รายชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการพัฒนาการเด็ก และหมายเลขติดต่อ

รายชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการพัฒนาการเด็ก และหมายเลขติดต่อ

บ้านอุ่นรัก ได้ทำการรวบรวมรายชื่อ และสถานที่ พร้อมด้วยหมายเลขติดต่อ สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองทุกท่าน รวมถึงผู้ที่สนใจ ในเรื่องของการกระตุ้นการพัฒนาการของเด็กค่ะ

การวินิจฉัยโรค / จิตเวชเด็ก

ร.พ. ยุวประสาทฯ 02-394-1845, 02-384-3381-3

ร.พ. ราชานุกูล 02-245-4601-5

จิตเวชเด็ก ร.พ.ศิริราช 02-411-0241

จิตเวชเด็ก ร.พ.รามาธิบดี 02-246-1073-99

จิตเวชเด็ก ร.พ.สมิติเวช 02-392-0010-19

ร.พ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-731-7070-2

ร.พ.สุขุมวิท 02-392-0011

ร.พ.วิชัยยุทธ 02-271-0125-9

จิตเวชเด็ก ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา 02-437-0200-08

ศูนย์สุขวิทยาจิต 02-246-1195

จิตเวชเด็ก ร.พ.จุฬาลงกรณ์ 02-256-5176, 02-256-5183

จิตเวชเด็ก ร.พ.เด็ก 02-246-1260

จิตเวชเด็กภูมิพล 02-531-1970-99

ร.พ.พระราม 9 02-248-8020

ร.พ.เจ้าพระยา 02-434-0117

ร.พ.นนทเวช 02-596-7888

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 02-849-6600

สถานที่กระตุ้นพัฒนาการ / บำบัด / ให้คำปรึกษา

ร.พ.ยุวประสาทฯ (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-394-1845, 02-384-3381-3

มูลนิธิแสงสว่าง (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-381-5362-3

ศูนย์สุขวิทยาจิต (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-246-1195

ร.พ.ราชานุกูล (บกพร่องทางปัญญา/CP) (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-245-4601-5

มูลนิธิรวมปัญญาคนพิการ นนทบุรี (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-903-6744, 02-903-6750

มูลนิธิรวมปัญญาคนพิการ ลาดพร้าว (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-538-7495

ภาควิชาการศึกษาพิเศษราชภัฎดุสิต (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-241-1401, 02-241-4401

The Village Education Centre (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-399-0223

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้ากว่าวัย “บ้านอุ่นรัก สวนสยาม” (ชั้นเรียนพิเศษ) 086-775-9656

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้ากว่าวัย “บ้านอุ่นรัก ธนบุรี” (ชั้นเรียนพิเศษ) 087-502-5261

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มศว. 02-664-3820 ต่อ 5631

จิตเวชเด็ก ร.พ.ศิริราช 02-411-0241

จิตเวชเด็ก ร.พ.รามาธิบดี 02-246-1073-99

จิตเวชเด็ก ร.พ.สมิติเวช 02-392-0010-19

ร.พ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-731-7070-2

ร.พ.สุขุมวิท 02-392-0011

ร.พ.วิชัยยุทธ 02-271-0125-9

จิตเวชเด็ก ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา 02-437-0200-08

จิตเวชเด็ก ร.พ.จุฬาลงกรณ์ 02-256-5176, 02-256-5183

จิตเวชเด็ก ร.พ.เด็ก 02-246-1260

จิตเวชเด็กภูมิพล 02-531-1970-99

ร.พ.พระราม 9 02-248-8020

ร.พ.เจ้าพระยา 02-434-0117

ร.พ.นนทเวช 02-596-7888

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 02-849-6600

 

สอบถามรายชื่อโรงเรียนที่รับเด็กเข้าเรียนร่วม

กระทรวงศึกษา 02-282-5820  

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 02-288-5544, 02-628-5169

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 02-247-4686

สำนักประถมศึกษา กทม. 02-247-4600   หมายเหตุ รายชื่อหน่วยงานนี้รวบรวมโดย “บ้านอุ่นรัก” เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละหน่วยงานอาจไม่ตรงกับเบอร์โทรในปัจจุบัน ขอความกรุณาท่านตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหากไม่สามารถติดต่อหน่วยงานตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้

โทรเลย