▶️3.ใช้สถานการณ์ตรงหน้าในการสอนเด็กได้อย่างเหมาะสม
✔ตัวอย่าง: ลูกแย่งของเล่นเพื่อน
✳แนวทาง: ใช้สถานการณ์นั้นในการสอนเด็กเรื่องคำพูดที่ควรใช้ในการขอยืมของเล่นจากเพื่อน แทนการแย่งของเล่นจากเพื่อน ✳สอนลูกให้พูดว่า “เราขอยืมตุ๊กตาได้มั๊ย” “ขอยืมของเล่นหน่อย” “ขอเล่นด้วยคนได้มั๊ย” (เราไม่ควรมุ่งตำหนิเด็กเรื่องการแย่งของเล่น)

▶️4.แสดงให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง สาธิตหรือทำให้ดูว่าพฤติกรรมที่เราต้องการให้ทำเป็นแบบไหน
😿 ตัวอย่าง: ลูกเดิน/วิ่งไป ๆ มา ๆ ในห้างสรรพสินค้า เราอยากให้ลูกเดินดี ๆ (ถ้าเราบอกลูกว่า “เดินดี ๆ” ลูกอาจไม่เข้าใจ)

✔สิ่งที่เราควรทำ: ✳บอกลูกสั้น ๆ ชัดเจนว่า “ลูกเดินข้าง ๆ แม่ จูงมือแม่ ในห้างสรรพสินค้า”
✔แสดงให้ลูกเห็นว่าลูกต้องเดินข้าง ๆ แม่และจูงมือแม่แบบนี้ (อาจมีการซ้อมเดินก่อนมาห้างสรรพสินค้า เพราะเราสามารถซักซ้อมก่อนมาสถานที่จริงกี่ครั้งก็ได้ ยิ่งซ้อมบ่อย ลูกยิ่งได้สะสมประสบการณ์และจะแสดงพฤติกรรมที่ดีตามที่เราบอกได้ง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง)

แล้วมาติดตามกันต่อ ในตอนต่อไปนะคะ ^^