ภาพรวมของแนวทาง

ทุกครั้งที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ชวนคุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง และทุกท่าน วางแนวทางการดูแลและรับมือลูก ๆ ไม่ว่าลูกจะมีอาการออทิสติก สมาธิสั้น หรือพัฒนาการช้าไม่สมวัย เราจะเน้นการมองภาพรวมว่าเด็ก ๆ มีปัญหา ความบกพร่องด้านพัฒนาการ และอาการที่เป็นปัญหาที่หลงเหลืออยู่ในลักษณะใดบ้าง เพื่อเราจะได้หาหนทางแก้ไขและนำทางเด็ก ๆ ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และทุกวิธีที่ใช้ต้องปลอดภัย มีประสิทธิผล และปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้ค่ะ

สำหรับ “โรคสมาธิสั้น” ของลูกหลาน เราวางภาพรวมว่า เราต้องทำสิ่งต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ (1) เพิ่มช่วงการคงสมาธิได้ (2) ลดความซนอยู่ไม่สุขได้ และ (3) ลดความหุนหันพลันแล่นลงให้ได้ ดังนั้น โดยรวมแล้ว เราต้องทำดังนี้ คือ

1: ปรับวงจรการดำเนินชีวิตที่บ้านและที่โรงเรียนของหนูน้อยจอมซนอย่างเป็นระบบ และ

2: ปรับวิถีชีวิตหลายด้านพร้อม ๆ กัน

จากภาพรวมของสิ่งที่เราต้องทำทั้ง 2 ประการข้างต้น เราจะนำเสนอวิธีต่าง ๆ ในตอนต่อ ๆ ไปให้คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง คุณครู ผู้ดูแลเด็ก ๆ และทุกท่านได้ลงมือทำค่ะ

การรับมือลูกหลานสมาธิสั้นอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากเราจะนำทางเด็ก ๆ ด้วยจิตใจที่เบิกบานแล้ว ขอให้ทุกคนในทีมที่ทำร่วมกัน เตือนตนเสมอว่า “เราทุก ๆ คนจะทำเหมือน ๆ กัน” ไม่ทำแบบต่างคนต่างทำ ต่างวิธี เพราะจะสร้างความสับสนให้กับเด็ก ๆ จนเสียแผนได้ค่ะ

การรับมืออาการสมาธิสั้นของลูกหลานอย่างมีชั้นเชิง ย่อมต้องอาศัยความอดทน ความพยายาม และร่วมมือร่วมใจกัน ใครเหนื่อยหรือท้อ ก็พักและใช้ช่องว่างทางอารมณ์มาลดอุณหภูมิของน้ำร้อนในใจไม่ให้เดือดพล่านจนล้นออกมารดใจ พักสักหน่อยให้หายเหนื่อยนะคะ หายเหนื่อยเมื่อไร ค่อยมาสู้กันต่อ เราทุกคนในทีมจะทำให้เหมือน ๆ กัน เพื่อลูกหลานสมาธิสั้นได้มีพัฒนาการรอบด้านที่ดีและสมวัยขึ้นด้วยมือของเราค่ะ

เครดิตภาพ: Nathan Bingle + Tyler Nix | Unsplash

Facebook Comments

โทรเลย