การส่งบุตรหลานที่มีปัญหาด้านพัฒนาการเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก (Early Intervention Process) เป็นแนวทางการช่วยเหลือ ดูแล และบำบัดรักษาอาการที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยทำให้เด็กเล็ก ๆ ฟื้นฟูความสมวัยได้โดยง่าย ช่วยสกัดกั้นความล่าช้าบางอย่างได้ทันท่วงที่และช่วยป้องกันปัญหาพฤติกรรมบางอย่างไม่ให้เกิดขึ้นจึงลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นลงได้ อีกทั้ง “การรีบทำอย่างถูกวิธี” ยังทำให้เด็กมีเวลามากพอในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบด้านจนสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยอนุบาล

กระบวนการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกนอกจากส่งผลดีนานัปการต่อเด็กเล็ก ๆ แล้ว ยังมีประโยชน์หลายอย่างต่อคนที่บ้านของเด็กด้วย กล่าวคือ

1: เร่งสปีดความสามารถในการรับมือและการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาในขณะที่เด็กอยู่บ้าน

เมื่อเราส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก เราย่อมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยและขอคำแนะนำจากทีมบำบัดมืออาชีพ ตลอดจนครูกระตุ้นพัฒนาการของเด็กตั้งแต่เด็กยังเล็ก เท่ากับว่าทั้งเด็กเล็ก ๆ และตัวเราเองได้มีทีมงานมืออาชีพเข้าช่วยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน อันส่งผลดีโดยตรงต่อการแก้ไขและบำบัดอาการของเด็ก ส่วนประโยชน์ที่เราและคนที่บ้านได้เพิ่มเติมมาเป็นของแถม คือ เราได้เร่งสปีดของตนเองในการเรียนรู้วิธีเข้าแทรกแซงพัฒนาการ รู้วิธีรับมือ รู้เทคนิคการเจรจากับเด็กเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น เราจึงมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามวันเวลาในการดูแลเด็กและการจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในขณะที่เด็กอยู่กับเราที่บ้าน ทั้งนี้ แนวทางการดูแล ช่วยเหลือ และนำทางเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการมักเน้นการทำซ้ำ ทำบ่อย ๆ ทำให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันที่บ้าน ดังนั้น หากเราทั้งจดทั้งจำคำแนะนำของทีมงานมืออาชีพ และหมั่นนำกลับมาทำอย่างจริง ๆ จัง ๆ ที่บ้าน เผลอแป๊บเดียว คนที่บ้านทุกคนก็จะกลายเป็นทีมครอบครัวบำบัดที่สามารถดูแลเด็กได้ดีตั้งแต่เด็กยังเล็กจนกระทั่งเด็กเติบโต

2: ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดบางอย่างได้

เมื่อเรารู้และนำแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากทีมบำบัดมืออาชีพและครูกระตุ้นพัฒนาการไปลงมือทำจริงที่บ้าน ตลอดจนหมั่นพูดคุยปรึกษาขอคำแนะนำจากทีมต่าง ๆ เหล่านั้น เราจะมีความมั่นใจในการนำทางเด็กไปทีละเรื่อง เมื่อเรามีความมั่นใจ ตลอดจนทีมบำบัดที่ดูแลเด็กลงความเห็นว่าเราสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกรูปแบบนั้น ๆ ให้เด็กได้เอง เราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการซื้อคอร์สกระตุ้นพัฒนาการ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และไม่ต้องไปนั่งแกร่วรอเด็กที่สถานบำบัดรักษาอีกด้วย

3: ได้ปรับปรุงความสัมพันธ์และบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว

ตามที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ย้ำบ่อยครั้งว่าการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการมีความคล้ายกับการดูแลเด็กทั่ว ๆ ไป เพียงแต่ต้องอาศัยการคลุกคลีกับเด็กให้มากและต้องคลุกคลีบ่อย ๆ เพื่อแทรกโอกาสและสถานการณ์ให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะและศักยภาพเสียแต่เนิ่น ๆ เมื่อคลุกคลีบ่อย ๆ และได้ทำกิจวัตรต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนานร่วมกัน ในไม่ช้าไม่นาน เราและคนที่บ้านก็จะกลายเป็นแก๊งเพื่อนซี้ของเด็ก  ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะราบรื่นและบรรยากาศที่บ้านจะมีความเป็นปกติสุขมากขึ้นเพราะทุกคนรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ทุก ๆ คนที่บ้านจึงมีความสุขมากขึ้นตาม ๆ กันไปด้วย

นอกจากนั้น การที่เราเปิดโอกาสให้เด็กเล็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อันเป็นกิจวัตรประจำวันของตนเองที่บ้าน เด็กจะเข้าใจวิธีลงมือทำกิจวัตรได้ดีขึ้น มีโอกาสได้ฝึกฝนลงมือทำบ่อย ๆ จนสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองตามวัยได้ตั้งแต่ยังเล็ก เด็กก็จะเติบโตมาเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าที่คนในครอบครัวรู้สึกภาคภูมิใจ

4: เพิ่มความสนุกให้การเรียนรู้ที่บ้าน

เนื่องจากเด็กเล็กมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้าน การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่บ้านจึงมีความหมายต่อการดำเนินชีวิตจริงของเด็ก เรียนรู้ได้หลากหลาย และทำได้บ่อยครั้งทั้งวัน ส่วนหัวข้อและวิธีการสอนนั้น ทีมดูแลมืออาชีพจะเป็นผู้ให้แนวทางแก่คนที่บ้านว่าควรสอนอะไรและสอนอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าการสอนเด็กเล็กต้องเน้นความสนุกเพื่อจูงใจให้เด็กสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทำเรื่องนั้น ๆ การที่คนที่บ้านเข้าแทรกแซงเด็กในหัวข้อต่าง ๆ ตามสถานการณ์จริงได้ทั้งวันด้วยความสนุก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะได้เรียนรู้พร้อม ๆ กันไปว่าการเรียนการสอนที่บ้านเป็นเรื่องสนุกและทำได้ผลจริง ผลก็คือเด็กที่ยังเล็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบด้านในเวลาส่วนใหญ่ที่เขาอยู่บ้านจนค่อย ๆ มีความพร้อมสมวัยมากขึ้นก่อนวัยอนุบาล ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมความสำเร็จเรื่องการเรียนรู้ในอนาคตที่โรงเรียนต่อไปได้

สำหรับเด็กเล็ก การกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกจะช่วยให้พวกเขาค่อย ๆ ทำสิ่งต่าง ๆ ตามวัยได้สำเร็จ สร้างความมั่นใจว่าตนสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ เกิดความสนุกที่ได้เรียนรู้ทุกกิจกรรมที่บ้าน ส่วนเราซึ่งเป็นคนที่บ้านหากเราลงมือทำจริง เราก็จะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างแน่นอน

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กท่านที่พร้อมแล้วที่จะ “รีบทำให้ถูกวิธี” และต้องการ “ขึ้นทางด่วนเพื่อรีบนำสิ่งดี ๆ มาให้คนที่บ้าน” ก็ไม่ต้องรีรอ  โปรดติดต่อครูของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ได้ในทันที เราพร้อมเสมอที่จะช่วยท่านสร้างทีมครอบครัวบำบัดให้เกิดขึ้นจริง

เครดิตภาพ: Marc Noorman | Unsplash

Facebook Comments

โทรเลย