จากประสบการณ์การทำงานของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรักมากว่า 26 ปีเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กมีพัฒนาการช้าไม่สมวัย เราพบว่าลูกศิษย์ของเราจะมีพัฒนาการที่สมวัยมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ก็ต่อเมื่อสมาชิกในครอบครัวของลูกมีความรู้เกี่ยวกับอาการของลูก และตระหนักว่าตนเองต้องเข้ามามีบทบาทในการเป็น “ทีมครอบครัวบำบัด” ที่สามารถทำงานคู่ขนานไปกับ “ทีมแพทย์และทีมบำบัดมืออาชีพ” ในการช่วยบำบัดรักษาอาการให้กับลูกด้วย ทั้งนี้เพราะการอาศัยและพึ่งพาทีมแพทย์และทีมบำบัดมืออาชีพให้ช่วยบำบัดอาการของลูกแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีและสมวัยขึ้นได้แบบทันท่วงที

“คนในครอบครัวจะเป็นทีมครอบครัวบำบัดที่ทำงานคู่ขนานไปกับทีมบำบัดมืออาชีพได้อย่างไร?”

บ้านอุ่นรักอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่า “สมาชิกทุก ๆ คนที่บ้านสามารถเปลี่ยนตนเองให้กลายมาเป็นทีมบำบัดคู่ขนานได้จริง ๆ” เพียงแต่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้อาการของลูกอย่างจริงจังและลงมือกระตุ้นพัฒนาการให้ลูกที่บ้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามแนวทางที่ถูกต้อง เมื่อวันเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ลูกก็จะมีพัฒนาการที่ดีและสมวัยมากขึ้นได้ และในตอนนั้น คนในบ้านก็จะกลายเป็นทีมครอบครัวบำบัดขั้นเทพแบบไม่ทันรู้ตัวเลยค่ะ

การได้เรียนรู้เรื่องอาการของลูกจะทำให้เราเข้าใจปัญหาเรื่องทักษะและพัฒนาการของลูกได้ดีขึ้น อีกทั้งจะได้แนวทางการช่วยบำบัดรักษาอาการให้ลูกในขณะที่ลูกอยู่บ้านพร้อม ๆ กันไปด้วย

แนวทางการบำบัดรักษาอาการของที่บ้านนี้ บ้านอุ่นรักขอเรียกว่า “แผนปฏิบัติการประจำบ้าน ที่จะเสริมสร้างและต่อยอดพัฒนาการให้กับลูก” ซึ่งหากจะเปรียบเทียบแล้ว แผนปฏิบัติการที่ทำเป็นประจำที่บ้านก็คือ Roadmap ที่จะทำให้ลูกและเราก้าวเดินไปพร้อมกันได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ จนกระทั่งเราสามารถส่งลูกสู่เป้าหมายคือการมีพัฒนาการที่สมวัยได้ในเร็ววันมากขึ้นนั่นเอง

“แผนปฏิบัติการ” ตามสไตล์ของบ้านอุ่นรัก เป็นแผนงานของ “ทีมครอบครัวบำบัด” ที่ต้องทำเป็นประจำที่บ้าน แผนงานนี้ประกอบด้วยเรื่องหลัก ๆ หลายประการ คือ การกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การวางแผนเคลื่อนไหว การกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส การกระตุ้นการสานสัมพันธ์แบบสองทางกับบุคคลใกล้ชิด การกระตุ้นการเลียนแบบ การกระตุ้นความสนใจต่อสิ่งเร้า การกระตุ้นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการคงสมาธิ การส่งเสริมพื้นฐานทางสติปัญญาตามวัยผ่านกิจกรรมขีด ๆ เขียน ๆ วาด ๆ และอ่าน การส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การนำพาตนเองในกิจวัตรประจำวันตามวัย การส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น ฝึกการควบคุมอารมณ์ การรับฟังกติกาง่าย ๆ ตามวัย และการส่งเสริมการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

ที่บ้านอุ่นรักสวนสยามและบ้านอุ่นรักธนบุรี เราก็ใช้แผนปฏิบัติการนี้เป็น Roadmap เช่นกัน และเมื่อได้ทำเป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ วัน เราพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งว่าลูกศิษย์ของเราต่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ในเร็ววัน ดังนั้น เราจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คนที่บ้านหันมาเรียนรู้แผนปฏิบัติการต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อในที่สุดทุก ๆ คนที่บ้านจะสามารถช่วยกันบำบัดรักษาอาการให้กับลูก ๆ ได้อย่างมีทิศทาง

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ท่านที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อลูกและพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองให้เป็น “ทีมครอบครัวบำบัด” ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ของครูนิ่ม (บ้านอุ่นรัก) ผ่านตลาดความรู้ออนไลน์กันได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ

https://www.skilllane.com/courses/raising-children-with-autism

https://edumall.co.th/catalogsearch/result/?q=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2

Photo Credit: Thought Catalog | Unsplash