“ผมสุขใจ เมื่อได้เล่นเปียโน” | บ้านอุ่นรัก

“ผมสุขใจ เมื่อได้เล่นเปียโน” | บ้านอุ่นรัก

“บ้านอุ่นรัก” ชวนทุกท่านร่วมชมการฝึกซ้อมเปียโนของ Alfonzo (บุคคลออทิสติก) และร่วมยิ้ม ร่วมสุขใจไปกับเขาค่ะ

ไม่ว่าเพลงที่ Alfonzo หรือเด็กออทิสติกคนอื่น ๆ เล่น จะไพเราะหรือไม่ก็ตาม แต่ Alfonzo และเด็ก ๆ ย่อมรู้สึกรื่นรมย์ สุข สนุก และผ่อนคลายความวิตกกังวลหรือความกลัวในขณะได้เล่นดนตรี นอกจากนี้ ยังได้สร้างเสริมพัฒนาการและทักษะด้านอื่น ๆ คู่กันไปด้วย ทั้งการอ่าน การจับจังหวะ การคงสมาธิ การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ การกำกับการเคลื่อนไหวของร่างกายคู่กับการอ่านตัวโน้ตดนตรีและความคิด การกระตุ้นการเปล่งเสียงและการพูด การเพิ่มทักษะการฟัง-เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ และการกระตุ้นการสบตา เป็นต้น

ดนตรีบำบัดส่งผลดีต่อพัฒนาการที่รอบด้านของเด็กออทิสติกได้ค่ะ ดังนั้น คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง ลองสังเกตความชอบและความสนใจของลูก ๆ ออทิสติกกันดูนะคะ ถ้าลูกฉายแววว่าปลื้มดนตรีและเสียงเพลง จะได้หาแนวทางส่งเสริมและผลักดันให้ถูกทางต่อไปค่ะ

กดที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อชมวีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=MJQHiCBTvZ8&feature=youtu.be

เครดิตภาพ: James Zwadio | Unsplash

คอร์สออนไลน์ของ “ครูนิ่ม” | บ้านอุ่นรัก

คอร์สออนไลน์ของ “ครูนิ่ม” | บ้านอุ่นรัก

การดำเนินธุรกิจของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เน้นเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก การปรับพฤติกรรม และการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในวัย 2-5 ขวบ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีอาการออทิสติก สมาธิสั้น หรือพัฒนาการช้าไม่สมวัย

“บ้านอุ่นรัก” ตั้งปณิธานในการดำเนินธุรกิจว่า ธุรกิจของเราต้องสร้างสรรค์และมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก ๆ และครอบครัวของเด็ก ๆ ควบคู่กันไปด้วย เราจึงให้ความสำคัญกับการร่วมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัย ไปสู่วงที่กว้างขึ้น

การส่งต่อ เผยแพร่ และให้ข้อมูลความรู้ เน้นข้อมูลและความรู้ที่เชื่อถือได้ และทำผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลายหลากเพื่อความสะดวกในการรับสาร เช่น การพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูของเด็ก ๆ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้กำลังใจ การเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การส่งตัวแทนครูไปร่วมบรรยาย ประชุม และอบรมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่บทความของ “บ้านอุ่นรัก” ผ่านช่องทางการสื่อสารของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Line@ | Facebook | Website | YouTube ตลอดจนการตอบคำถามหลังไมค์ที่ท่านส่งมาสอบถามเรา

สำหรับบุคคลหลักของ “บ้านอุ่นรัก” ที่ทำหน้าที่เขียนบทความ ตลอดจนคัดเลือกข้อมูลและความรู้เพื่อส่งต่อให้กับทุกท่าน คงหนีไม่พ้น “ครูนิ่ม (คุณนิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก”)” โดยมีครูท่านอื่น ๆ ของ “บ้านอุ่นรักสวนสยาม” และ “บ้านอุ่นรักธนบุรี” อีกนับสิบท่าน คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง

ในปีที่ผ่านมา “บ้านอุ่นรัก” ได้เพิ่มช่องทางใหม่อีก 1 ช่องทางในการให้ความรู้ คือ การให้ความรู้ผ่านตลาดความรู้ออนไลน์ และเน้น 2 หัวข้อการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กออทิสติก คือ

