แนวทางการเตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน | บ้านอุ่นรัก

แนวทางการเตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน | บ้านอุ่นรัก

พ่อแม่ผู้ปกครองของลูกออทิสติกวัยอนุบาลอาจเคยสงสัยว่า “ทำไมลูกออทิสติกจึงมีปัญหาในการเข้าเรียนร่วมที่โรงเรียน?” และที่สำคัญคือ “แล้วเราจะช่วยลูกได้อย่างไร?”

พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยลูกได้หลายวิธีดังแนวทางต่อไปนี้ เช่น

  1. เรียนรู้ทำความเข้าใจอาการของโรคออทิสติกที่ขัดขวางการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ของลูก
  2. เรียนรู้แนวทางการประเมินความพร้อมของลูกก่อนเข้าเรียนร่วม
  3. รีบสร้างเสริมพัฒนาการแต่ละด้านให้ลูกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ที่บ้านก่อนส่งลูกไปโรงเรียน

สำหรับการสร้างเสริมพัฒนาการแต่ละด้านให้ลูกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ที่บ้านก่อนส่งลูกไปโรงเรียนนั้น ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ขอยกตัวอย่างสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองและทีมครอบครัวสามารถทำจริงได้ที่บ้าน ดังนี้คือ

สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับลูก ๆ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็น “หัวเรือใหญ่” ในการลงมือทำ ตลอดจนต้องคอยประสานการทำงานของทีมสำคัญ 3 ทีม คือ (1) ทีมครอบครัว (2) ที่แพทย์ + ทีมบำบัด และ (3) ที่โรงเรียน + ทีมคุณครู ในหลาย ๆ  มิติ เช่น

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้  เรื่อง “การเตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน” ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ได้เตรียมคอร์สออนไลน์เรื่องนี้ไว้พร้อมให้ท่านได้เรียนรู้ในวันและเวลาที่ท่านสะดวก

https://static.edumall.co.th/courses/HowtoprepareyourAutisticChildforkindergarten/detail?fbclid=IwAR0SyDLLYvuOxnqXLt7vERjEPIk3x9cFWBeJ9hRjtbKYY7mGHPJZjBMZZiM

“บ้านอุ่นรัก” มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า “การเตรียมความพร้อมให้ลูกออทิสติกวัยอนุบาล” จะเป็นจริงและสำเร็จได้ เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองได้เริ่มต้น  +  ลงมือทำจริง 

“มาเริ่มต้น + เรียนรู้ + ลงมือทำร่วมกันกับเรานะคะ”

ทำไมแตกต่างทั้ง ๆ ที่เราก็ทำเหมือน ๆ กัน? | บ้านอุ่นรัก

ทำไมแตกต่างทั้ง ๆ ที่เราก็ทำเหมือน ๆ กัน? | บ้านอุ่นรัก

คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า “ทำไมเด็ก ๆ ที่มีระดับอายุเท่ากัน และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการรูปแบบเดียวกัน แต่ผลสำเร็จกลับได้ไม่เหมือนกัน?”

สาเหตุ 4 ประการในภาพรวมที่ทำให้ที่เด็กที่อยู่ในวัยเดียวกันและได้รับการกระตุ้นพัฒนาการแบบเดียวกัน ได้ผลสำเร็จที่ไม่เหมือนกัน มีดังนี้ คือ

1: ระดับอาการและความซับซ้อนของปัญหาในเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เด็กที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือพัฒนาการช้าก็เหมือนกับเด็กที่มีโรคกลุ่มอื่น ๆ คือ เด็ก ๆ จะมีกลุ่มระดับอาการต่าง ๆ กันอยู่ 3 ระดับ คือ (1) อาการน้อย (Mild) (2) อาการปานกลาง (Moderate) และ (3) อาการระดับรุนแรง (Severe) ซึ่งกลุ่มระดับอาการรุนแรงมักจะมีความซับซ้อนเนื่องจากจะมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น อาการทางระบบสมอง หรืออาการไม่สมดุลของระบบประสาทรับความรู้สึก (SI) อย่างมาก เป็นต้น ดังนั้น ความยากง่ายในการนำทาง ระดับความร่วมมือของเด็ก ๆ ต่อการฝึก ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการฝึก และผลสำเร็จของผลลัพธ์จึงแตกต่างกัน

2: ลีลาการสอน เป็นความสามารถและทักษะการชี้นำลูกของพ่อแม่ผู้ปกครองแต่ละบ้านที่ทำได้ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบ้าน

3: ความรู้ ความเข้าใจ และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบำบัดรักษาในภาพรวมที่แต่ละครอบครัวคิดเห็นแตกต่างกัน

4: ความตั้งมั่นที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมลงมือ และความสม่ำเสมอในการลงมือทำที่ต่างกัน ทั้งนี้ อาจเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือมีภาระทางเศรษฐกิจ สังคม และหน้าที่การงาน จนทำให้ไม่สามารถคลุกคลีหรือใช้กับเวลากับลูกได้อย่างสม่ำเสมอ

