การทานอาหารเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่สำคัญของชีวิต ดังนั้น ในช่วงที่ลูกยังเล็ก ผู้ปกครองจำเป็นต้องปลูกฝังการทานอาหารอย่างถูกต้อง คือ

Roadmap 

  1. นั่งทานที่โต๊ะ โดยไม่เดินป้อน
  2. ตักทานเอง (ผู้ปกครองอาจช่วยป้อนนำในระยะแรก)
  3. ทานให้ได้อย่างน้อย 10-15 คำต่อมื้อ
  4. ฝึกทานอาหารให้หลากหลาย เพื่อง่ายในการดำรงชีวิตในอนาคต

ที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก “บ้านอุ่นรักสวนสยาม” และ “บ้านอุ่นรักธนบุรี (ถนนพุทธมณฑลสายสอง)” เรามีภาพความสุขของการเฝ้านั่งประกบ เฝ้าดู เฝ้าเขี่ยวเข็ญให้ลูกศิษย์ของเราทานข้าวด้วยตนเองกันทุกวัน แม้ในระยะแรก ต้องบังคับให้ทานกันบ้าง ทานได้วันละน้อยบ้างมากบ้าง ทานอาหารของตนเองได้น้อยเพราะมัวแต่สนใจอาหารของเพื่อนบ้าง ทานไปร้องไห้งอแงไปบ้าง แต่ทีมครูกระตุ้นพัฒนาการของเราทุกคน ต่างร่วมมือกันทำอย่างสม่ำเสมอแบบไม่ปล่อยผ่าน ซึ่งเราพบว่าสิ่งที่ทำนั้นเกิดผล คือ เด็ก ๆ สามารถทานอาหารได้หลากหลายขึ้นและสามารถนั่งทานอยู่กับที่ด้วยตนเอง แม้ดูแล้วอาจเป็นเรื่องเล็ก ๆ ธรรมดา ๆ แต่เป็นความสม่ำเสมอที่เราทำด้วยความรัก และพยายามเฝ้าทำในเรื่องที่เรารู้แน่ชัดว่า “มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเด็ก ๆ ในอนาคตต่อไป”

เรื่องทุกเรื่องที่สำคัญต่อเด็ก ๆ ในอนาคต เราต้องลงมือทำ แม้ในระยะแรก เด็ก ๆ อาจมีพัฒนาการที่คืบหน้าไปเพียงนิด ๆ หน่อย ๆ แต่เราต้องลงมือด้วยความสม่ำเสมอ นาน ๆ เข้าเราจะพบว่าเด็ก ๆ ทำได้เองจนประสบความสำเร็จ

เครดิต: Presentation template by SlidesCarnival

Facebook Comments

โทรเลย