ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” นำเสนอวีดีโอความรู้เรื่อง “กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการแบ่งปันความรู้” ที่ “เพื่อน 4 ฝ่าย” คือ ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต | ครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ | บ้านอุ่นรัก ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งต่อสู่ “เพื่อน” ทุก ๆ คนของเรา

คำว่า “เพื่อน” โดยเฉพาะ “เพื่อนแท้” มีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู ดูแล และช่วยเหลือเด็กพิเศษ เพราะการช่วยเหลือเด็ก ๆ บนเส้นทางสายนี้ มีทั้งความยากลำบาก สับสน เหน็ดเหนื่อย และรู้สึกท้อใจเมื่อคิดว่าจะต้องเดินอีกไกลกว่าจะถึงจุดหมาย ดังนั้น การมี “เพื่อนแท้” สักคน สองคน สามคน…. มาเดินร่วมทาง เราจึงไม่โดดเดี่ยวจนเกินไป

ผู้ที่เป็น “เพื่อนแท้” ของเรา อาจคือแม่ของเรา พ่อของเรา พี่ น้อง เพื่อนสมัยเรียน ญาติ เพื่อนที่อยู่ข้างบ้าน ครูของลูก หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ …ไม่ว่าเพื่อนแท้คนนี้จะเป็นใคร ขอให้เราถนอมน้ำใจพวกเขาอย่างดี อย่างรู้คุณค่า

สำหรับ “บ้านอุ่นรัก” คำว่า “เพื่อนแท้” มีความหมายกับเราเป็นอย่างยิ่ง

หากเราปราศจากเพื่อนแท้ เช่น ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต เราก็คงไม่สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิเศษสู่วงที่กว้างขึ้นได้มากขนาดนี้

หากเราปราศจากเพื่อนแท้ อย่างคุณแม่คุณพ่อ คุณปูย่าตายาย คุณลุงป้าน้าอา พี่น้องและญาติของเด็ก ๆ เราคงไม่สามารถสร้างเสริมพัฒนาการให้เด็กได้อย่างราบรื่นและเห็นผลรวดเร็วเพียงนี้

เรายังมี “เพื่อนแท้”อีกมากมายที่อาจไม่ได้ยกมากล่าวหรือขอบพระคุณไว้ในครั้งนี้ แต่เรามีข้อความส่วนหนึ่งที่คัดมาจากบทความ “ความในใจจากครูนาย” (คุณศิริพันธุ์ ล้วนวรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรักธนบุรี”) ที่เขียนไว้เมื่อ 2 ปีก่อน มาบอกทุกท่านว่า “เพื่อนแท้” นั้นมีความหมายสำหรับพวกเราทุกคนที่มีหน้าที่เลี้ยงดู ดูแล และช่วยเหลือเด็กพิเศษ มากสักเพียงใด…

…ความในใจของครูนาย…

“…ที่บ้านอุ่นรักนี้ ครูมีเพื่อนร่วมงานผู้เป็นทั้งเพื่อน พี่ และน้อง ผู้ร่วมปิดทองหลังพระ ผู้ที่คิดดีทำดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่เอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง การได้ทำงานร่วมกับคนดี ๆ ทำให้ครูเกิดแรงบันดาลใจว่าเราต้องทำงานให้ดีที่สุดในทุก ๆ วัน

ในระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ครูพบกับเพื่อนร่วมทางผู้เป็นกัลยาณมิตรหลายท่านซึ่งหวังดีต่อกันด้วยใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ที่ทำงานด้านเดียวกัน หรือผู้ที่บังเอิญได้พบเจอ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

เมื่อมีกัลยาณมิตร  ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด เราจะได้รับความเมตตาจากพวกเขาเสมอ นี่คงเป็นผลบุญจากการที่เรามุ่งทำสิ่งดี

แม้การทำงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ครูพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่การมีทีมสนับสนุนที่ดีช่วยให้ครูก้าวผ่านความท้อแท้เหล่านั้นมาได้อย่างมีความสุข”…

……….

ในท้ายนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณแม่ คุณพ่อ และผู้ปกครองทุกท่านจะค้นพบ “เพื่อนแท้ผู้เป็นกัลยาณมิตร” ของท่าน ตลอดจนถนอมพวกเขาไว้อย่างดี อย่างรู้คุณค่า และ “บ้านอุ่นรัก” จะหมั่นทำหน้าที่เป็นเพื่อนแท้ เป็นกัลยาณมิตร และเป็นทีมสนับสนุนให้ทุกท่าน เพื่อท่านสามารถก้าวผ่านความยากลำบาก เหน็ดเหนื่อย และท้อใจไปได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะ

เครดิตภาพ: Karina Vorozheeva | Unsplash