สำหรับคุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง ที่ติดตามอ่านบทความของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” มาสักระยะหนึ่ง ท่านคงคุ้นเคยกับคำกล่าวของเราที่ว่า “ลูกออทิสติกไม่ใช่เด็กที่บุบสลายหรือไร้ค่า แต่เป็นเด็กที่มีศักยภาพสุดพิเศษซ่อนอยู่ภายใน”

“บ้านอุ่นรัก” กล่าวเช่นนี้ เพราะเชื่อมั่นในความสามารถของเด็ก อีกทั้ง เรายังเคยเห็นตัวอย่างจากลูกศิษย์ออทิสติกรุ่นแล้วรุ่นเล่าของเรา ที่พวกเขาได้รับโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามวัย โดยมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม และผลักดัน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมมาสนับสนุน ให้เด็กฝึกทำสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำ ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเป็นกิจวัตร เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง เด็กก็จะสามารถนำพาตนเองให้ทำสิ่งต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วงได้ ส่วนเราจะเลือกสอนสิ่งใดให้พวกเขานั้น “บ้านอุ่นรัก” คิดว่าการสอนลูกออทิสติก “ตามวัย” เป็นวิธีการสอนที่ดีและง่ายต่อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง และการสอน “ตามวัย” นี้เองที่จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของลูกจนลูกน่ารักและเก่งสมวัยได้ในท้ายที่สุด

การสอนลูก “ตามวัย” “บ้านอุ่นรัก” แบ่งวัยของลูกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ

1: วัยอนุบาล วัยเด็กเล็ก หรือลูกวัยไม่เกิน 4 ขวบ

2: วัยประถม หรือลูกวัย 5-11 ปี และ

3: วัยรุ่น หรือลูกวัย 12 ปีขึ้นไป

ส่วนเราจะแนะนำให้คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง สอนลูก ๆ แต่ละวัย เรื่องอะไร “ตามวัย” กันบ้าง โปรดติดตามอ่านในตอนต่อไปค่ะ

เครดิตภาพ: Markus Spiske | Unsplash