วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ | EP 3 | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ | EP 3 | บ้านอุ่นรัก

EP 3: กิจกรรมทักทายเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นให้ลูกต้องการร่วมทำกิจกรรมดนตรีไปกับเรา

กิจกรรมทักทายลูก ๆ ก่อนที่เราจะลงมือสอนกิจกรรมดนตรีนั้น มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกและเรา (คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้สอน) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นให้ลูกรู้สึกสนุกและต้องการร่วมทำกิจกรรมนี้ไปกับเราได้อีกประการหนึ่งด้วย

ภาพรวมของกิจกรรมทักทาย มีดังนี้ คือ

การนั่ง: ลูกและเรานั่งบนเก้าอี้ที่หันหน้าเข้าหากัน และอยู่ในระยะที่มือเอื้อมถึง

การทักทายหลายรูปแบบ: ทั้งการเรียกชื่อ กระตุ้นการสบตา กระตุ้นให้ลูกทำตามคำสั่งง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับการทักทาย เช่น ยกมือขึ้นเมื่อได้ยินชื่อของลูก บอกชื่อของลูกให้แม่ฟัง ลูกลุกมาหาแม่เพื่อพูดสวัสดีทักทาย ชวนลูกแตะมือและจับมือของแม่ เป็นต้น

การจับนำให้ทำหรือออกเสียงนำ: ที่เราต้องใช้ในกรณีที่ลูกยังไม่ยอมทักทายเราหรือยังไม่ออกเสียงเพื่อพูดชื่อของตนเอง ชื่อของเรา หรือกล่าวคำสวัสดีทักทาย การจับนำให้ลูกทำหรือออกเสียงนำลูกนี้ เราควรทำซ้ำ เพื่อทำให้ลูกคุ้นชินและทำเองได้ในท้ายที่สุด

มาชม EP 3 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=sC5MrkcChxI

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษและครอบครัวของเด็ก ๆ ตลอดจนครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Credit ภาพ: Krzysztof Kowalik | Unsplash

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 2 | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 2 | บ้านอุ่นรัก

EP 2: แนะนำครูผู้สอน (ครูนัช หาญพานิชย์พันธ์) และเตรียมอุปกรณ์การสอน

“ครูนัช หาญพานิชย์พันธ์” เป็นบุคลากรของฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตที่อาสามาเป็นครูสอนดนตรีที่บ้านอุ่นรักสวนสยามอย่างต่อเนื่องมา 10 กว่าปีแล้ว ด้วยความรักที่ครูนัชมีต่อเด็ก ๆ และเสียงดนตรี ครูได้หลอมรวมความรักทั้ง 2 แบบนี้เข้าด้วยกัน และมุ่งมั่นสอนลูกศิษย์ของครู เพื่อให้ลูก ๆ ได้ความสนุกและรื่นรมย์ อีกทั้งมีพัฒนาการที่คืบหน้าจากการร่วมเรียนในกิจกรรมดนตรีของครู

เรารู้จักกับครูนัชกันไปคร่าว ๆ แล้ว และต่อจากนี้ เราจะมาเตรียมอุปกรณ์การสอนกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับลูกที่มีความต้องการเป็นพิเศษกันเป็นลำดับถัดไป

อุปกรณ์การสอน ประกอบด้วย

1: เครื่องเคาะจังหวะ (เพื่อเคาะ เขย่า ตี บีบ เลือกขนาดที่พอเหมาะกับมือของลูก)

2: คีย์บอร์ด (ติดสติ๊กเกอร์ตัวโน้ตดนตรีที่แป้นของคีย์บอร์ดด้วย)

3: สถานที่สอน (เลือกสถานที่ ๆ สงบ ไม่อยู่ในจุดที่คนเดินผ่านไป-มา เพื่อไม่ให้ลูกเสียสมาธิ ควรเป็นสถานที่ ๆ มีพื้นที่มากพอที่จะให้ลูกทำกิจกรรมเคลื่อนไหวหรือทำท่าตามเพลง เช่น การเดิน ยืน หรือเต้น และต้องมีปลั๊กไฟเพื่อเสียบสายคีย์บอร์ดและเครื่องเสียง)

