“ผมสุขใจ เมื่อได้เล่นเปียโน” | บ้านอุ่นรัก

“ผมสุขใจ เมื่อได้เล่นเปียโน” | บ้านอุ่นรัก

“บ้านอุ่นรัก” ชวนทุกท่านร่วมชมการฝึกซ้อมเปียโนของ Alfonzo (บุคคลออทิสติก) และร่วมยิ้ม ร่วมสุขใจไปกับเขาค่ะ

ไม่ว่าเพลงที่ Alfonzo หรือเด็กออทิสติกคนอื่น ๆ เล่น จะไพเราะหรือไม่ก็ตาม แต่ Alfonzo และเด็ก ๆ ย่อมรู้สึกรื่นรมย์ สุข สนุก และผ่อนคลายความวิตกกังวลหรือความกลัวในขณะได้เล่นดนตรี นอกจากนี้ ยังได้สร้างเสริมพัฒนาการและทักษะด้านอื่น ๆ คู่กันไปด้วย ทั้งการอ่าน การจับจังหวะ การคงสมาธิ การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ การกำกับการเคลื่อนไหวของร่างกายคู่กับการอ่านตัวโน้ตดนตรีและความคิด การกระตุ้นการเปล่งเสียงและการพูด การเพิ่มทักษะการฟัง-เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ และการกระตุ้นการสบตา เป็นต้น

ดนตรีบำบัดส่งผลดีต่อพัฒนาการที่รอบด้านของเด็กออทิสติกได้ค่ะ ดังนั้น คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง ลองสังเกตความชอบและความสนใจของลูก ๆ ออทิสติกกันดูนะคะ ถ้าลูกฉายแววว่าปลื้มดนตรีและเสียงเพลง จะได้หาแนวทางส่งเสริมและผลักดันให้ถูกทางต่อไปค่ะ

กดที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อชมวีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=MJQHiCBTvZ8&feature=youtu.be

เครดิตภาพ: James Zwadio | Unsplash

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 7 | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 7 | บ้านอุ่นรัก

EP 7: กิจกรรมออกเสียงและทำท่าประกอบตามเพลง

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเรื่องกิจกรรมออกเสียงและทำท่าประกอบตามเพลง เราขอทบทวนกันสักนิดว่าเราสามารถใช้กิจกรรม Warm Up การกดคีย์บอร์ด และการเคาะเครื่องเคาะจังหวะ ในการพัฒนาทักษะการออกเสียงให้เด็ก ๆ โดยผู้สอนออกเสียงเรียกชื่อเด็ก ชื่อท่าทางการ Warm Up (เช่น กำมือ แบมือ เตะมือ หรือจับมือกัน เป็นต้น) ชื่อเครื่องดนตรี และชื่อตัวโน้ตทุกครั้ง จากนั้นก็พยายามกระตุ้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตามเรา

สำหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะการทำท่าตามเพลงนั้น เด็ก ๆ ต้องลุกขึ้นยืน หันหน้าเข้าหาผู้สอน ผู้สอนร้องและทำท่าตามเพลง เพื่อให้เด็ก ๆ ทำท่าตามเรา ทั้งนี้ ในช่วงแรก ๆ ผู้สอนอาจต้องจับมือนำให้ทำไปก่อน โดยไม่ลืมที่จะเรียกชื่อเด็ก กระตุ้นให้เด็กสบตา ออกเสียงของเราเพื่อให้คำสั่งง่าย ๆ สั้น ๆ ในการบอกให้เด็กทำ เช่น น้อง…(ชื่อเด็ก)…ยืน นั่ง แลกของกัน

จาก EP นี้ เราได้รู้เกร็ดความรู้มากมาย เช่น

…กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ กล้ามเนื้อคอ แขน ขา ลำตัว ซึ่งมีผลต่อการทรงตัว ความแข็งแรงและความคล่องแคล่วในการเดิน วิ่ง เคลื่อนไหว

…ควรใช้เพลงสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีจังหวะที่ไม่เร่งเร้าเกินไปมาประกอบกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว

…ผู้สอน (คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง) ควรร้องเพลงด้วยตนเองเป็นหลัก แต่บางครั้งอาจเปิดจากเครื่องเสียงสลับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างได้

…ควรจับตาดูเพื่อรู้จังหวะเข้าแทรกหรือช่วยเหลือให้เด็กเกิดการเลียนแบบ ทั้งการเลียนแบบการออกเสียงและการทำท่าทางประกอบเพลง

มาชม EP 7 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=Mo6HmpF5PBI

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษและครอบครัวของเด็ก ๆ  ตลอดจนครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Credit ภาพ: Park Troopers | Unsplash

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 6 | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 6 | บ้านอุ่นรัก

EP 6: กิจกรรมเคาะจังหวะ

สำหรับการทำกิจกรรมเคาะจังหวะนี้ เราต้องให้เด็กนั่งเก้าอี้ตรงกันข้ามกับผู้สอน ให้เด็กถือเครื่องเคาะทีละชิ้น และฝึกเคาะ เขย่า บีบ ประกอบเสียงเพลงที่ผู้สอนร้องให้เป็นจังหวะ อย่างไรก็ตาม เราควรมีการสลับเครื่องเคาะ 2-3 อย่างต่อการฝึก แต่ก็ไม่ควรสลับเครื่องเคาะมากชิ้นจนเกินไป

