EP 1: วัตถุประสงค์ของการจัดทำวีดีโอ | “โครงการแบ่งปันความรู้” เรื่อง “วิธีสอนกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อทุกท่านที่ได้รับชมสามารถสอนลูกทำกิจกรรมนี้ ได้ด้วยตัวของท่านเอง”

ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและครูนิ่ม (คุณนิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรัก) เห็นตรงกันว่า “ดนตรีบำบัดช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่รอบด้านให้กับลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น และลูกเรียนรู้ช้าได้ ดังนั้น จึงร่วมกับ RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำวีดีโอชุดนี้เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง เรื่องวิธีสอนลูกทำกิจกรรมดนตรีบำบัดด้วยเครื่องดนตรีง่าย ๆ ที่ราคาไม่แพง เพื่อท่านสามารถสอนลูกได้เอง ตลอดจนได้ใช้ดนตรีบำบัดในการสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก และอาศัยช่วงเวลาของการเรียนการสอนและร่วมทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกัน ในการสานสัมพันธภาพกับลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

สาเหตุที่ดนตรีบำบัดใช้ได้ผลกับลูก โดยเฉพาะลูกออทิสติก เพราะลูกมักมีระบบประสาทสัมผัสไว หูไว ชอบกิจกรรมดนตรี และจำตัวโน๊ตดนตรีได้เร็ว หากเราใช้ดนตรีบำบัดให้เป็นประโยชน์ ก็จะต่อยอดทักษะและสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก ๆ ได้

เครื่องดนตรีที่นำมาใช้ในกิจกรรมนี้ เป็นเครื่องดนตรีง่าย ๆ ที่ราคาไม่แพง คือ

1: เครื่องเคาะจังหวะ เพื่อทำให้ลูกจับจังหวะให้ได้เสียก่อน อันนับเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมดนตรีบำบัดที่ถูกทาง และ

2: คีย์บอร์ด ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่จะทำให้ผู้สอน (ซึ่งก็คือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง) สามารถนำทางลูกได้ง่ายที่สุด โดยให้ลูกใช้นิ้วมือจิ้มโน้ตบนแป้นของคีย์บอร์ด เพื่อควบคุมเสียงดนตรี

สำหรับกิจกรรมดนตรีบำบัดที่บ้านอุ่นรัก นับเป็นความโชคดีที่ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้ส่งครูนัช หาญพานิชย์พันธ์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มาเป็นอาสาสมัครช่วยสอนดนตรีที่บ้านอุ่นรักสวนสยามมาเป็นระยะเวลาร่วม 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งครูนัชได้ทุ่มเททั้งความรักที่มีต่อเด็ก ๆ แรงใจ และความพยายาม ในการสอนทั้งแบบสอนกลุ่มและสอนเดี่ยวสำหรับลูกศิษย์ที่มีศักยภาพด้านดนตรีด้วย

บ้านอุ่นรัก อยากให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ติดตามชมวีดีโอชุดนี้ไปทีละตอนจนครบทั้ง 8 ตอน เพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเรื่องวิธีการสอน ตลอดจนได้เห็นตัวอย่างการสอนของครูนัช ซึ่งในที่สุด ท่านจะสามารถสอนและนำทางลูกทำกิจกรรมดนตรีบำบัดได้ด้วยตัวของท่านเอง อันจะส่งผลดีต่อพัฒนาการที่รอบด้านของลูก ทั้งการคงสมาธิ การเพิ่มความรู้สึกรื่นรมย์ สุข สนุก การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ การกระตุ้นการพูด การเพิ่มทักษะการฟัง-เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ และการกระตุ้นการสบตา เป็นต้น

มาติดตามชม EP 1 ด้วยการกดลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=KzPkG9L-1HQ

บ้านอุ่นรักขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้ตาม “โครงการแบ่งปันความรู้” เพื่อประโยชน์ของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ตลอดจนครอบครัวของเด็ก ๆ มา ณ ที่นี้ค่ะ

Credit ภาพ: Alireza Attari | Unsplash