เวลาที่เราทุกข์ใจหรือสุขใจ
เรามักจะนึกถึงใครที่จะช่วยรับรู้และแบ่งปัน

คน ๆ นั้นอาจเป็นพ่อแม่ของเรา เป็นพี่น้อง เป็นเพื่อน เป็นญาติ หรือแม้แต่เพื่อนข้างบ้าน
เค้าคนนั้นจึงเป็นเสมือนออกซิเจนช่วยชีวิตของเรา

ลองค้นลงไปในใจว่ามีใครสักสองสามคนในชีวิตเรา
ที่เป็นเสมือนเพื่อนแท้ ที่เรามักจะแบ่งปันกับเขาเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดในชีวิต

เมื่อค้นพบ จงถนอมไว้อย่างเห็นค่าและรับรู้ให้ชัดว่า “
เราไม่เคยโดดเดี่ยว”
เพราะ “
ยังมี” ใครบางคนยืนอยู่ข้าง ๆ เราเสมอ

ช่างดีเหลือเกิน ที่มีใครบางคนร่วมรับรู้ว่าเรากำลังเจอกับอะไรในชีวิตที่หนักหนาสาหัส
มีใครบางคนที่จะร้องไห้ไปด้วยกันกับเรา เมื่อเรามีทุกข์
และมีใครบางคนส่งรอยยิ้มกว้าง ๆ มาให้เรา ในเวลาที่เรามีความสุข

เขาเหล่านั้นเป็นเสมือนออกซิเจนที่ช่วยชีวิตเรา
และเราจะเป็นและส่งต่อออกซิเจนชีวิตนี้ให้กับลูกของเราด้วยเช่นกัน

Photo Credit: Eddy Lee | Unsplash