4: โต๊ะเตี้ย ๆ เพื่อวางคีย์บอร์ด

5: เก้าอี้นั่งเตี้ย ๆ สำหรับผู้สอนและลูก (ควรเป็นเก้าอี้นั่งเตี้ย ๆ ที่ลูกสามารถวางเท้าแตะพื้นได้ เพื่อความสะดวกในการสอน)

มาติดตามชม EP 2 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=zgQvKR9EOPs

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษและครอบครัวของเด็ก ๆ ตลอดจนครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ ครูผู้สอนกิจกรรมดนตรีบำบัดที่บ้านอุ่นรักสวนสยาม มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Credit ภาพ: Clark Young | Unsplash

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 1 | บ้านอุ่นรัก

วีดีโอ กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ EP 1 | บ้านอุ่นรัก

EP 1: วัตถุประสงค์ของการจัดทำวีดีโอ | “โครงการแบ่งปันความรู้” เรื่อง “วิธีสอนกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อทุกท่านที่ได้รับชมสามารถสอนลูกทำกิจกรรมนี้ ได้ด้วยตัวของท่านเอง”

ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและครูนิ่ม (คุณนิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรัก) เห็นตรงกันว่า “ดนตรีบำบัดช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่รอบด้านให้กับลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น และลูกเรียนรู้ช้าได้ ดังนั้น จึงร่วมกับ RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง เรื่องวิธีสอนลูกทำกิจกรรมดนตรีบำบัดด้วยเครื่องดนตรีง่าย ๆ ที่ราคาไม่แพง เพื่อท่านสามารถสอนลูกได้เอง ตลอดจนได้ใช้ดนตรีบำบัดในการสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก และอาศัยช่วงเวลาของการเรียนการสอนและร่วมทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกัน ในการสานสัมพันธภาพกับลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

สาเหตุที่ดนตรีบำบัดใช้ได้ผลกับลูก โดยเฉพาะลูกออทิสติก เพราะลูกมักมีระบบประสาทสัมผัสไว หูไว ชอบกิจกรรมดนตรี และจำตัวโน๊ตดนตรีได้เร็ว หากเราใช้ดนตรีบำบัดให้เป็นประโยชน์ ก็จะต่อยอดทักษะและสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก ๆ ได้

เครื่องดนตรีที่นำมาใช้ในกิจกรรมนี้ เป็นเครื่องดนตรีง่าย ๆ ที่ราคาไม่แพง คือ

1: เครื่องเคาะจังหวะ เพื่อทำให้ลูกจับจังหวะให้ได้เสียก่อน อันนับเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมดนตรีบำบัดที่ถูกทาง และ

2: คีย์บอร์ด ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่จะทำให้ผู้สอน (ซึ่งก็คือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง) สามารถนำทางลูกได้ง่ายที่สุด โดยให้ลูกใช้นิ้วมือจิ้มโน้ตบนแป้นของคีย์บอร์ด เพื่อควบคุมเสียงดนตรี

สำหรับกิจกรรมดนตรีบำบัดที่บ้านอุ่นรัก นับเป็นความโชคดีที่ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้ส่งครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มาเป็นอาสาสมัครช่วยสอนดนตรีที่บ้านอุ่นรักสวนสยามมาเป็นระยะเวลาร่วม 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งครูนัชได้ทุ่มเททั้งความรักที่มีต่อเด็ก ๆ แรงใจ และความพยายาม ในการสอนทั้งแบบสอนกลุ่มและสอนเดี่ยวสำหรับลูกศิษย์ที่มีศักยภาพด้านดนตรีด้วย

บ้านอุ่นรัก อยากให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ติดตามชมวีดีโอชุดนี้ไปทีละตอนจนครบทั้ง 8 ตอน เพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเรื่องวิธีการสอน ตลอดจนได้เห็นตัวอย่างการสอนของครูนัช ซึ่งในที่สุด ท่านจะสามารถสอนและนำทางลูกทำกิจกรรมดนตรีบำบัดได้ด้วยตัวของท่านเอง อันจะส่งผลดีต่อพัฒนาการที่รอบด้านของลูก ทั้งการคงสมาธิ การเพิ่มความรู้สึกรื่นรมย์ สุข สนุก การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ การกระตุ้นการพูด การเพิ่มทักษะการฟัง-เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ และการกระตุ้นการสบตา เป็นต้น

