ตอนที่ 10: งานแบบที่ 4 สำหรับลูกที่มีอาการระดับกลาง ๆ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส

ลูกออทิสติกมักมีความสนใจและหมกมุ่นกับระบบประสาทสัมผัสเป็นพิเศษ เราจึงสามารถต่อยอดความสนใจ นำสู่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นงานอดิเรก และนำสู่อาชีพได้ในที่สุด เช่น

  • สายตา: วาดภาพ ถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ พิมพ์งาน พิสูจน์อักษร
  • จมูก: ดมน้ำหอม ไวน์
  • ชิมรส: ทำอาหาร ทำขนม
  • หู: นักดนตรี ตั้งเสียงดนตรี
  • สัมผัส: งานปัก ถัก ทอ สาน
  • ความจำ: ค้นคว้าข้อมูล แยกสินค้า อะไหล่ สโตร์

การพัฒนางานต่าง ๆ ให้กลายเป็นอาชีพของลูก เป็นเรื่องของการเตรียมการที่เราจะต้องทำให้ดี ทำด้วยความรัก ความใกล้ชิด หมั่นคลุกคลีกับลูก สังเกตลูกเพื่อมองหาศักยภาพและความสนใจด้านต่าง ๆ ของลูก จากนั้น เราจะนำลูกทำกิจกรรม ตลอดจนหาทางฝึกฝนให้ลูกลงมือทำสิ่งต่าง ๆ จนกลายเป็นรูปแบบและเป็นกิจวัตรประจำวันของลูก แม้ต้องลองผิดลองถูกกันบ้าง ผิดหวังและล้มเหลวกันบ้าง แต่เราจะไม่ยอมแพ้และไม่มีวันถอดใจค่ะ

เส้นทางอาชีพสามารถเกิดได้จริงและสำเร็จได้

การปูทางอาชีพไม่ได้ยากจนเกินไป และลูกออทิสติกจำนวนมากประสบความสำเร็จมาแล้ว

เราจะเลี้ยงดู ดูแล และนำทางลูก บนความเป็นจริงว่าลูกมีอาการใด ระดับอาการแบบใด มีข้อจำกัดใดที่จะต้องหาทางบำบัดรักษาและแก้ไขให้ลดน้อยลง

เราจะใช้การประเมินความสามารถพื้นฐานและดูความสนใจพิเศษของลูกแต่ละคนเป็นหลักนำทางเบื้องต้น

จากนั้น เราจะค่อย ๆ วางฐานฝึกฝนไปทีละขั้น ย่อยขั้นการทำงาน หมั่นฝึกฝนทุกวันจนเป็นกิจวัตร ในที่สุด ลูกจะค้นพบรูปแบบ และได้มีอาชีพที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ยังอยู่เป็นเพื่อนคู่คิดของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน ดังนั้น หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้เสมอค่ะ

เครดิตภาพ: Slides Carnival

Facebook Comments

โทรเลย