พ่อแม่ผู้ปกครองของลูกออทิสติกวัยอนุบาลอาจเคยสงสัยว่า “ทำไมลูกออทิสติกจึงมีปัญหาในการเข้าเรียนร่วมที่โรงเรียน?” และที่สำคัญคือ “แล้วเราจะช่วยลูกได้อย่างไร?”

พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยลูกได้หลายวิธีดังแนวทางต่อไปนี้ เช่น

  1. เรียนรู้ทำความเข้าใจอาการของโรคออทิสติกที่ขัดขวางการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ของลูก
  2. เรียนรู้แนวทางการประเมินความพร้อมของลูกก่อนเข้าเรียนร่วม
  3. รีบสร้างเสริมพัฒนาการแต่ละด้านให้ลูกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ที่บ้านก่อนส่งลูกไปโรงเรียน

สำหรับการสร้างเสริมพัฒนาการแต่ละด้านให้ลูกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ที่บ้านก่อนส่งลูกไปโรงเรียนนั้น ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ขอยกตัวอย่างสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองและทีมครอบครัวสามารถทำจริงได้ที่บ้าน ดังนี้คือ

สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับลูก ๆ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็น “หัวเรือใหญ่” ในการลงมือทำ ตลอดจนต้องคอยประสานการทำงานของทีมสำคัญ 3 ทีม คือ (1) ทีมครอบครัว (2) ที่แพทย์ + ทีมบำบัด และ (3) ที่โรงเรียน + ทีมคุณครู ในหลาย ๆ  มิติ เช่น

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้  เรื่อง “การเตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน” ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ได้เตรียมคอร์สออนไลน์เรื่องนี้ไว้พร้อมให้ท่านได้เรียนรู้ในวันและเวลาที่ท่านสะดวก

https://static.edumall.co.th/courses/HowtoprepareyourAutisticChildforkindergarten/detail?fbclid=IwAR0SyDLLYvuOxnqXLt7vERjEPIk3x9cFWBeJ9hRjtbKYY7mGHPJZjBMZZiM

“บ้านอุ่นรัก” มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า “การเตรียมความพร้อมให้ลูกออทิสติกวัยอนุบาล” จะเป็นจริงและสำเร็จได้ เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองได้เริ่มต้น  +  ลงมือทำจริง 

“มาเริ่มต้น + เรียนรู้ + ลงมือทำร่วมกันกับเรานะคะ”