เมื่อได้ชม EP 6 นี้ เราก็จะได้เกร็ดความรู้หลาย ๆ อย่าง เช่น

…ในช่วงแรก ๆ ของการฝึก เราอาจต้องจับมือเด็กเพื่อหัดให้เด็กถือเครื่องเคาะ และอาจปล่อยให้เด็กได้เคาะ ตี เขย่า เครื่องเล่นแบบต่าง ๆ ตามใจชอบบ้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความสนุก

…ในขณะเคาะจังหวะ ผู้สอนต้องกระตุ้นเรียกชื่อเด็กเป็นระยะ ๆ ตลอดจนมีการออกเสียงเรียกชื่ออุปกรณ์ และยื่นอุปกรณ์หรือเครื่องเคาะให้เด็กทีละอย่าง เพื่อกระตุ้นให้เด็กพยายามออกเสียงตามในการเรียกชื่อเครื่องดนตรีด้วย

…การสลับหรือแลกอุปกรณ์เครื่องเคาะ จะแลกกับผู้สอนหรือแลกกับเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันในกลุ่มก็ได้

…ผู้สอนพยายามยกอุปกรณ์การสอนให้อยู่ในระดับสายตาและเรียกชื่อเด็กเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นการสบตาและกระตุ้นความสนใจของเด็ก

การทำกิจกรรมพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็ก ๆ ขอให้เราเน้นการฝึกฝนที่สม่ำเสมอเป็นสำคัญด้วยนะคะ

มาชม EP 6 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=Zl10KuZdoiw

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษและครอบครัวของเด็ก ๆ  ตลอดจนครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Credit ภาพ: | Hatice Yardim | Unsplash

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 5 | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 5 | บ้านอุ่นรัก

EP 5: ใช้เวลาร่วมกับลูกในการกดคีย์บอร์ดกันค่ะ

เราชมวีดีโอชุดนี้ถึง EP 5 “กิจกรรมกดคีย์บอร์ด” กันแล้วนะคะ ในตอนนี้ บ้านอุ่นรักขอให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองช่วยเช็คอีกรอบว่าเราได้ติดสติ๊กเกอร์ชื่อตัวโน้ตบนแป้นคีย์บอร์ดกันเรียบร้อยแล้วหรือยัง ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เราจะมาเรียนรู้วิธีสอนลูกกดคีย์บอร์ดกันได้เลยค่ะ

วิธีการสอนโดยสรุป คือ

การเตรียมความพร้อมเรื่องการออกเสียง (โด เร มี ฟา ซอล) ทำได้ด้วยการชวนลูกออกเสียงของตัวโน้ต ออกทั้งเสียงยาว ๆ และสั้น ๆ เพื่อให้ลูกคุ้นชินกับตัวโน้ตก่อนเริ่มกดคีย์บอร์ด

การนั่งของลูกและเรา ลูกนั่งบนเก้าอี้ ลูกหันหน้าเข้าหาคีย์บอร์ด ส่วนเราซึ่งเป็นผู้สอนนั่งด้านขวามือของลูก

ตำแหน่งการวางมือของลูกสำหรับกดคีย์บอร์ด คือ นิ้วโป้ง-โด | นิ้วชี้-เร | นิ้วกลาง-มี | นิ้วนาง-ฟา | นิ้วก้อย-ซอล

การกดตัวโน้ต ในช่วงแรก ๆ ให้กดตัวโน้ตทีละตัวและกดแค่ 3 ตัวโน้ต คือ โด เร มี ไปก่อน กดซ้ำสัก 4 ครั้ง กดไล่ขึ้นลง (โด เร มี : มี เร โด) จนกว่าลูกจะทำได้คล่องและทำได้เอง จากนั้น ค่อยเพิ่มการกดตัวโน๊ตอีก 2 ตัว คือ ฟาและซอล

การเพิ่มทักษะการออกเสียง ระหว่างกดตัวโน้ต เราสามารถเพิ่มทักษะการออกเสียงให้ลูกด้วยการให้ลูกออกเสียงตามตัวโน้ต กระตุ้นให้ลูกออกเสียงและพูดในทุก ๆ ครั้งที่กดตัวโน้ต และในขณะกดคีย์บอร์ด เรากระตุ้นเรียกชื่อลูกเป็นระยะ ๆ ให้โต้ตอบและออกเสียงตัวโน้ต

การจับนำให้ทำและการให้ลูกกดแป้นเองตามใจ ในระยะแรก ๆ เราอาจต้องจับนิ้วของลูกเพื่อกดตัวโน้ตไปก่อน หมั่นสอนลูกจนกว่าลูกจะทำได้เอง ทั้งนี้ ในการฝึก 2-3 ครั้งแรก เราอาจให้ลูกกดตัวโน้ตตามใจได้บ้างเพื่อสร้างความรู้สึกดีที่ลูกจะมีต่อการฝึกในครั้งต่อ ๆ ไป

