ตอน: การขึ้นรูปและการส่งต่อ

ประเด็นการกระตุ้นพัฒนาการ ปรับพฤติกรรม และเตรียมความพร้อมให้กับลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น หรือลูกที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัยนี้ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เป็นเพียงผู้ขึ้นรูปพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้กับลูก ๆ ได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการช่วยเหลือลูกในชีวิตจริงและในระยะยาว เราเน้นให้ข้อมูลและความรู้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง เรื่องอาการของลูก ตลอดจนสิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และทีมครอบครัว ควรทำร่วมกับทีมแพทย์ ทีมบำบัด และทีมโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก ๆ ต่อจากเรา

บ้านอุ่นรักจึงเป็นเพียงทางผ่านที่มุ่งหมายใจว่าการขึ้นรูปของเราจะช่วยส่งต่อลูก ๆ ผู้มีความพร้อมพื้นฐานสำคัญ ๆ ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว ได้รับช่วงต่อเพื่อช่วยเพิ่มพูนความงดงามของลูกให้สมบูรณ์เต็มตามศักยภาพที่ลูกมี

เราได้ส่งต่อลูก ๆ หลายรุ่นให้กับทีมครอบครัว ซึ่งทีมครอบครัวก็สามารถรับไม้ต่อจากเราได้อย่างราบรื่น ตลอดจนสามารถช่วยเหลือลูก ๆ ได้เป็นอย่างดี

เราขอยกตัวอย่างคุณแม่ท่านหนึ่งของนักเรียนของบ้านอุ่นรักสวนสยาม คุณแม่ท่านนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเรื่องการรับช่วงต่อ ท่านสามารถกระตุ้นพัฒนาการและสร้างเสริมทักษะรอบด้านให้กับลูกที่มีอาการออทิสติก จนในวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านและคนในครอบครัวร่วมใจและลงแรงทำ ส่งผลให้ลูกของท่านซึ่งกำลังก้าวสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น กลายเป็นเด็กที่แววตาเปี่ยมด้วยความรัก มีศักยภาพ มีความสามารถที่โดดเด่นหลายประการ และนำมาซึ่งความสุขและภาคภูมิใจให้กับสมาชิกทุก ๆ คนในครอบครัว

คุณแม่ท่านนี้ได้ส่งความปรารถนาดีและมอบกำลังใจให้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองของบ้านอื่น ๆ ผ่านข้อความของท่าน เรื่อง “แนวทางที่ใช้….ในการช่วยพัฒนาลูก” และท่านหวังว่าข้อความและแนวทางของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อลูก ๆ และเราทุกค่ะ

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” จะส่งต่อข้อความของคุณแม่ท่านนี้มาให้ทุก ๆ ท่านได้อ่านในตอนถัด ๆ ไป ขอให้อดใจรอและติดตามอ่านกันให้ได้นะคะ

เครดิตข้อความ: คุณแม่ท่านหนึ่งของนักเรียนของเรา