ไม่ว่าสาเหตุใดประการใดจาก 4 ข้อข้างต้นจะทำให้ลูกได้รับผลสำเร็จเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการที่ต่างจากเพื่อนในวัยเดียวกัน ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน และเราขอเน้นว่าคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสามารถควบคุมสถานการณ์และเป็นหลักในการนำทางลูกได้อย่างแน่นอน ดังนั้น ขอให้ท่านเรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการบำบัดรักษาว่าจะต้องอาศัยเวลาพอสมควรขึ้นกับพื้นฐานที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละคน โดยปัจจัยสำคัญที่ควบคุมได้ด้วยมือของท่านเอง คือ การร่วมลงมือและจัดบรรยากาศในบ้านให้ลูกได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ในทุก ๆ วัน เมื่อท่านทำได้เช่นนี้ คำถามที่ว่า “ทำไมแตกต่างทั้ง ๆ ที่เราก็ทำเหมือน ๆ กัน?” ก็จะหมดไป อีกทั้งท่านจะพบว่าการลงมือทำของท่านจะช่วยให้ลูกค่อย ๆ มีพัฒนาการที่คืบหน้าและเก่งขึ้น ๆ เรื่อย ๆ ได้เช่นกัน

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้เรื่องลูกออทิสติกผ่านคอร์สออนไลน์ที่จัดทำโดย “ครูนิ่ม (คุณนิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรัก) ท่านสามารถคลิกตามลิงค์ข้างล่างนี้ เพื่อลงทะเบียนเรียนคอร์สของเราได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ

https://www.skilllane.com/instructors/nisita

https://edumall.co.th/catalogsearch/result?q=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2&type=course

 

คอร์สออนไลน์ของ “ครูนิ่ม” | บ้านอุ่นรัก

คอร์สออนไลน์ของ “ครูนิ่ม” | บ้านอุ่นรัก

การดำเนินธุรกิจของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เน้นเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก การปรับพฤติกรรม และการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในวัย 2-5 ขวบ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีอาการออทิสติก สมาธิสั้น หรือพัฒนาการช้าไม่สมวัย

“บ้านอุ่นรัก” ตั้งปณิธานในการดำเนินธุรกิจว่า ธุรกิจของเราต้องสร้างสรรค์และมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก ๆ และครอบครัวของเด็ก ๆ ควบคู่กันไปด้วย เราจึงให้ความสำคัญกับการร่วมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัย ไปสู่วงที่กว้างขึ้น

การส่งต่อ เผยแพร่ และให้ข้อมูลความรู้ เน้นข้อมูลและความรู้ที่เชื่อถือได้ และทำผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลายหลากเพื่อความสะดวกในการรับสาร เช่น การพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูของเด็ก ๆ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้กำลังใจ การเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การส่งตัวแทนครูไปร่วมบรรยาย ประชุม และอบรมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่บทความของ “บ้านอุ่นรัก” ผ่านช่องทางการสื่อสารของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Line@ | Facebook | Website | YouTube ตลอดจนการตอบคำถามหลังไมค์ที่ท่านส่งมาสอบถามเรา

สำหรับบุคคลหลักของ “บ้านอุ่นรัก” ที่ทำหน้าที่เขียนบทความ ตลอดจนคัดเลือกข้อมูลและความรู้เพื่อส่งต่อให้กับทุกท่าน คงหนีไม่พ้น “ครูนิ่ม (คุณนิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก”)” โดยมีครูท่านอื่น ๆ ของ “บ้านอุ่นรักสวนสยาม” และ “บ้านอุ่นรักธนบุรี” อีกนับสิบท่าน คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง

ในปีที่ผ่านมา “บ้านอุ่นรัก” ได้เพิ่มช่องทางใหม่อีก 1 ช่องทางในการให้ความรู้ คือ การให้ความรู้ผ่านตลาดความรู้ออนไลน์ และเน้น 2 หัวข้อการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กออทิสติก คือ

1: เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง และ

2: เตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

การทำคอร์สออนไลน์นี้ “บ้านอุ่นรัก” ปรารถนาที่จะให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ คือ

1: ทราบภาพรวมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ซึ่งเปรียบเสมือนท่านได้มีแผนที่ชีวิตในการนำทางและสนับสนุนให้เด็กออทิสติกเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

2: ทราบแนวทางการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยประถม จนกระทั่งถึงวัยรุ่น

3: สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าเมื่อท่านมีความรู้ ท่านย่อมสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเลี้ยงดูให้เด็กออทิสติกเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง และ

4: ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงการบริการ ได้ทราบและมีแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้ท่านและสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้ามามีส่วนช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาการบำบัดรักษา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับบริการบำบัดรักษา ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าบริการที่ต้องชำระในแต่ละครั้ง

สำหรับท่านที่สนใจเรียน “คอร์สออนไลน์ของครูนิ่ม” ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านตลาดความรู้ออนไลน์ทั้ง Edumall.co.th และ Skill.com ค่ะ

มาเรียนรู้ไปกับครูนิ่มและบ้านอุ่นรักนะคะ เพื่อนำพาและช่วยเหลือลูกออทิสติกได้อย่างมีทิศทางค่ะ

