• แม้เด็กทำพลาด แต่เรายังชื่นชมในความพยายามของเด็กได้
  • ให้คำแนะนำ แทนการตำหนิ ไม่ตอกย้ำความผิดพลาด แต่แนะนำเพื่อครั้งต่อไป
  • ให้กำลังใจ ติดตามดูต่อไป
  • สร้างทัศนคติว่าทุกคนทำผิดได้ แต่ต้องร่วมรับผิดชอบ
  • เมื่อผิดพลาด สามารถแก้ไขใหม่ได้เสมอ
  • มองเหตุการณ์ตามมาตรฐานของเด็กและให้อภัย เพราะเด็กขาดประสบการณ์จึงทำผิดได้
  • ไม่กล่าวโทษ หรือทำโทษในความผิดที่เด็กไม่ได้ตั้งใจ

Photo credit: Unsplash | Lucas Metz