Blog

บทความที่น่าสนใจ จากบ้านอุ่นรัก

บทความที่น่าสนใจของบ้านอุ่นรัก

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู หรือผู้ที่สนใจติดตามเรื่องราวดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูลูกรัก รวมถึงกระบวนการในการกระตุ้นพัฒนาการให้กับลูก ๆ ที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น และพัฒนาการช้าไม่สมวัย ท่านสามารถอ่านได้จากที่นี่

หรือจะกดที่ปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านบทความอื่น ๆ ของบ้านอุ่นรักเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะ

หากท่านเห็นว่าบทความต่าง ๆ ของบ้านอุ่นรักมีประโยชน์สำหรับคนอื่น ๆ ที่ท่านรัก ก็สามารถแชร์ได้เลยค่ะ

พวกเราทีมครูบ้านอุ่นรักทุกคนขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน…จากใจของพวกเราค่ะ

พาลูกเคลื่อนไหวแบบที่ร่างกายได้ใช้อวัยวะด้านตรงข้าม | บ้านอุ่นรัก

พาลูกเคลื่อนไหวแบบที่ร่างกายได้ใช้อวัยวะด้านตรงข้าม | บ้านอุ่นรัก

การชวนลูกทำกิจกรรมที่ลูกได้เคลื่อนไหวในรูปแบบที่ร่างกายของลูกได้ใช้อวัยวะด้านตรงข้ามทำงานพร้อมกัน (ด้านซ้ายและขวาทำงานพร้อมกัน) เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำคัญที่ผู้ปกครองต้องหมั่นฝึกให้ลูกได้ทำ และควรทำให้ได้วันละ 3 รอบ ๆ ละ 10 นาทีเป็นอย่างน้อย...

read more
ปลูกฝังการทานอาหารอย่างถูกต้อง | บ้านอุ่นรัก

ปลูกฝังการทานอาหารอย่างถูกต้อง | บ้านอุ่นรัก

การทานอาหารเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่สำคัญของชีวิต ดังนั้น ในช่วงที่ลูกยังเล็ก ผู้ปกครองจำเป็นต้องปลูกฝังการทานอาหารอย่างถูกต้อง คือ Roadmap  นั่งทานที่โต๊ะ โดยไม่เดินป้อน ตักทานเอง (ผู้ปกครองอาจช่วยป้อนนำในระยะแรก) ทานให้ได้อย่างน้อย 10-15 คำต่อมื้อ...

read more
4 ปัจจัยสำคัญเพิ่มเติมที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนร่วมของลูกที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ | บ้านอุ่นรัก

4 ปัจจัยสำคัญเพิ่มเติมที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนร่วมของลูกที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ | บ้านอุ่นรัก

ในการส่งลูกที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือลูกที่มีความต้องการเป็นพิเศษเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองย่อมคิดพิจารณาอย่างรอบด้านว่าโรงเรียนต้องมีทีมครูและบุคลากรที่พร้อมจะส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย...

read more
10 เรื่องที่ต้องประเมิน ก่อนส่งลูกออทิสติก สมาธิสั้น เข้าเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาล | บ้านอุ่นรัก

10 เรื่องที่ต้องประเมิน ก่อนส่งลูกออทิสติก สมาธิสั้น เข้าเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาล | บ้านอุ่นรัก

ในทันทีที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง รู้ว่าตนเองกำลังจะมีลูก ความคิดแวบแรกที่เข้ามาในสมองแบบอัตโนมัติ นอกเหนือจากความยินดี ก็น่าจะเป็นการประเมินความพร้อมของตนเองและครอบครัว จากนั้นก็จะเริ่มต้นเตรียมความพร้อมทุกด้าน ให้ “พร้อมมากพอ” ยิ่งขึ้น...

read more
ปรับเปลี่ยนอย่างไร เมื่อเด็กมีพฤติกรรมชอบตี กัด เตะ ทำร้าย ทำลายข้าวของ | บ้านอุ่นรัก

ปรับเปลี่ยนอย่างไร เมื่อเด็กมีพฤติกรรมชอบตี กัด เตะ ทำร้าย ทำลายข้าวของ | บ้านอุ่นรัก

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูที่มีลูกหลานและลูกศิษย์ ที่เมื่อโกรธหรือไม่พอใจก็มักจะกัด ตี เตะ ทำร้ายผู้อื่นหรือตนเอง ตลอดจนขว้างปาทำลายข้าวของ ขอให้พิจารณาว่าการที่เด็กทำเช่นนั้น อาจไม่ได้หมายถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์ก้าวร้าวเสมอไป...

