EP 7: กิจกรรมออกเสียงและทำท่าประกอบตามเพลง

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเรื่องกิจกรรมออกเสียงและทำท่าประกอบตามเพลง เราขอทบทวนกันสักนิดว่าเราสามารถใช้กิจกรรม Warm Up การกดคีย์บอร์ด และการเคาะเครื่องเคาะจังหวะ ในการพัฒนาทักษะการออกเสียงให้เด็ก ๆ โดยผู้สอนออกเสียงเรียกชื่อเด็ก ชื่อท่าทางการ Warm Up (เช่น กำมือ แบมือ เตะมือ หรือจับมือกัน เป็นต้น) ชื่อเครื่องดนตรี และชื่อตัวโน้ตทุกครั้ง จากนั้นก็พยายามกระตุ้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตามเรา

สำหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะการทำท่าตามเพลงนั้น เด็ก ๆ ต้องลุกขึ้นยืน หันหน้าเข้าหาผู้สอน ผู้สอนร้องและทำท่าตามเพลง เพื่อให้เด็ก ๆ ทำท่าตามเรา ทั้งนี้ ในช่วงแรก ๆ ผู้สอนอาจต้องจับมือนำให้ทำไปก่อน โดยไม่ลืมที่จะเรียกชื่อเด็ก กระตุ้นให้เด็กสบตา ออกเสียงของเราเพื่อให้คำสั่งง่าย ๆ สั้น ๆ ในการบอกให้เด็กทำ เช่น น้อง…(ชื่อเด็ก)…ยืน นั่ง แลกของกัน

จาก EP นี้ เราได้รู้เกร็ดความรู้มากมาย เช่น

…กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ กล้ามเนื้อคอ แขน ขา ลำตัว ซึ่งมีผลต่อการทรงตัว ความแข็งแรงและความคล่องแคล่วในการเดิน วิ่ง เคลื่อนไหว

…ควรใช้เพลงสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีจังหวะที่ไม่เร่งเร้าเกินไปมาประกอบกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว

…ผู้สอน (คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง) ควรร้องเพลงด้วยตนเองเป็นหลัก แต่บางครั้งอาจเปิดจากเครื่องเสียงสลับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างได้

…ควรจับตาดูเพื่อรู้จังหวะเข้าแทรกหรือช่วยเหลือให้เด็กเกิดการเลียนแบบ ทั้งการเลียนแบบการออกเสียงและการทำท่าทางประกอบเพลง

มาชม EP 7 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=Mo6HmpF5PBI

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษและครอบครัวของเด็ก ๆ  ตลอดจนครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Credit ภาพ: Park Troopers | Unsplash