1: เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง และ

2: เตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

การทำคอร์สออนไลน์นี้ “บ้านอุ่นรัก” ปรารถนาที่จะให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ คือ

1: ทราบภาพรวมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ซึ่งเปรียบเสมือนท่านได้มีแผนที่ชีวิตในการนำทางและสนับสนุนให้เด็กออทิสติกเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

2: ทราบแนวทางการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยประถม จนกระทั่งถึงวัยรุ่น

3: สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าเมื่อท่านมีความรู้ ท่านย่อมสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเลี้ยงดูให้เด็กออทิสติกเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง และ

4: ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงการบริการ ได้ทราบและมีแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้ท่านและสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้ามามีส่วนช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาการบำบัดรักษา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับบริการบำบัดรักษา ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าบริการที่ต้องชำระในแต่ละครั้ง

สำหรับท่านที่สนใจเรียน “คอร์สออนไลน์ของครูนิ่ม” ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านตลาดความรู้ออนไลน์ทั้ง Edumall.co.th และ Skill.com ค่ะ

มาเรียนรู้ไปกับครูนิ่มและบ้านอุ่นรักนะคะ เพื่อนำพาและช่วยเหลือลูกออทิสติกได้อย่างมีทิศทางค่ะ

“เพื่อนแท้” คือ ยาชูใจ | บ้านอุ่นรัก

“เพื่อนแท้” คือ ยาชูใจ | บ้านอุ่นรัก

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” นำเสนอวีดีโอความรู้เรื่อง “กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการแบ่งปันความรู้” ที่ “เพื่อน 4 ฝ่าย” คือ ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต | ครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ | บ้านอุ่นรัก ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งต่อสู่ “เพื่อน” ทุก ๆ คนของเรา

คำว่า “เพื่อน” โดยเฉพาะ “เพื่อนแท้” มีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู ดูแล และช่วยเหลือเด็กพิเศษ เพราะการช่วยเหลือเด็ก ๆ บนเส้นทางสายนี้ มีทั้งความยากลำบาก สับสน เหน็ดเหนื่อย และรู้สึกท้อใจเมื่อคิดว่าจะต้องเดินอีกไกลกว่าจะถึงจุดหมาย ดังนั้น การมี “เพื่อนแท้” สักคน สองคน สามคน…. มาเดินร่วมทาง เราจึงไม่โดดเดี่ยวจนเกินไป

ผู้ที่เป็น “เพื่อนแท้” ของเรา อาจคือแม่ของเรา พ่อของเรา พี่ น้อง เพื่อนสมัยเรียน ญาติ เพื่อนที่อยู่ข้างบ้าน ครูของลูก หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ …ไม่ว่าเพื่อนแท้คนนี้จะเป็นใคร ขอให้เราถนอมน้ำใจพวกเขาอย่างดี อย่างรู้คุณค่า

สำหรับ “บ้านอุ่นรัก” คำว่า “เพื่อนแท้” มีความหมายกับเราเป็นอย่างยิ่ง

หากเราปราศจากเพื่อนแท้ เช่น ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต เราก็คงไม่สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิเศษสู่วงที่กว้างขึ้นได้มากขนาดนี้

หากเราปราศจากเพื่อนแท้ อย่างคุณแม่คุณพ่อ คุณปูย่าตายาย คุณลุงป้าน้าอา พี่น้องและญาติของเด็ก ๆ เราคงไม่สามารถสร้างเสริมพัฒนาการให้เด็กได้อย่างราบรื่นและเห็นผลรวดเร็วเพียงนี้

เรายังมี “เพื่อนแท้”อีกมากมายที่อาจไม่ได้ยกมากล่าวหรือขอบพระคุณไว้ในครั้งนี้ แต่เรามีข้อความส่วนหนึ่งที่คัดมาจากบทความ “ความในใจจากครูนาย” (คุณศิริพันธุ์ ล้วนวรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรักธนบุรี”) ที่เขียนไว้เมื่อ 2 ปีก่อน มาบอกทุกท่านว่า “เพื่อนแท้” นั้นมีความหมายสำหรับพวกเราทุกคนที่มีหน้าที่เลี้ยงดู ดูแล และช่วยเหลือเด็กพิเศษ มากสักเพียงใด…

