ตอนที่ 5: อาชีพสำหรับลูกที่มีอาการระดับกลาง ยังมีความจำกัดด้านพัฒนาการ

ในตอนนี้ เราจะกล่าวถึงอาชีพสำหรับลูกออทิสติกที่มีอาการระดับกลาง ๆ และยังมีความจำกัดด้านภาษาและทักษะทางสังคม แต่ได้ผ่านการกระตุ้นพัฒนาการและปรับพฤติกรรมมาพอสมควรจนมีสมาธิที่จะทำกิจกรรมที่มีรูปแบบได้ในระยะนานต่อเนื่อง 30 นาทีขึ้นไป และมีทักษะการเลียนแบบที่ทำได้ดีในระดับหนึ่ง

ลักษณะอาชีพที่เหมาะสมกับลูกกลุ่มนี้คือ

 • อาชีพที่ไม่ต้องใช้ทักษะทางภาษาหรือทักษะทางสังคมมากนัก
 • อาชีพที่ลูกเป็นส่วนหนึ่งของงาน
 • อาชีพที่มีตัวแทนรับเหมางานมาให้ลูกทำที่บ้าน
 • เนื่องจากลูกออทิสติกมักมีจุดเด่นเรื่องการจดจำขั้นตอนที่ได้ฝึกฝนซ้ำ ๆ ได้อย่างแม่นยำ ลูกจึงมีความสามารถเรื่องการทำงานซึ่งมีรูปแบบไม่ซับซ้อนนัก งานที่ลูกเคยผ่านการฝึกฝนอย่างมีขั้นตอนอย่างชัดเจนหรือมีคู่มือ มีภาพขั้นตอน และจับนำให้ทำระยะหนึ่ง ซึ่งในที่สุด ลูกก็จะทำได้ดี

การฝึกฝนอาชีพให้กับลูก ๆ กลุ่มนี้ มีขั้นตอนการฝึกฝน ดังต่อไปนี้

 • เลือกกิจกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต
 • เขียนขั้นตอนย่อย ๆ ของกิจกรรมที่ต้องการทำตั้งแต่ต้น ทีละขั้น จนจบ
 • เลือกฝึกสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน
 • นำลูกเข้ามีส่วนร่วมในการลงมือทำ จับมือทำทุกวัน เริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ
 • ฝึกฝนให้ลูกลงมือทำอย่างต่อเนื่องทุกวันจนกลายเป็นภารกิจประจำวันที่ลูกต้องฝึกฝน (คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ใช้เวลานี้ร่วมกันกับลูก)
 • หลังจากลูกคุ้นเคยกับกิจกรรมนั้น ๆ ลดการช่วยจับนำ โดยปล่อยให้ทำเองทีละน้อย
 • กระตุ้นให้ลูกลงมือทำด้วยตัวเองให้มากที่สุด และค่อย ๆ ขยายงานเพิ่มขึ้นทีละขั้นจนปล่อยให้ทำเองทั้งหมดในท้ายที่สุด
 • ชื่นชมในความพยายามของลูก แม้ชิ้นงานยังไม่เรียบร้อย ยังไม่สำเร็จ (เมื่อลูกฝึกฝนทุกวันอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นกิจวัตร ลูกจะทำได้เองในท้ายที่สุด)

ในระหว่างที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง นำพาลูกออทิสติกสู่การฝึกฝนและลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดเป็นทักษะที่มีรูปแบบ ท่านอาจต้องลองผิดลองถูกและพบกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ขอท่านอย่ายอมแพ้ ขอให้หมั่นทดลอง ค้นคว้า และขอคำปรึกษาจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ในที่สุด ท่านจะช่วยลูกฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกับลูก และจะเป็นชึวิตในอนาคตของลูกที่เป็นไปได้ตามสภาพชีวิตจริงของครอบครัวอย่างแท้จริง

เครดิตภาพ: Slides Carnival