การลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้นเป็นกิจกรรม “ลงมือทำของเด็ก” ที่ทำให้เด็กพัฒนาทักษะหลายด้านให้กับตนเองได้ คือ

 • สร้างเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพิ่มความทนทาน ความยืดหยุ่น และความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนิ้ว มือ และแขน เพื่อใช้งานในการเขียน หยิบ จับ และหมุนสิ่งต่าง ๆ
 • พัฒนาทักษะในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้มากขึ้นได้
 • เพิ่มสมาธิและการจดจ่อมองงาน
 • พัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด
 • สร้างทักษะการเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สร้างเสริมจินตนาการและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
 • เพิ่มทักษะทางสังคมในขณะที่เรียนรู้ เล่น และการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกับผู้สอนและเพื่อน ๆ
 • สร้างการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
 • สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กที่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ง่าย ๆ ตามวัยได้สำเร็จด้วยตนเอง
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารสองทางระหว่างบุคคล (ผู้สอนและเด็ก) อันส่งผลให้เด็กเรียนรู้การฟังและเข้าใจคำสั่งง่าย ๆ ที่ผู้สอนใช้ในระหว่างการสอนเด็กลากเส้น
 • พัฒนาสหสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อตากับกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น นิ้ว มือ และแขน อันส่งผลให้เกิดการการเรียนรู้และรับรู้ทิศทางในการลาก หมุน และตวัด ซึ่งเมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จนกล้ามเนื้อประสานสัมพันธ์กันดีแล้ว เด็กจะจับดินสอได้อย่างมั่นคง และมีความพร้อมในการเขียนหรือการใช้มือทำกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าการจับช้อน-ส้อมในการรับประทานอาหาร การถือสิ่งของ หรือการแปรงฟัน เป็นต้น นอกจากนี้ เด็กจะพัฒนาความสามารถในการใช้สายตามองตัวหนังสือ หยิบจับหนังสือ และมองตัวอักษรจากซ้ายไปขวาอันเป็นพื้นฐานการฝึกอ่านในลำดับถัดไป
 • ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพสำหรับเด็กที่มีทักษะเด่นด้านการขีดเขียนนี้

ทีมครูของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก” เน้นการเรียนการสอนเด็กด้วยกิจกรรมที่เด็กได้ร่วมลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำร่วมกันกับครูและเพื่อน ๆ หรือแม้แต่ให้อิสระเด็ก ๆ ได้ทำให้ได้ด้วยตนเอง หากพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจที่จะส่งลูกหลานวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้าไม่สมวัย มาเรียนรู้และทำกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการกับเรา ท่านติดต่อเราได้ทุกวันในวันและเวลาทำการ

ติดต่อศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรัก”

บ้านอุ่นรักสวนสยาม: โทร: 087 775 9656

บ้านอุ่นรักธนบุรี ถนนพุทธมณฑลสายสอง: โทร: 087 502 5261

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ | 09.00 น. – 15.00 น.

เครติดข้อมูล

 • การพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการใช้สื่อการสอนชุด ฝึกลีลามือ Development of early childhood writing skills through the use teaching materials of training hands kit (คุณพัฒน์นรี จันทราภิรมย์ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม หน้า 63-73)
 • ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3 ปี (สมใจ อินธิราช  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม)

เครดิตภาพ: Unsplash.com | Erika Fletcher | https://unsplash.com/photos/a-child-is-drawing-on-a-piece-of-paper-YfNWGrQI3a4

Facebook Comments

โทรเลย