มาติดตามชม EP 1 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=KzPkG9L-1HQ

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้ตาม “โครงการแบ่งปันความรู้” เพื่อประโยชน์ของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ตลอดจนครอบครัวของเด็ก ๆ มา ณ ที่นี้ค่ะ

Credit ภาพ: Alireza Attari | Unsplash

VDO | คลิปการสอนดนตรีสำหรับเด็กออทิสติก จำนวน 8 ตอน

VDO | คลิปการสอนดนตรีสำหรับเด็กออทิสติก จำนวน 8 ตอน

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางบ้านอุ่นรัก มีวิดีโอมาให้ทุกๆ ท่านได้รับชมกันค่ะ

เป็นวิดีโอที่ทางบ้านอุ่นรัก ได้ร่วมมือกับ ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในการร่วมมือกันจัดทำ วิดีโอ เผยแพร่ความรู้ในการสอนดนตรีให้กับเด็กออทิสติกโดยเฉพาะค่ะ

โดยคลิปวิดีโอมีด้วยกันทั้งหมด 8 ตอน และในบทความนี้ ทางบ้านอุ่นรักได้รวบรวมมาให้รับชมกันแล้วค่ะ ขอเชิญติดตามชมกันได้ค่ะ

ตอนที่ 1 แนะนำบทเรียน โดยครูนิ่ม บ้านอุ่นรัก

ตอนที่ 2 การเลือกเครื่องดนตรี และสถานที่

ตอนที่ 3 การทักทาย

ตอนที่ 4 การอุ่นเครื่อง หรือ Warm Up

ตอนที่ 5 การเรียนคีย์บอร์ด

ตอนที่ 6 กิจกรรมเคาะจังหวะ

ตอนที่ 7 กิจกรรมการออกเสียง และการเคลื่อนไหว

ตอนที่ 8 สรุปบทเรียน

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับท่านที่ได้รับชมวิดีโอชุดนี้แล้ว มีความคิดเห็นกันอย่างไร หรือนำไปประยุกต์ใช้กันแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไรกันบ้าง ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ากันได้นะคะ

และสำหรับบทความนี้ หากทุกๆ ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมแชร์ ให้คนที่คุณรักได้อ่านและได้ร่วมรับชมวิดีโอชุดนี้กันด้วยนะคะ

และที่ลืมไม่ได้ ต้องขอขอบคุณ RSU Media มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

= = = = = = = = = = = =

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องการคำปรึกษา หรือพูดคุยกับพวกเรา สามารถโทรติดต่อหรือนัดหมายเข้ามาพบหรือพาลูกมาประเมิน เพื่อปรึกษาวางแนวการดูแล ได้ที่บ้านอุ่นรัก สาขาที่ท่านสะดวกค่ะ

ติดต่อเรา
วันทำการ: จันทร์ – ศุกร์
เวลาทำการ: 09.00 น. – 15.00 น.

🏡 บ้านอุ่นรักสวนสยาม: เลขที่ 9/8 ซอยสวนสยาม 24 (แยก 2) หมู่บ้านอมรพันธ์ ซอย 7/1-5 คันนายาว กรุงเทพ 10230

☎️ โทร: 086 775 9656 และ 02 906 3033

🏡 บ้านอุ่นรักธนบุรี: เลขที่ 99/92 หมู่ 19 ถนนพุทธมณฑลสายสอง ซอย 26 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170

☎️ โทร: 087 502 5261 และ 02 885 8720

📧 Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com
📧 Facebook Page: BaanAunRak.TH
📧 Line ID: คลิก https://line.me/R/ti/p/%40oya0528g

= = = = = = = = = = = =

#กระตุ้นพัฒนาการ 
#เด็กออทิสติก #เด็กพัฒนาการช้า #เด็กสมาธิสั้น 
#บ้านอุ่นรัก