การจัดการลูกที่อยู่ไม่นิ่งหรือวุ่นวายกับอุปกรณ์ เรานั่งชิดกับลูก ใช้แขนซ้ายโอบตัวลูกไว้ จับมือซ้ายของลูกวางแนบขาซ้ายของลูก ส่วนมือขวาของเรา จับนิ้วมือขวาของลูกกดแป้นคีย์บอร์ด

ในระยะแรก ๆ ลูกอาจยังกดคีย์บอร์ดเองไม่ได้ ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองก็จับนำให้ลูกทำอย่างสม่ำเสมอไปก่อนนะคะ ซึ่งบ้านอุ่นรักเชื่อมั่นว่าคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง จะค่อย ๆ ช่วยลูก ๆ ให้ทำกิจกรรมนี้ได้อย่างคืบหน้าและสนุกสนาน และในที่สุด พัฒนาการที่คืบหน้าของลูกจะนำความภาคภูมิและความสุขใจมาสู่เราทุกคนได้ค่ะ

มาชม EP 5 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=KCJrXbaRP2U

 

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษและครอบครัวของเด็ก ๆ  ตลอดจนครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Credit ภาพ: | Paige Cody | Unsplash

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 1 | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 1 | บ้านอุ่นรัก

EP 1: วัตถุประสงค์ของการจัดทำวีดีโอ | “โครงการแบ่งปันความรู้” เรื่อง “วิธีสอนกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อทุกท่านที่ได้รับชมสามารถสอนลูกทำกิจกรรมนี้ ได้ด้วยตัวของท่านเอง”

ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและครูนิ่ม (คุณนิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรัก) เห็นตรงกันว่า “ดนตรีบำบัดช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่รอบด้านให้กับลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น และลูกเรียนรู้ช้าได้ ดังนั้น จึงร่วมกับ RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง เรื่องวิธีสอนลูกทำกิจกรรมดนตรีบำบัดด้วยเครื่องดนตรีง่าย ๆ ที่ราคาไม่แพง เพื่อท่านสามารถสอนลูกได้เอง ตลอดจนได้ใช้ดนตรีบำบัดในการสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก และอาศัยช่วงเวลาของการเรียนการสอนและร่วมทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกัน ในการสานสัมพันธภาพกับลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

สาเหตุที่ดนตรีบำบัดใช้ได้ผลกับลูก โดยเฉพาะลูกออทิสติก เพราะลูกมักมีระบบประสาทสัมผัสไว หูไว ชอบกิจกรรมดนตรี และจำตัวโน๊ตดนตรีได้เร็ว หากเราใช้ดนตรีบำบัดให้เป็นประโยชน์ ก็จะต่อยอดทักษะและสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก ๆ ได้

เครื่องดนตรีที่นำมาใช้ในกิจกรรมนี้ เป็นเครื่องดนตรีง่าย ๆ ที่ราคาไม่แพง คือ

1: เครื่องเคาะจังหวะ เพื่อทำให้ลูกจับจังหวะให้ได้เสียก่อน อันนับเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมดนตรีบำบัดที่ถูกทาง และ

2: คีย์บอร์ด ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่จะทำให้ผู้สอน (ซึ่งก็คือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง) สามารถนำทางลูกได้ง่ายที่สุด โดยให้ลูกใช้นิ้วมือจิ้มโน้ตบนแป้นของคีย์บอร์ด เพื่อควบคุมเสียงดนตรี

สำหรับกิจกรรมดนตรีบำบัดที่บ้านอุ่นรัก นับเป็นความโชคดีที่ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้ส่งครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มาเป็นอาสาสมัครช่วยสอนดนตรีที่บ้านอุ่นรักสวนสยามมาเป็นระยะเวลาร่วม 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งครูนัชได้ทุ่มเททั้งความรักที่มีต่อเด็ก ๆ แรงใจ และความพยายาม ในการสอนทั้งแบบสอนกลุ่มและสอนเดี่ยวสำหรับลูกศิษย์ที่มีศักยภาพด้านดนตรีด้วย

บ้านอุ่นรัก อยากให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ติดตามชมวีดีโอชุดนี้ไปทีละตอนจนครบทั้ง 8 ตอน เพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเรื่องวิธีการสอน ตลอดจนได้เห็นตัวอย่างการสอนของครูนัช ซึ่งในที่สุด ท่านจะสามารถสอนและนำทางลูกทำกิจกรรมดนตรีบำบัดได้ด้วยตัวของท่านเอง อันจะส่งผลดีต่อพัฒนาการที่รอบด้านของลูก ทั้งการคงสมาธิ การเพิ่มความรู้สึกรื่นรมย์ สุข สนุก การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ การกระตุ้นการพูด การเพิ่มทักษะการฟัง-เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ และการกระตุ้นการสบตา เป็นต้น

มาติดตามชม EP 1 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=KzPkG9L-1HQ

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้ตาม “โครงการแบ่งปันความรู้” เพื่อประโยชน์ของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ตลอดจนครอบครัวของเด็ก ๆ มา ณ ที่นี้ค่ะ

Credit ภาพ: Alireza Attari | Unsplash

โทรเลย