ตอนที่ 6: ลูกที่มีอาการระดับกลางและอาชีพ 4 รูปแบบ

สำหรับลูกออทิสติกที่มีระดับอาการกลาง ๆ และยังมีความจำกัดด้านพัฒนาการเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะทางสังคมอยู่บ้าง แต่ได้ผ่านการกระตุ้นพัฒนาการและปรับพฤติกรรมมาพอสมควร จนลูกมีสมาธิที่จะทำกิจกรรมที่มีรูปแบบได้ในระยะนานต่อเนื่อง 30 นาทีขึ้นไป ตลอดจนมีทักษะการเลียนแบบที่ดีในระดับหนึ่ง คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสามารถค่อย ๆ นำทางเรื่องอาชีพ และนำพาลูกฝึกฝนการทำงานให้เกิดความชำนาญจนพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตต่อไปได้

ทั้งนี้ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสามารถพัฒนางาน 4 รูปแบบดังต่อไปนี้ให้กลายเป็นอาชีพของลูกได้ คือ

1: อาชีพที่พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองถนัดและสอนลูกได้เอง

2: ช่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจการของครอบครัว

3: งานที่พัฒนาจากกิจกรรมที่ลูกมีความสนใจเป็นพิเศษ และ

4: อาชีพที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส

ส่วนรายละเอียดของงานแต่ละรูปแบบ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” จะนำเสนอให้ทราบในตอนต่อ ๆ ไป โปรดติดตามอ่านกันให้ได้นะคะ

เครดิตภาพ: Slides Carnival

Facebook Comments

โทรเลย