เวลาที่ลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น หรือลูกที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัยของพวกเราอยู่นอกบ้านหรืออยู่กับคนอื่นที่ไม่คุ้นเคย ด้วยความซนและพฤติกรรมวุ่น ๆ ของลูก ลูกจึงมักจะถูกเตือน ถูกตำหนิ หรือถูกดุอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น อย่างน้อย ๆ ในเวลาที่ลูก ๆ อยู่กับเราที่บ้าน บรรยากาศในบ้านของเราควรเป็นบรรยากาศที่ดีและมีการพูดคุยกับลูกด้วยความเมตตา

การพูดคุยกับลูกด้วยความเมตตา จะทำให้ลูกรู้สึกดีและรู้คุณค่าของตัวเอง การพูดชี้แนะสั้น ๆ หรือจับนำให้ลูกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและมองหาสิ่งดี ๆ ที่ลูกทำ สามารถช่วยสร้างพฤติกรรมทางบวกของลูกขึ้นมาทดแทนได้

การเลี้ยงลูกด้วยความรัก ย่อมทำให้ลูกรับรู้คุณค่าของตนเอง อีกทั้งสัมผัสได้ว่าพ่อแม่รักและภูมิใจในตัวลูกอย่างสุดหัวใจ

การที่เราสามารถเตรียมตนเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ความดื้อ อาการหงุดหงิด และลดความขัดแย้งด้วยความเมตตาและความหนักแน่น จะสร้างความสำเร็จในการรับมือลูก ๆ ได้

เมื่อลูกได้อยู่และเติบโตท่ามกลางบรรยากาศที่ดีที่บ้าน บ้านที่คนในบ้านทุกคนรู้คุณค่าของการระวังใจและระวังคำพูด ลูก ๆ ก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มีความก้าวหน้าด้านพัฒนาการ และเจริญเติบโตทางอารมณ์ได้ด้วยดีค่ะ

Photo Credit: Andrik Langfield | Unsplash