1. ทีมแพทย์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
 • แพทย์และบุคลากรฝ่ายจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • แพทย์ฝ่ายกาย
 1. ทีมกระตุ้นพัฒนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสหวิชาชีพ เช่น
 • ครูฝึกพูด
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักกระตุ้นพัฒนาการ
 • ครูผู้กระตุ้นทักษะการเคลื่อนไหว
 1. ทีมส่งเสริมการเรียนรู้และซ่อมเสริมวิชาการ เช่น
 • ครูประจำชั้น
 • ครูในโรงเรียน
 • ครูการศึกษาพิเศษ
 1. ทีมสมาชิกในครอบครัวที่สลับสับเปลี่ยนและช่วยกันดูแลและทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
 • แทรกการกระตุ้นพัฒนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตจริง
 • เตรียมการดำรงชีวิต เช่น ฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันตามวัย
 • ฝึกงานบ้าน ฝึกมารยาทและการเข้าสังคมตามวัย
 • หากิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยเป็นงานอดิเรกยามว่าง
 1. ทีมฝึกอาชีพ เช่น
 • ครู อาจารย์ที่เกี่ยวข้องสายวิชาชีพ
 • สมาชิกในครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่จะพัฒนาทักษะทางอาชีพให้ลูกตามความสนใจและความถนัดของลูก
 1. สมาชิกในชุมชนและสังคม
 • เปิดโอกาสให้ลูกได้การสนับสนุนจากคนรอบข้าง
 • เปิดโอกาสให้ลูกได้รับประสบการณ์ในสังคมตามจริง
 1. ทีมสนับสนุนยามต้องการความช่วยเหลือ เช่น
 • ผู้ให้กำลังใจแก่พ่อแม่
 • ญาติพี่น้อง
 • ครูของลูก
 • เจ้านาย ลูกน้อง
 • เพื่อนบ้าน เพื่อน

Vector created by felicities | freepik.com

Facebook Comments

โทรเลย