ทำไมต้องกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก (Early Intervention) | บ้านอุ่นรัก

ทำไมต้องกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก (Early Intervention) | บ้านอุ่นรัก

ที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก”  ทั้งที่บ้านอุ่นรักสวนสยามและบ้านอุ่นรักธนบุรี เราให้ความสำคัญเรื่อง “การกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กเล็กวัย 2-5 ขวบที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กหรือจิตแพทย์เด็กมาแล้วว่าเด็กมีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการช้าไม่สมวัย” ทั้งนี้เพราะการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกมีประโยชน์หลายประการ คือ

1: ทำเร็วจะฟื้นฟูให้สมวัยได้ง่าย

2: ทำเร็วเพื่อลดความสูญเสีย

3: ทำเร็วจะสกัดกั้นความล่าช้าบางอย่างได้ทัน

4: ทำเร็วอาจช่วยป้องกันพฤติกรรมบางอย่างไม่ให้เกิดขึ้น

5: ทำเร็วเพื่อเด็กได้มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้

สำหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ หากเราใช้การดูแลเลี้ยงดูตามธรรมชาติและปล่อยให้เด็กเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ที่ตนสนใจด้วยตนเองตามวัย พัฒนาการที่ล่าช้าของเด็กก็จะยิ่งซึมลึกจนยากที่จะแก้ไข “บ้านอุ่นรัก” จึงใช้วิธีกระตุ้นพัฒนาการโดยการเข้าแทรกแซงเด็ก (Child Intervention) ที่เราทำบ่อยครั้งในชีวิตประจำวันตลอดทั้งวัน ทั้งนี้เป็นการเข้าแทรกครอบคลุมทุกช่วงเวลาที่เด็กตื่น และจัดหัวข้อเพื่อเข้าแทรกให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน เช่น กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษา การช่วยเหลือตนเอง สติปัญญา สังคม อารมณ์ และพฤติกรรม ส่วนเด็กบางคนที่มีพัฒนาการล่าช้าอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเพิ่มการแก้ไขอาการและลดข้อจำกัด เราก็จะกระตุ้นพัฒนาการเพิ่มเติมให้เด็ก ๆ ด้วย เช่น กระตุ้นระบบการรับสัมผัส กระตุ้นการพูด การเล่นตามวัย เพิ่มช่วงการคงสมาธิ และการสานต่อปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันและคนรอบข้าง เป็นต้น

เมื่อเรากระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลายาวนานมากพอ โดยทำให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเด็กทั้งในขณะที่เด็กอยู่ที่บ้าน ที่สถานที่กระตุ้นพัฒนาการ และที่โรงเรียน เราก็มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกได้อย่างเต็มที่ค่ะ

พ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องบริการ “กระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก” ของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามเราได้ที่ “บ้านอุ่นรัก” ทั้งสองสาขา คือ บ้านอุ่นรักสวนสยามและบ้านอุ่นรักธนบุรี เราพร้อมเสมอที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดของพ่อแม่และผู้ปกครองค่ะ

เครดิตภาพ: Fab Lentz | Unsplash