▶️5.บอกให้เด็กรู้ลำดับหรือขั้นตอนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนและหลังอย่างชัดเจน 🧖‍♂🧖‍♀
✔ตัวอย่าง: เมื่อหนูทำเลขเสร็จ หนูจะได้เล่นเกมส์ลูกบอล
✔ตัวอย่าง: หนูเหลือเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์อีก 5 นาที จากนั้น หนูต้องไปทำการบ้าน

⚠️ทำไมเราต้องทำเช่นนี้: ✳เพราะเด็กออทิสติกยึดติดรูปแบบ เปลี่ยนแปลงยาก ชอบกิจวัตรเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ดังนั้น การบอกให้เด็กรู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อน-หลังบ้าง ทำให้เด็กสบายใจ ✳เด็กออทิสติกมีข้อจำกัดเรื่องความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่ำ เด็กจึงหงุดหงิดง่าย หากเด็กวิตกกังวลเพราะไม่รู้ว่าตนเองจะเจอกับเรื่องอะไร เด็กจะไม่สบายใจ วิตกกังวล และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามมาได้

😻ตัวช่วย: สำหรับเด็กออทิสติกที่มีข้อจำกัดเรื่องภาษา 💷 เราสามารถใช้ภาพช่วยบอกให้เด็กรู้ลำดับก่อน-หลังของสิ่งที่เด็กต้องทำ
🔎ตัวอย่าง: เมื่อหนูทำเลขเสร็จ หนูจะได้เล่นเกมส์ลูกบอล
ตัวช่วย: แผ่นภาพ First – Then

▶️6.ใช้ตารางกิจวัตรเป็นตัวช่วยให้เด็กรู้ลำดับของเรื่องที่ต้องทำ 📅 ตารางกิจวัตรที่เป็นภาพ 💷 เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด
🐯 ตัวอย่าง: กิจวัตรตามลำดับคือ 📒 ทำการบ้าน 🔜🤸‍♀ เล่น 🔜 🍽 ช่วยแม่เตรียมมื้อเย็น จัดโต๊ะอาหาร 🔜 🍚🍜 ทานอาหาร 🔜 🍽 ล้างจาน 🔜 📺ดูโทรทัศน์ (บางกิจวัตรต้องมีระยะเวลากำกับ)

🙋‍♂🙋‍♀ รู้สึกดีใช่มั้ยคะ…ที่มีตัวอย่างแนวทางแบบนี้ ทำให้เรามองเห็นวิธี นำทางลูก …พรุ่งนี้จะมีเทคนิคอะไรดีๆอีกนะ… ตามอ่านกันต่อ นะคะ

Facebook Comments

Call BaanAunRak
Shares
Share This