ฝึกลูกอาบน้ำ

กระบวนการฝึกลูกอาบน้ำด้วยตนเองเป็นการฝึกช่วยตนในการทำกิจวัตรประจำวันที่สำคัญเพื่อการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูก ซึ่งในระยะแรกที่ลูกอาบน้ำเองไม่เป็น ผู้สอน (คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล) ต้องช่วยนำทางด้วยการแตะนำให้ลูกทำ ฝึกซ้ำ ๆ จนลูกเข้าใจแล้วค่อยปล่อยให้ทำเอง หากจำเป็นต้องช่วยเหลือ ให้ช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น เมื่อฝึกทุกวัน ลูกจะจดจำขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำได้ ทำได้ดีขึ้นตามลำดับ และจะอาบน้ำได้เอง

กระบวนการฝึกที่เกี่ยวข้อง

  • ฝึกถอดเครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดชั้นใน
  • ฝึกใส่ผ้าเช็ดตัวหลังการถอดเสื้อผ้า
  • ฝึกอาบน้ำ สระผม ถูสบู่ ล้างหน้า ล้างตัว เช็ดตัว
  • ฝึกใส่ผ้าเช็ดตัวหลังการอาบน้ำ โดยการถอดผ้าเช็ดตัวออก จะทำได้ต่อเมื่อลูกสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Picture Credit: http://www.animated-gifs.fr/category_kids/kids-bath/