7 Contacts ที่ต้องมีติดตัวเมื่อรู้ว่าลูกน้อยมีอาการออทิสติก

 

คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะ มีคนรอบข้างที่เฝ้ามอง พร้อมจะดูแล เคียงข้างและสนับสนุนเราอยู่ การเลี้ยงลูกจากเล็กจนโต เป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน ในบางครั้งเมื่อเจอสถานการณ์ที่จำเป็นเราอาจจำเป็นต้องพึ่งพา ขอการสนับสนุน หรือขอข้อมูล จากใครสักคน วันนี้เราขอเสนอ 7 Contacts ที่ควรมีติดตัวเมื่อรู้ว่าลูกน้อยมีอาการออทิสติก  ดังนี้ค่ะ

1 สมาชิกในบ้าน ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนบ้านข้างเคียงที่ลูกคุ้นเคย ที่เราสามารถติดต่อหรือโทร.หาและสามารถ ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แก่เราหรือลูกในยามเร่งด่วนได้

 

2 โรงเรียน คุณครู หรือครูประกบ ในกรณีติดต่อฉุกเฉิน หรืออาจมีกรณีขอคำปรึกษาเรื่องการเรียนการสอน ตลอดจนประสานงานเรื่องการเรียนหรือการเรียนซ่อมเสริมของลูก

 

3 จิตแพทย์เด็ก หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก และทีมบำบัดสหวิชาชีพ ประจำตัวลูก เช่น ครูกระตุ้นพัฒนาการ  ครูฝึกพูด นักกิจกรรมบำบัด เพราะเป็นทีม ผู้ให้คำปรึกษาและให้แนวทางการเลี้ยงดูลูกออทิสติกอย่างมีทิศทาง ตลอดจนเป็นผู้ติดตามอาการและประเมินอาการของลูกเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เด็กจนโต

 

4 เบอร์โทร.มูลนิธิออทิสติกไทย  หรือสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
โดยมูลนิธิ และสมาคมฯ  เป็นศูนย์กลางเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในประเทศไทย จึงเป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่  และคุณครู  ในการให้คำปรึกษาและจัดบริการส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิต การอาชีพ การส่งเสริมการมีงานทำ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆแก่สมาชิกและผู้ปกครองทั่วประเทศ

ติดต่อ   :   มูลนิธิออทิสติกไทย  (facebook มูลนิธิออทิสติกไทย)

เลขที่ 11  ถนนวัดแก้ว – พุทธมณฑลสาย 1 บางพรม เขตตลิ่งชัน กทม

โทร.     :  02-4183399  02-8667125 กด 0

ติดต่อ   :  สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม

140/47 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.

โทร.      :  02-4112899 โทรสาร .02-8667125 www.autisticthai.net

 

5 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง  ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ  ซึ่งสามารถให้ข้อมูลโรงเรียนที่สามารถรับเด็กเข้าเรียนร่วม

ที่อยู่  :  4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร.  :  02-2474685-6

 

6 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทราวงสาธารณสุข   ให้บริการจากนักวิชาชีพในการบำบัดรักษา  กระตุ้นพัฒนาการ  ให้คำปรึกษา  ทำแบบสอบวัดระดับสติปัญญา  ในรูปแบบผู้ป่วยใน และนอกเวลา

ที่อยู่ : 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร : 02-248-8999 โทรสาร 02 248-8998

สายด่วนสุขภาพจิต 1323

 

7 บ้านอุ่นรัก   เพื่อนคู่คิด เคียงข้างคุณพ่อคุณแม่ คุณครู  มาตลอด 26 ปี  เรายินดีให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องการดูแล การกระตุ้นพัฒนาการ และการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้า

โทร :   086 775 9656 และ 02 906 3033 (สวนสยาม)

โทร  :  087 502 5261 และ 02 885 8720 (พุทธมณฑลสายสอง)

Line ID     @baanaunrak.th     www.baanaunrak.com

Facebook  Baan Aun Rak ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บ้านอุ่นรัก

Facebook Comments

โทรเลย