แผนปฏิบัติการประจำบ้าน…ต่อยอดพัฒนาการของลูกได้ | บ้านอุ่นรัก

แผนปฏิบัติการประจำบ้าน…ต่อยอดพัฒนาการของลูกได้ | บ้านอุ่นรัก

จากประสบการณ์การทำงานของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรักมากว่า 26 ปีเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กมีพัฒนาการช้าไม่สมวัย เราพบว่าลูกศิษย์ของเราจะมีพัฒนาการที่สมวัยมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ก็ต่อเมื่อสมาชิกในครอบครัวของลูกมีความรู้เกี่ยวกับอาการของลูก และตระหนักว่าตนเองต้องเข้ามามีบทบาทในการเป็น “ทีมครอบครัวบำบัด” ที่สามารถทำงานคู่ขนานไปกับ “ทีมแพทย์และทีมบำบัดมืออาชีพ” ในการช่วยบำบัดรักษาอาการให้กับลูกด้วย ทั้งนี้เพราะการอาศัยและพึ่งพาทีมแพทย์และทีมบำบัดมืออาชีพให้ช่วยบำบัดอาการของลูกแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีและสมวัยขึ้นได้แบบทันท่วงที

“คนในครอบครัวจะเป็นทีมครอบครัวบำบัดที่ทำงานคู่ขนานไปกับทีมบำบัดมืออาชีพได้อย่างไร?”

บ้านอุ่นรักอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่า “สมาชิกทุก ๆ คนที่บ้านสามารถเปลี่ยนตนเองให้กลายมาเป็นทีมบำบัดคู่ขนานได้จริง ๆ” เพียงแต่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้อาการของลูกอย่างจริงจังและลงมือกระตุ้นพัฒนาการให้ลูกที่บ้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามแนวทางที่ถูกต้อง เมื่อวันเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ลูกก็จะมีพัฒนาการที่ดีและสมวัยมากขึ้นได้ และในตอนนั้น คนในบ้านก็จะกลายเป็นทีมครอบครัวบำบัดขั้นเทพแบบไม่ทันรู้ตัวเลยค่ะ

การได้เรียนรู้เรื่องอาการของลูกจะทำให้เราเข้าใจปัญหาเรื่องทักษะและพัฒนาการของลูกได้ดีขึ้น อีกทั้งจะได้แนวทางการช่วยบำบัดรักษาอาการให้ลูกในขณะที่ลูกอยู่บ้านพร้อม ๆ กันไปด้วย

แนวทางการบำบัดรักษาอาการของที่บ้านนี้ บ้านอุ่นรักขอเรียกว่า “แผนปฏิบัติการประจำบ้าน ที่จะเสริมสร้างและต่อยอดพัฒนาการให้กับลูก” ซึ่งหากจะเปรียบเทียบแล้ว แผนปฏิบัติการที่ทำเป็นประจำที่บ้านก็คือ Roadmap ที่จะทำให้ลูกและเราก้าวเดินไปพร้อมกันได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ จนกระทั่งเราสามารถส่งลูกสู่เป้าหมายคือการมีพัฒนาการที่สมวัยได้ในเร็ววันมากขึ้นนั่นเอง

“แผนปฏิบัติการ” ตามสไตล์ของบ้านอุ่นรัก เป็นแผนงานของ “ทีมครอบครัวบำบัด” ที่ต้องทำเป็นประจำที่บ้าน แผนงานนี้ประกอบด้วยเรื่องหลัก ๆ หลายประการ คือ การกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การวางแผนเคลื่อนไหว การกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส การกระตุ้นการสานสัมพันธ์แบบสองทางกับบุคคลใกล้ชิด การกระตุ้นการเลียนแบบ การกระตุ้นความสนใจต่อสิ่งเร้า การกระตุ้นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการคงสมาธิ การส่งเสริมพื้นฐานทางสติปัญญาตามวัยผ่านกิจกรรมขีด ๆ เขียน ๆ วาด ๆ และอ่าน การส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การนำพาตนเองในกิจวัตรประจำวันตามวัย การส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น ฝึกการควบคุมอารมณ์ การรับฟังกติกาง่าย ๆ ตามวัย และการส่งเสริมการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

ที่บ้านอุ่นรักสวนสยามและบ้านอุ่นรักธนบุรี เราก็ใช้แผนปฏิบัติการนี้เป็น Roadmap เช่นกัน และเมื่อได้ทำเป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ วัน เราพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งว่าลูกศิษย์ของเราต่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ในเร็ววัน ดังนั้น เราจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คนที่บ้านหันมาเรียนรู้แผนปฏิบัติการต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อในที่สุดทุก ๆ คนที่บ้านจะสามารถช่วยกันบำบัดรักษาอาการให้กับลูก ๆ ได้อย่างมีทิศทาง

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ท่านที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อลูกและพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองให้เป็น “ทีมครอบครัวบำบัด” ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ของครูนิ่ม (บ้านอุ่นรัก) ผ่านตลาดความรู้ออนไลน์กันได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ

https://www.skilllane.com/courses/raising-children-with-autism

https://edumall.co.th/catalogsearch/result/?q=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2

Photo Credit: Thought Catalog | Unsplash

โทรเลย