ในปัจจุบัน หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนจำนวนมากต่างเข้ามาช่วยกันผลักดันและส่งเสริมศักยภาพของเด็กพิเศษในสังคมไทย เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อต่อยอดทักษะของตนเองจนกลายเป็นอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตในอนาคตด้วยตนเองได้ต่อไป

สำหรับตอนนี้ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ได้นำคลิปมาให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง รับชมกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในส่วนของ “บ้านอุ่นรัก” เอง เมื่อเราได้ชมคลิปนี้จนจบ เราเกิดความรู้สึกชื่นชมบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง

เราชื่นชมคุณแม่และพี่สาวของน้องปัณณ์ เหลืองมณีรัตน์ (น้องปัน) ที่ส่งเสริมให้น้องปันก้าวสู่สังคมนอกบ้าน และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จนกลายเป็นอาชีพ

เราชื่นชมน้องปัน ที่สนใจเรียนรู้การทำขนมและอาหาร และมีความเชื่อมั่นในตนเองจนสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองได้

เราชื่นชมบริษัท Steps With Theera Co., Ltd. ที่ยอมรับในศักยภาพของเด็กพิเศษ ตลอดจนให้โอกาสน้อง ๆ เด็กพิเศษเข้าร่วมทำงาน

และเราชื่นชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ที่นอกจากจะสอนน้องปันทำขนมและอาหารจนเป็นแล้ว ยังสอนเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนเดียวกับน้อง ให้ยอมรับความแตกต่างของเพื่อน ดูแลเพื่อน และรักเพื่อนที่มีความแตกต่างคนนี้

จากคลิปนี้ เราเรียนรู้ว่า “แค่ทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับ เราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับน้อง ๆ เด็กพิเศษ ก็จะมีก้าวที่กล้าและสามารถหาทางช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อร่วมผลักดันและส่งเสริมศักยภาพให้กับลูก ๆ เด็ก ๆ ที่เป็นเด็กพิเศษได้อย่างแน่นอน”

คลิกที่นี่เพื่อชมคลิป

https://www.facebook.com/100009190860285/posts/2472669843049354/?sfnsn=mo

เครดิตคลิป: วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ – Thai & International Food Technological College ” (TIFTEC)

เครดิตภาพ: Dennis Oliveira | Unsplash

Facebook Comments

โทรเลย