ในฐานะที่พวกเราเป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองของเด็ก ๆ “บ้านอุ่นรัก” เชื่อมั่นว่าเราต่างมีหน้าที่โดยตรงที่จะทำทุก ๆ อย่างที่เราทำได้ด้วยตัวของเราเองอย่างดีที่สุดเพื่อประคับประคองชีวิตของเด็ก ๆ ให้ไปสู่เป้าหมาย คือ การดำรงชีวิตที่ดีในอนาคตได้ด้วยตนเอง และ    การใช้เวลาอยู่กับลูกหลานนับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประการหนึ่งที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวของเราเองค่ะ

ในวันนี้ บ้านอุ่นรักจึงนำ 6 ข้อคิดดี ๆ เรื่องการใช้เวลาอยู่กับลูกหลานอย่างมีคุณภาพ มาฝากเพื่อน ๆ ค่ะ

หนึ่ง: ต้องเจียดเวลาเฉพาะไว้ให้ลูกหลานในทุก ๆ วัน ๆ ละ 30-60 นาทีเป็นอย่างน้อย ส่วนจะเป็นช่วงเวลาใดนั้น ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตประจำวันจริง ๆ ของแต่ละครอบครัวที่จะจัดการให้ลงตัวค่ะ

สอง: การแบ่งเวลาให้ลูกหลานเป็นรอบ ๆ รอบละ 15-30 นาทีเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้เราได้คลุกคลีกับเด็ก ๆ บ่อย ๆ หลาย ๆ รอบต่อวันเพื่อทำกิจกรรมดี ๆ ที่หลากหลายร่วมกันได้ค่ะ

สาม: การให้เวลากับลูกหลานคือเราได้อยู่ตรงนั้นเพื่อลูกหลานอย่างแท้จริง โดยไม่มีไลน์ เฟสบุ๊ค ยูทูป โทรศัพท์ โทรทัศน์ งานบ้าน หรืองานของเรา มาแย่งความสนใจของเราไปจากลูกหลาน

สี่: เราจะใช้เวลาอยู่กับเด็ก ๆ อย่างแท้จริงเพื่อชวนเล่น ชวนออกกำลังกาย ชวนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย และฝึกลูกหลานเรื่องการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง หากทำได้เช่นนี้คือเราได้ใช้เวลาอยู่ตรงหน้ากับเด็ก ๆ โดยไม่ต้องอาศัยองค์ความรู้หรือทฤษฎีใด ๆ แต่กลับเป็นเวลาคุณภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อเด็ก ๆ ได้ในทุก ๆ วันค่ะ

ห้า: ใช้เวลาร่วมกับเด็ก ๆ ที่บ้านเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้เพราะเราอาจเผลอคิดไปว่าการออกไปนอกบ้านกับเด็ก ๆ คือเราได้ไปร่วมทำกิจกรรมเหล่านั้นกับเด็ก ๆ แล้ว แต่อันที่จริง การทำเช่นนั้นอาจหมายถึงเรามีหน้าที่เพียงเป็นคนขับรถที่พาพวกเขาไปทำกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกับคนอื่น ๆ แต่เรากลับไม่ได้ร่วมทำกิจกรรมนั้น ๆ กับเด็ก ๆ เลยค่ะ

หก: การใช้เวลาอยู่กับลูกหลานแม้จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวของเราเอง แต่ต้องมีการคิดทบทวนอยู่บ่อย ๆ ด้วยว่า (1) เรายังคงเจียดเวลาเพื่อทำสิ่งดี ๆ ร่วมกับเด็ก ๆ ด้วยตัวของเราเองและ (2) เรายังทำอย่างดีที่สุดในทุก ๆ วัน ใช่หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเตือนตนเองไม่ให้เผลอไผลละเลยจนลืมที่จะเจียดเวลาเฉพาะไว้ให้กับลูกหลานในทุก ๆ วันให้ได้วันละ 30-60 นาทีเป็นอย่างน้อยนั่นเองค่ะ

เวลาทุกวินาที่เรารู้ว่ามีคุณค่า หากเราได้ใช้เวลาที่มีคุณค่านั้นกับลูกหลานอย่างมีคุณภาพแท้จริง เวลาที่มีคุณค่านั้นก็จะยิ่งมีคุณค่าแบบเท่าทวีคูณเลยนะคะ 

Photo Credit: Liana Mikah | Unsplash

Facebook Comments

โทรเลย