จากภาวะไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด เราได้เรียนรู้ New Normal เรื่องปกติใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวันหลาย ๆ อย่าง เช่น การใส่หน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างถูกวิธี การกินร้อนใช้ช้อนตนเอง และการรักษาระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งจะว่าไปแล้ว ก็ล้วนเป็นเรื่องที่เราแต่ละคนต้องเป็นคนเริ่มต้นและลงมือทำ จึงจะสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้างได้

สำหรับ New Normal ที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ต้องการส่งเสริมให้เกิดในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง คือ “การสร้างทีมครอบครัวบำบัด” ที่เน้นให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวที่มีความพร้อม ได้เข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการช่วยกันดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูกที่มีปัญหาด้านพัฒนาการด้วยตนเองที่บ้าน

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กมีพัฒนาการช้าไม่สมวัย มานาน 28 ปี “บ้านอุ่นรัก” พบว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในบ้านของหลายครอบครัว เริ่มต้นและลงมือช่วยลูกจริงจังอย่างถูกวิธีด้วยตนเองที่บ้าน และพวกเขาสามารถพลิกพัฒนาการของลูกได้จริง อีกทั้งพัฒนาการของลูกในครอบครัวเหล่านั้น ไม่เพียงแต่จะคืบหน้าอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัด แต่ยังเป็นความคืบหน้าที่มั่นคงและยั่งยืนด้วย

รีบ! ใช้โอกาสนี้ ที่เราจำต้องล็อคดาวน์ลูกอยู่ที่บ้าน ในการเรียนรู้และสร้างทีมครอบครัวบำบัด ให้กลายมาเป็น New Normal ที่จะส่งผลให้คนที่บ้านค้นพบศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และใช้ “การบำบัดลูกที่บ้าน” เป็นการ์ดตั้งรับกับทุกวิกฤตนับจากนี้ไป

สนใจเรียนรู้กับ “ครูนิ่มและทีมครูบ้านอุ่นรัก” เกี่ยวกับแนวทางการบำบัดลูกที่บ้าน และการสร้างทีมครอบครัวบำบัด โปรดติดต่อเรา

ช่องทางการเรียนรู้

1: เรียนคอร์สออนไลน์ By ครูนิ่ม

  1. เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง
  2. เตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

คลิกลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://edumall.co.th/catalogsearch/result?q=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2&type=course

https://www.skilllane.com/courses/raising-children-with-autism

2: ให้ “ทีมครูบ้านอุ่นรัก” เป็นที่ปรึกษาช่วยวางแผนการสอนประจำบ้าน ติดต่อเรา

3: สั่งซื้อสมุดภาพตัวอย่างกิจกรรม ทำง่าย ๆ ทำได้ที่บ้าน ติดต่อเรา

คลิกลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/baan.aunrak/posts/2884839388278380?__xts__[0]=68.ARD8kGmGc7YJYezURxM5jYjCliruKnFT1xqDuAaJTzCFvNU7aI8JNXg7y7bhRN5RJOqGO_c4Qd4kwXnQ9451JzJ13X1ePKBTp7zzyg-2IUJFfdreswWPYt7Il7kKfPh5TmsgYgo0XapHiFnuz6UUr_W_J-DoXTCI86UaEqCD9LIMJ24C5q84ecbkFhscnbLR_eD0Hp3_E3Lev7zdXWwdnrgy8keB0J0k8GOpYcKzR6wpRfQAL7HoSZCAXWeIR2iwO-9GVjfn-F66gcBz-hefaezv-FJtdrJlYOIXVdYiEw60_qiec8kIWnOrHFjBuRZNUy72MJI0jZCNDCnQ8fvoPuax&__tn__=-R

บ้านอุ่นรักสวนสยาม : โทร: 086 775 9656 | Line ID: 0867759656

บ้านอุ่นรักธนบุรี : โทร: 087 502 5261 | Line ID: 028858720

อีเมล: Baan_Aunrak@Hotmail.com

เครดิตภาพ: PowerPoint Design Ideas