ตอนที่ 7: งานรูปแบบที่ 1 สำหรับลูกที่มีอาการระดับกลาง ๆ

อาชีพที่พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองถนัดและสอนลูกได้เอง เช่น

– ทำอาหาร อาหารตามสั่ง อาหารปิ่นโต

– ทำขนม

– ชงกาแฟ เครื่องดื่ม

– ซักรีดเสื้อผ้า

– เย็บ ปัก ถัก ทอ สาน

– ล้างรถ

– เปลี่ยนยางรถยนต์ จักรยาน มอเตอรไซค์

– เปลี่ยนมุ้งลวด

– วาดรูป พิมพ์ภาพลงบนสินค้า

– พิมพ์งานเอกสาร

– ถ่ายเอกสาร

– คัดแยกสินค้า

– รับทำความสะอาด

– ดูแลสวน บำรุงรักษาพืช

– ตัดหญ้า จัดสวน

งานเหล่านี้เป็นงานที่คนทั่ว ๆ ไปต้องการรับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต และเป็นงานที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสามารถฝึกลูก ๆ ให้ทำได้เองที่บ้าน ซึ่งลูก ๆ เด็ก ๆ ทุกคนสามารถเริ่มฝึกทำได้ตั้งแต่เล็ก ๆ เมื่อลูกเริ่มมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสามารถเริ่มต้นสอนลูกด้วยการจับนำให้ลูกมีส่วนร่วมในการลงมือทำกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ เหล่านั้นให้เร็วที่สุด (สอนตั้งแต่ลูกยังเล็ก) จับนำให้ลูกทำเป็นประจำทุก ๆ วัน โดยเริ่มจากการมีส่วนช่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มระดับความสามารถในการทำกิจกรรมนั้น ๆ จนถึงจุดที่ลูกทำได้เองครบทั้งกระบวนการ

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ขอให้ทุกบ้านเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะนำทางลูกสู่ความสำเร็จ

ลูกเป็นเด็กที่มีศักยภาพซ่อนอยู่ภายใน ดังนั้น ลูกสามารถเรียนรู้และลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ได้ ขอเพียงเราให้โอกาสลูกได้ลงมือทำและฝึกฝนให้มากพอ

อาชีพอื่น ๆ ที่ลูกน่าจะทำได้ยังมีมากกว่านี้ โปรดติดตามอ่านในตอนต่อไปค่ะ

เครดิตภาพ: Slides Carnival