กิจกรรมศิลปะยามบ่ายที่บ้านอุ่นรัก | บ้านอุ่นรัก

กิจกรรมศิลปะยามบ่ายที่บ้านอุ่นรัก | บ้านอุ่นรัก

ในช่วงบ่าย ๆ ที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” คุณครูจะชวนเด็ก ๆ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการที่รอบด้านให้กับเด็ก ๆ และการร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะร่วมไปกับคุณครู ก็เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งที่ลูกศิษย์ของบ้านอุ่นรักมักจะได้ลงไม้ ลงมือ และละเลงสี ร่วมกับครูกระตุ้นพัฒนาการกันอยู่บ่อย ๆ

“ครูโอ๋” (คุณฐิติมา สุพิสาร ครูกระตุ้นพัฒนาการและนักจิตวิทยา ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรักสวนสยาม”) ผู้รับผิดชอบ ดูแล และลงมือสอนกิจกรรมศิลปะยามบ่ายที่บ้านอุ่นรักสวนสยาม สรุปให้เราเข้าใจได้โดยง่ายว่า “กิจกรรมงานศิลปะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเกือบทุกด้านให้กับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้จินตนาการ การคงสมาธิ การแสดงออกทางอารมณ์ การใช้สมองซีกซ้ายและขวาประกอบกัน และการประสานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถใช้กิจกรรมงานศิลปะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการสบตา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การกระตุ้นทักษะทางสังคม และใช้ในการต่อยอดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เชิงวิชาการให้กับเด็ก ๆ ที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น หรือพัฒนาการช้าไม่สมวัยได้อีกด้วย”

ช่างน่าอัศจรรย์ใจจริง ๆ เลยนะคะที่กิจกรรมศิลปะสามารถช่วยสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างรอบด้านดังเช่นที่ครูโอ๋ได้สรุปไว้ข้างต้นนี้

ในเมื่อประโยชน์ที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการร่วมทำกิจกรรมงานศิลปะมีอยู่มากมายขนาดนี้ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองคงได้ไอเดียกันแล้วนะคะว่าในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ หรือในวันนี้ที่ลูกหลานและท่านอาจมีเวลาว่างที่ตรงกัน ท่านจะจูงไม้จูงมือและชักชวนลูกหลานให้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบใดกันดี

ถ้าเลือกทำกิจกรรมศิลปะร่วมกันจนได้ชิ้นงานศิลปะกันแล้ว คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสามารถแชร์ภาพชิ้นงานมาให้บ้านอุ่นรักและสมาชิกท่านอื่น ๆ ร่วมชื่นชมกันได้นะคะ ส่งกันมาเยอะ ๆ นะคะ เพราะเรารอชมอยู่ค่ะ 

5 กิจกรรมที่มีคุณค่า ในการใช้เวลาร่วมกับลูก | บ้านอุ่นรัก

5 กิจกรรมที่มีคุณค่า ในการใช้เวลาร่วมกับลูก | บ้านอุ่นรัก

5 กิจกรรมที่มีคุณค่า ในการใช้เวลาร่วมกับลูก

เพื่อให้การใช้เวลาร่วมกับลูกรัก คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในวันนี้ เรามาทำความรู้จักกับ 5 กิจกรรมที่มีคุณค่า ในการใช้เวลาร่วมกับลูกกันนะคะ

1 ค้นหากิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นในบ้าน หากิจกรรมง่ายๆ ที่เป็นตัวกลางสร้างสานสัมพันธ์และการสื่อสารแบบสองทางกับลูก

หากิจกรรมที่ลูกสนใจมาเป็น “เครื่องมือ” เชื่อมโยงโลกของลูก การที่พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนความสนุก มีเสียงหัวเราะร่วมกัน ในที่สุด พอ่แม่จะเป็นเพื่อนสนิทของลูก

เครื่องมือ : วาดภาพ ระบายสี งานศิลปะ เครื่องดนตรี บอล เกมบอร์ด ของเล่นที่ลูกชอบ การ์ตูน นิทาน หนังสือ เกมส์(ที่สามารถเล่นร่วมกัน) ออกกำลังกาย ฟังหรือร้องเพลง

 

2 กิจกรรมนอกบ้าน (เที่ยวนอกห้าง)

แบ่งเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนชัดเจน สม่ำเสมอ ให้เวลากับลูกและสมาชิกในครอบครัว ออกไปสำรวจโลกกับลูก หากิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันนอกบ้านได้ เช่น สนามเด็กเล่น สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือชวนลูกออกกำลังกาย เป็นต้น

 

3 สอนกระบวนการฝึกากรดำรงชีวิต ใช้เวลากับลูกสอนให้ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

พิารณาตามจริงว่าเวลาใด เกิดกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองของลูก ให้ความสำคัญกับเวลานั้น โดยจัดสมาชิกในบ้านช่วยจับนำ และสอนให้ลูกมีส่วนร่วมทำด้วยตัวเองมากที่สุด หรือ ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาว่างในช่วงเวลานั้น ควรถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะฝึกให้ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้สมวัย

 

4 สร้างกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาของลูกอย่างสม่ำเสมอ

จัดเวลาติดตามการทำการบ้านประจำวันและตรวจสอบสม่ำเสมอ การทำข้อตกลงเรื่องการทบทวนบทเรียน

 

5 ให้เวลากับลูกตามสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อวางพื้นฐานนิสัยพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการย้ำเตือนพฤติกรรมพื้นฐานที่จะส่งผลดีกับสุขภาพของลูก

ดื่มน้ำปริมาณพอเพียง + จัดเตรียมอาหารคุณภาพ + จูงใจให้ลูกทานอาหารปริมาณพอเพียง

พฤติกรรมบริโภค ลดการเสพพิษเข้าร่างกาย (ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม) ลดหวาน มัน เค็ม + ลดปริมาณ ลดความถี่ของขนมหวาน อาหารขะ อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปและจัดหาอาหารที่จะเกิดประโยชน์มาทดแทน

โทรเลย