Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “ความล่าช้าทางพัฒนาการ”

แม้เด็กแต่ละคนอาจมีพัฒนาการที่ต่างกันได้ แต่พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาการที่ลูกมีอยู่นั้น สมวัยหรือไม่ ทำอย่างไรถ้าลูกมีพัฒนาการช้า

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “ความล่าช้าทางพัฒนาการ” ช่วยให้พ่อแม่ทราบแนวทางการสังเกต และการช่วยเหลือเบื้องต้น

หากพ่อแม่กังวลว่าลูกอาจมีความล่าช้าทางพัฒนาการหรือมัพัฒนาการที่ไม่สมวัย พ่อแม่อย่ารีรอ ต้องรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานี้ส่งผลเสียต่อพัฒนาการในลำดับถัด ๆ ไปหรือในภาพรวมของพัฒนาการที่ดีที่ลูกควรได้มีค่ะ