เมื่อหลายวันก่อน ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ได้โพสต์เกริ่นไปในบทความ เรื่อง “2 วิธีสานต่อแบบสองทาง” บ้างแล้วว่า “การสานต่อแบบสองทางระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ มีอยู่ 2 ลักษณะ” คือ

  1. การสานต่อแบบสองทางด้วยการแทรกซึมตัวเราให้เด็กเคยชินที่จะอยู่กับเรา และ
  2. การสานต่อแบบสองทางด้วยการวางเงื่อนไขสองสิ่งเพื่อให้เด็กคุ้นเคยที่ได้อยู่กับเราและเข้ามาอยู่ในครรลองที่เราพยายามนำทางเขาได้ในลำดับถัดไป

มาถึงตอนนี้ เราขอชวนชมคลิป เรื่อง “สานต่อแบบสองทางด้วยการวางเงื่อนไขสองสิ่ง”  เพื่อพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นภาพวิธีสานต่อแบบสองทางในลักษณะนี้ให้ชัดเจนขึ้น

เมื่อชมคลิปของเราแล้ว ก็ต้อง “ลงมือทำ ที่บ้าน” กันนะคะ เพราะทุกแนวทางการกระตุ้นพัฒนาการจะเกิดคุณค่าต่อลูก ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองได้…ก็ต่อเมื่อ “เราลงมือทำ…ในชีวิตจริง” ค่ะ

 

Facebook Comments

โทรเลย