…ความในใจของครูนาย…

“…ที่บ้านอุ่นรักนี้ ครูมีเพื่อนร่วมงานผู้เป็นทั้งเพื่อน พี่ และน้อง ผู้ร่วมปิดทองหลังพระ ผู้ที่คิดดีทำดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่เอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง การได้ทำงานร่วมกับคนดี ๆ ทำให้ครูเกิดแรงบันดาลใจว่าเราต้องทำงานให้ดีที่สุดในทุก ๆ วัน

ในระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ครูพบกับเพื่อนร่วมทางผู้เป็นกัลยาณมิตรหลายท่านซึ่งหวังดีต่อกันด้วยใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ที่ทำงานด้านเดียวกัน หรือผู้ที่บังเอิญได้พบเจอ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

เมื่อมีกัลยาณมิตร  ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด เราจะได้รับความเมตตาจากพวกเขาเสมอ นี่คงเป็นผลบุญจากการที่เรามุ่งทำสิ่งดี

แม้การทำงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ครูพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่การมีทีมสนับสนุนที่ดีช่วยให้ครูก้าวผ่านความท้อแท้เหล่านั้นมาได้อย่างมีความสุข”…

……….

ในท้ายนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณแม่ คุณพ่อ และผู้ปกครองทุกท่านจะค้นพบ “เพื่อนแท้ผู้เป็นกัลยาณมิตร” ของท่าน ตลอดจนถนอมพวกเขาไว้อย่างดี อย่างรู้คุณค่า และ “บ้านอุ่นรัก” จะหมั่นทำหน้าที่เป็นเพื่อนแท้ เป็นกัลยาณมิตร และเป็นทีมสนับสนุนให้ทุกท่าน เพื่อท่านสามารถก้าวผ่านความยากลำบาก เหน็ดเหนื่อย และท้อใจไปได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะ

เครดิตภาพ: Karina Vorozheeva | Unsplash

วีดีโอรายการ “เจาะใจ” ตอน “ออทิสติกไร้ขีดจำกัด” | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอรายการ “เจาะใจ” ตอน “ออทิสติกไร้ขีดจำกัด” | บ้านอุ่นรัก

มีตัวอย่างพ่อแม่ที่อยู่ห่างไกลในชนบทมากมายที่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก  และบางกรณี ครอบครัวแทบจะไม่มีโอกาสนำลูกไปรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือนักวิชาชีพได้เหมือนกับครอบครัวในเมือง  แต่พ่อแม่และครอบครัวเห็นความสำคัญของคำวินิจฉัยทางการแพทย์เรื่องอาการของลูก และสามารถใช้ความรัก ใช้สัญชาตญาณ และใช้ความพยายามหาวิธีนำทางและตัวช่วยเพื่อผลักดันลูกให้ได้

“พ่อแม่ทุกคนสามารถทำได้ดีไม่แพ้กัน ทุกบ้านสามารถทำได้ดีไม่แพ้กัน”

ดูตัวอย่างชีวิตจริงที่น่ารักจากวีดีโอนี้ แล้วเริ่มต้นนำทางลูกกันค่ะ

https://youtu.be/7zheUOJhbpg

เครดิตวีดีโอ: รายการเจาะใจ

กินให้อิ่ม นอนให้หลับ หัวเราะให้ดัง | บ้านอุ่นรัก

กินให้อิ่ม นอนให้หลับ หัวเราะให้ดัง | บ้านอุ่นรัก

บ้านอุ่นรักเคยได้ยินคำกล่าวเท่ห์ ๆ จากนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งว่า

“กินให้อิ่ม นอนให้หลับ หัวเราะให้ดัง

แม้ชีวิตจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน เราก็มีสิทธิที่จะมีความสุข”

เราจึงขอส่งคำกล่าวนี้มายังทุกท่าน

อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะ

หาสุขง่าย ๆ ที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันให้เจอ แล้วนำสิ่งนั่นมาหล่อเลี้ยงใจตัวเองค่ะ