การสื่อสารของเราอาจเป็นดอกไม้ อาจเป็นขยะ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวเราเอง

ข้อคิดดี ๆ จากท่านติช นัท ฮันท์