read more
ความผิดปกติด้านพัฒนาการ ที่บ่งบอกสัญญาณ อาการออทิสติก | บ้านอุ่นรัก

ความผิดปกติด้านพัฒนาการ ที่บ่งบอกสัญญาณ อาการออทิสติก | บ้านอุ่นรัก

เด็กออทิสติก คือ เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยโรค เนื่องจากเด็กมีความผิดปกติด้านพัฒนาการ โดยพัฒนาการหลายด้านของเด็กจะล่าช้ากว่าพัฒนาการตามปกติที่เด็กควรจะทำได้ตามวัยของตนเอง ในภาพรวม แม้เด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีลักษณะและระดับของอาการที่แตกต่างกัน...

read more
เด็กพูดช้า | บทความวิชาการจากจุลสาร “สื่อสารกุมารแพทย์”

เด็กพูดช้า | บทความวิชาการจากจุลสาร “สื่อสารกุมารแพทย์”

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ ได้เขียนบทความวิชาการ หัวข้อ “เด็กพูดช้า” ไว้ในจุลสาร “สื่อสารกุมารแพทย์” ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจโดยสรุป ดังนี้ ปัญหาเด็กพูดช้าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ จึงเป็นหน้าที่ของกุมารแพทย์ในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในเด็ก...

read more
การเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรม | บ้านอุ่นรัก

การเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรม | บ้านอุ่นรัก

แนวทางการเลี้ยงดูลูกที่ส่งผลทางบวกและช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำร้ายความรู้สึกของลูก มีดังนี้ คือ 1) เข้าใจลูกอย่างถ่องแท้ - ความแตกต่าง - อาการและระดับอาการของลูก - จุดเด่นและศักยภาพของลูก - รูปแบบชีวิตที่เหมาะสมกับลูก 2)...

read more
ลูกของเราและโปรตีนกลูเตน | คลิปรายการ “พบหมอรามาฯ” ช่วง “คุยข่าวเมาท์กับหมอ” ประเด็น “ทำอย่างไรเมื่อลูกแพ้กลูเตน”

ลูกของเราและโปรตีนกลูเตน | คลิปรายการ “พบหมอรามาฯ” ช่วง “คุยข่าวเมาท์กับหมอ” ประเด็น “ทำอย่างไรเมื่อลูกแพ้กลูเตน”

เราต้องทำความรู้จักกับ "โปรตีนกลูเตน" เพราะกลูเตนอาจส่งผลต่อพัฒนาการของลูก โดยเฉพาะในลูกรายที่แพ้กลูเตน นอกจากนี้ มีเด็กออทิสติกและสมาธิสั้นจำนวนมากที่ไปทดสอบและพบว่ามีการแพ้กลูเตน จึงขอนำเสนอคลิปเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีข้อมูลเกี่ยวกับกลูเตน...

read more
การเลี้ยงดูให้ลูกรับรู้ความรัก คู่กับการฝึกให้ลูกมีวินัยตามวัย | บ้านอุ่นรัก

การเลี้ยงดูให้ลูกรับรู้ความรัก คู่กับการฝึกให้ลูกมีวินัยตามวัย | บ้านอุ่นรัก

แสดงความรักผ่านคำพูดเชิงบวก แววตาที่เมตตา และสัมผัสด้วยรัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ทิ้งร่องรอยและไม่ทำร้ายอารมณ์ของลูก ใช้เหตุผลด้วยท่าทีหนักแน่นจริงจัง เคารพตัวตนของลูกด้วยการให้โอกาสลูกได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก...

read more
ดูแลหัวใจลูกเมื่อถูกบูลลี่ | บ้านอุ่นรัก

ดูแลหัวใจลูกเมื่อถูกบูลลี่ | บ้านอุ่นรัก

ลูกออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า หรือแม้แต่ลูก ๆ ทั่ว ๆ ไป ที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกบางประการไม่ว่าจะเป็นลักษณะเด่นหรือด้อยที่สังเกตเห็นได้ชัด เช่น ความสูง  สีผิว รูปร่าง หน้าตา ทรงผม น้ำเสียง บุคลิกภาพที่แตกต่างจากเพื่อนในวัยเดียวกัน ลูกที่เรียบร้อย เด็กเนิร์ด...

read more
ฟังในสิ่งที่เด็กพูด | บ้านอุ่นรัก

ฟังในสิ่งที่เด็กพูด | บ้านอุ่นรัก

ให้ความสำคัญกับการฟังสิ่งที่เด็กพูดและพยายามสื่อออกมาให้มากขึ้น ฟังเด็กด้วยดี โดยเฉพาะในเหตุการณ์พิเศษ เช่น เด็กทำของเสียหาย เด็กอาละวาด เด็กร้องไห้เสียใจ ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์แรกที่เด็กประสบ หรือจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รับฟังอย่างแท้จริงให้ดีก่อน...

read more

“บ้านอุ่นรัก”

ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน

เชื่อเถอะค่ะว่า

“ความรัก”

ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้

โทรเลย