ตอนที่ 2: ทุกชีวิตย่อมมีคุณค่าและมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน

การที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ช่วยกันมองหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในของลูกออทิสติก ตลอดจนยอมรับว่าลูกมีคุณค่าและมีศักยภาพ คิด และตระเตรียมเรื่องอาชีพที่ลูกจะทำในอนาคตไว้ล่วงหน้า นับเป็นการให้โอกาสที่สำคัญแก่ลูก ให้ลูกได้เติบโตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ได้นำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในมาใช้ในการดำรงชีวิต และได้ทำสิ่งที่มีความหมาย

อันที่จริง ลูกออทิสติกมีศักยภาพและทักษะที่มีค่าและสามารถนำไปใช้ในการทำงานและเป็นอาชีพได้มากมาย เช่น

: การรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่ชัดเจน

: การจดจำภาพ การมองเห็น และการคาดการณ์ทางสายตาที่ดี

: การสนใจในรายละเอียด

: ความจำที่แม่นยำ

: ความแม่นยำในขั้นตอนการลงมือทำงานต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการฝึกฝนซ้ำ ๆ

: ความหมกมุ่นจดจ่อในเรื่องที่สนใจแบบจริงจัง

: ความตรงต่อเวลา

จากทักษะและศักยภาพต่าง ๆ ข้างต้นของลูก คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เลี้ยงดู จำเป็นต้องรู้วิธีเลี้ยงดูที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นพัฒนาการและปรับพฤติกรรมของลูกได้พอสมควร เพื่อนำทางและเป็นกำลังใจให้ลูก จนลูกสามารถพัฒนาศักยภาพ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ และนำศักยภาพต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่อาชีพ

การเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธีนอกจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการและช่วยปรับพฤติกรรมของลูกได้แล้ว ยังเป็นการช่วยให้ลูกค่อย ๆ ลดข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เคยมีและเคยเป็นอุปสรรคขัดขวางการดำรงชีวิตและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พร้อม ๆ กันไปด้วย เมื่อวันเวลาผ่านไป ตลอดจนเมื่อลูกได้ฝึกฝนลงมือทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมากพอ ลูกจะค่อย ๆ แสดงความสนใจที่ชัดเจน ตลอดจนแสดงศักยภาพออกมาให้เราสังเกตเห็น

ในระหว่างที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง นำพาลูกออทิสติกสู่การฝึกฝนและลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ตามศักยภาพของลูกให้เกิดเป็นทักษะที่มีรูปแบบ อาจต้องลองผิดลองถูก หรือพบกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าบ้าง ขอเพียงไม่ยอมแพ้ หมั่นทดลอง ค้นคว้า และขอคำปรึกษาจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ในที่สุด คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองแต่ละบ้านก็จะพบทางของการดำรงชีวิตและอาชีพที่เหมาะสมกับลูก และจะเป็นชึวิตและอาชีพที่เป็นไปได้ตามสภาพชีวิตจริงของแต่ละครอบครัวอย่างแท้จริง

การส่งเสริมผลักดันศักยภาพของลูกออทิสติกให้กลายเป็นอาชีพนี้ หลายครอบครัวทำสำเร็จมาแล้ว และมีอีกหลายครอบครัวที่สามารถสร้างอาชีพร่วมกันระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ และลูก จนสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวได้เสียด้วยซ้ำ ดังนั้น เรามาร่วมกันตั้งเป้าหมายระยะยาวเรื่องอาชีพที่ลูกจะทำในอนาคตได้ไปด้วยกัน จากนั้นก็ลงมือปูทางในการสร้างอาชีพให้กับลูก ๆ กันค่ะ

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” จะอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่าน และเราจะนำเสนอแนวทางการเตรียมอาชีพให้ลูกเพื่อทุกท่านได้อ่านและนำไปปรับใช้กันต่อในตอนต่อ ๆ ไป

โปรดติดตามอ่านนะคะ

เครดิตภาพ: Slides Carnival