แนวทางการรับมือลูกหงุดหงิด อาละวาด 

 • ตั้งสติ ไม่ตกใจ ไม่รน
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • พูดสั้น พูดให้เห็นภาพ พูดเชิงบวก
 • เลี่ยงคำพูดกระตุ้นอารมณ์
 • คาดการณ์ล่วงหน้า ไวต่อการตอบสนอง
 • หยุดการสูญเสีย เก็บสิ่งอันตราย
 • ถ้าพฤติกรรมรุนแรง มีระยะห่างไม่ให้เข้าถึงตัว
 • เริ่มปรับทีละขั้นตามระดับความรุนแรง
  • เบี่ยงเบน: ใช้การสร้างความสนุกเข้ามาแทนที่
  • ใช้กิจกรรมที่สนใจ
  • ชวนลูกเปลี่ยนอิริยาบถ
  • เพิกเฉย: นิ่ง ไม่พูด ไม่มอง ไม่ให้ความสนใจ
  • กลับไปให้ความสนใจลูก เมื่อลูกมีพฤติกรรมเหมาะสม
  • Time In: อยู่ข้าง ๆ ลูกแบบเงียบ ๆ อย่างเมตตา
  • Time Out: แยกออกไปเพื่อสงบ (แยกผู้ใหญ่ออก | แยกเด็ก | งดกิจกรรม)
 • เปลี่ยนความโกรธด้วยการทำให้ลูกหันมารับรู้ความรู้สึกทางร่างกาย
 • หลังลูกสงบ ค่อยสอนลูกเรื่องวิธีจัดการกับปัญหา
  • สอนให้รู้อารมณ์
  • พูดแสดงความเข้าใจ
  • พูดกระชับ ๆ เกี่ยวกับความจริง (เหตุการณ์ ) และความรู้สึกของลูก
  • สอนให้ลูกรู้วิธีรับมือว่า “หากมีเหตุการณ์เช่นนี้อีก ในครั้งต่อไป ลูกควรจะทำอย่างไรดี”

Facebook Comments

โทรเลย