การชวนลูกทำกิจกรรมที่ลูกได้เคลื่อนไหวในรูปแบบที่ร่างกายของลูกได้ใช้อวัยวะด้านตรงข้ามทำงานพร้อมกัน (ด้านซ้ายและขวาทำงานพร้อมกัน) เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำคัญที่ผู้ปกครองต้องหมั่นฝึกให้ลูกได้ทำ และควรทำให้ได้วันละ 3 รอบ ๆ ละ 10 นาทีเป็นอย่างน้อย

สาเหตุที่ผู้ปกครองต้องหมั่นทำเรื่องนี้ เพราะลูกที่มีความล่าช้าทางพัฒนาการจำนวนมากมักขาดทักษะการจัดสภาพร่างกายให้สมดุลตามวัย จึงมีท่าทางเก้งก้าง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะที่กำลังเคลื่อนไหวได้ไม่ดี เคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวางไม่คล่อง หรือทำท่าทางที่ใช้อวัยวะหลายส่วนพร้อมกันอย่างไม่สมวัย  ดังนั้น การชักชวนให้ลูกร่วมทำกิจกรรมที่ส่งผลให้สมองมีการสั่งการแบบการทำงานไขว้กัน หรือมีการกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองซีก จะช่วยให้ลูกวางแผนการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อลูกได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวที่ร่างกายได้ใช้อวัยวะด้านตรงข้ามพร้อมกันผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซ้ำ ๆ การเคลื่อนไหวจะมีท่าทางที่เป็นธรรมชาติและดูสมวัยขึ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

  • เดินหรือวิ่งแกว่งแขนให้ได้ระยะทางพอควร
  • เดิน วิ่ง หรือคลานข้ามจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของห้อง
  • เดินขึ้น-ลงบันได
  • กระโดดสลับเท้า
  • ออกกำลังกายท่าแตะสลับ
  • บริหารแบบเทควันโด้
  • โยคะเด็ก
  • ว่ายน้ำ หรือทำท่าว่ายบก (นอนหงายทำท่าว่ายน้ำ นอนตีขา และยกแขนขึ้น-ลง คล้ายว่ายน้ำ)
  • กิจกรรมที่ได้ใช้มือทั้งสองข้างร่วมกัน เช่น การตัดกระดาษ (มือหนึ่งจับกระดาษ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งใช้ง้างกรรไกร) การร้อยลูกปัด (มือหนึ่งถือเชือก มืออีกข้างร้อยลูกปัด) หรือเวลาเขียนหนังสือ วาดภาพ หรือระบายสี (ลูกใช้มือข้างหนึ่งจับหรือวางทาบทับกระดาษไว้ ส่วนมืออีกข้างก็ใช้เขียน วาด หรือระบายสี)
  • เดินหรือวิ่งสไลด์ข้าง (แกลลอป Gallop) ระหว่างพาเดิน-วิ่งแกลลอป อาจเพิ่มการให้คำสั่งหยุด ให้ลูกยืนทรงท่า นับ 1-10 พร้อมกระตุ้นการสบตากันเป็นระยะ ๆ ไปด้วยก็ได้

เมื่อผู้ปกครองเลือกกิจกรรมที่จะทำได้แล้ว อีกทั้งตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่ากิจกรรมที่จะทำมีความปลอดภัยมากพอสำหรับลูก จากนั้นก็ชวนลูกทำกิจกรรมกันได้เลย ทั้งนี้ ควรทำให้ได้วันละ 3 รอบ ๆ ละ 10 นาทีเป็นอย่างน้อย เพียงเท่านี้ ลูกที่มีความล่าช้าทางพัฒนาการก็จะได้เคลื่อนไหวไปกระตุ้นการทำงานของสมองไป ได้ฝึกทักษะการจัดสภาพร่างกายให้สมดุลตามวัย ได้เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ และจะค่อย ๆ มีท่าทางที่ใช้อวัยวะหลายส่วนพร้อมกันได้อย่างสมวัย

เครดิตภาพ: Derek Johnson | Unsplash