสั้น หรือพัฒนาการช้าไม่สมวัย

“บ้านอุ่นรัก” ตั้งปณิธานในการดำเนินธุรกิจว่า ธุรกิจของเราต้องสร้างสรรค์และมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก ๆ และครอบครัวของเด็ก ๆ ควบคู่กันไปด้วย เราจึงให้ความสำคัญกับการร่วมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัย ไปสู่วงที่กว้างขึ้น

การส่งต่อ เผยแพร่ และให้ข้อมูลความรู้ เน้นข้อมูลและความรู้ที่เชื่อถือได้ และทำผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลายหลากเพื่อความสะดวกในการรับสาร เช่น การพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูของเด็ก ๆ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้กำลังใจ การเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การส่งตัวแทนครูไปร่วมบรรยาย ประชุม และอบรมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่บทความของ “บ้านอุ่นรัก” ผ่านช่องทางการสื่อสารของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Line@ | Facebook | Website | YouTube ตลอดจนการตอบคำถามหลังไมค์ที่ท่านส่งมาสอบถามเรา

สำหรับบุคคลหลักของ “บ้านอุ่นรัก” ที่ทำหน้าที่เขียนบทความ ตลอดจนคัดเลือกข้อมูลและความรู้เพื่อส่งต่อให้กับทุกท่าน คงหนีไม่พ้น “ครูนิ่ม (คุณนิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก”)” โดยมีครูท่านอื่น ๆ ของ “บ้านอุ่นรักสวนสยาม” และ “บ้านอุ่นรักธนบุรี” อีกนับสิบท่าน คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง

ในปีที่ผ่านมา “บ้านอุ่นรัก” ได้เพิ่มช่องทางใหม่อีก 1 ช่องทางในการให้ความรู้ คือ การให้ความรู้ผ่านตลาดความรู้ออนไลน์ และเน้น 2 หัวข้อการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กออทิสติก คือ

1: เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง และ

2: เตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

การทำคอร์สออนไลน์นี้ “บ้านอุ่นรัก” ปรารถนาที่จะให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ คือ

1: ทราบภาพรวมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ซึ่งเปรียบเสมือนท่านได้มีแผนที่ชีวิตในการนำทางและสนับสนุนให้เด็กออทิสติกเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

2: ทราบแนวทางการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยประถม จนกระทั่งถึงวัยรุ่น

3: สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าเมื่อท่านมีความรู้ ท่านย่อมสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเลี้ยงดูให้เด็กออทิสติกเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง และ

4: ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงการบริการ ได้ทราบและมีแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้ท่านและสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้ามามีส่วนช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาการบำบัดรักษา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับบริการบำบัดรักษา ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าบริการที่ต้องชำระในแต่ละครั้ง

สำหรับท่านที่สนใจเรียน “คอร์สออนไลน์ของครูนิ่ม” ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านตลาดความรู้ออนไลน์ทั้ง Edumall.co.th และ Skill.com ค่ะ

มาเรียนรู้ไปกับครูนิ่มและบ้านอุ่นรักนะคะ เพื่อนำพาและช่วยเหลือลูกออทิสติกได้อย่างมีทิศทางค่ะ

โทรเลย