ต่อไปข้างหน้า ชีวิตของลูกจะเป็นอย่างไร ไม่ต้องกลัว

เพราะเรามีทั้งวันนี้ วันพรุ่งนี้ และวันเวลาต่อไปอีกมากพอ ในการลงมือทำ

แต่ในวันนี้ เราจะเริ่มนับหนึ่งเรียงอิฐให้แน่น

ในวันนี้ เราจะตระเตรียมความมั่นคงให้กับชีวิตของลูกในอีก 10-20 ปีข้างหน้า

เราจะใช้วันนี้ พาเราข้ามผ่านความกลัวเรื่องอนาคตว่าถ้าเราไม่อยู่ วันข้างหน้า ลูกจะอยู่ได้อย่างไร

เราจะใช้วันนี้ เริ่มคิดจริงจังว่าที่จริงนั้นอนาคตไม่ได้อยู่ไกล

วันนี้คือปัจจุบัน ที่เราต้องทำให้ดี เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ชิดติดกัน คือวันที่ลูกได้มีอนาคตที่ดี

วันนี้จึงดีที่สุดแล้ว เราจึงจะใช้ “วันนี้” เป็นวันเริ่มต้นลงมือทำทุกสิ่งให้ดี เพื่อกำหนดอนาคตที่ดีให้กับลูก ๆ ของเรา

เครดิตภาพ: Jessica Lewis | Unsplash

Facebook Comments

โทรเลย