หนึ่ง: เป็นพ่อแม่ที่มีการสานสัมพันธ์ทางบวกกับลูก

สอง: เป็นพ่อแม่ผู้สานสัมพันธ์แบบสองทางกับลูก

สาม: เป็นพ่อแม่ผู้ไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

—–

หนึ่ง: เป็นพ่อแม่ที่มีการสานสัมพันธ์ทางบวกกับลูก

  • ในเวลาปกติที่อยู่กับลูก พ่อแม่ต้องมีการสานสัมพันธภาพทางบวกให้ลูกรับรู้ความรักและเกิดประสบการณ์สนุก ๆ ยิ้มและหัวเราะร่วมกัน
  • เรียนรู้วิธีพูดกับลูกด้วยคำพูดทางบวก และพูดเป็นรูปธรรมให้ลูกรับรู้ได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน

—–

สอง: เป็นพ่อแม่ผู้สานสัมพันธ์แบบสองทางกับลูก

  • พ่อแม่มีการสานสัมพันธ์แบบสองทางกับลูกในชีวิตประจำวัน มีการแทรกเงื่อนไขและกระตุ้นการตอบสนองให้ลูกคุ้นเคยที่จะรับฟังและสานต่อในทิศทางที่พ่อแม่นำทาง

—–

สาม: เป็นพ่อแม่ผู้ไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเอง พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น พฤติกรรมทำลายข้าวของ พฤติกรรมที่ขัดขวางการดำรงชีวิตประจำวันตามปกติ พฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนรู้ในอนาคต และพฤติกรรมที่รบกวนทางสังคม

—–

ค่อย ๆ เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ และศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” จะอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดและให้กำลังใจแก่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกครอบครัว และคุณครูนะคะ

—–

Photo Credit: Blake Barlow | Unsplash