เพราะเราตั้งใจไว้ว่า “ลูกของเราจะต้องอยู่รอด” ดังนั้น แม้ชีวิตของลูกและเราจะมีความทุกข์ เราก็จะใช้ความตั้งใจที่จะทำเพื่อลูกเป็นแสงนำทางให้กับชีวิต

เราจะเดินตามแสงนำทางนั้นไปพร้อม ๆ กับลูก อย่างคนที่มีเป้าหมายและความหวัง

เราและลูกจะยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีความสุข

เราจะใช้สติและมีช่องว่างทางอารมณ์ให้มากพอ เพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องดีร้ายต่าง ๆ ที่อาจถาโถมเข้ามาในชีวิตของลูกและเรา

เราจะเห็นคุณค่าและรู้รักษาความรักที่ลูกและเรามีต่อคนรอบข้างเอาไว้ให้ได้

เราจะไม่ปิดกั้นหัวใจ แต่จะยินดีเปิดโอกาสให้คนรอบข้างที่ดีทุก ๆ คนได้เข้ามาช่วยเหลือเรา และเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันดูแลลูกของเรา

เพราะเราตั้งใจแล้วว่า “ลูกของเราจะต้องอยู่รอด” … ดังนั้น นับจากนี้ เราจะอนุญาตให้ลูกและเราได้มีความสุขบนเส้นทางของชีวิต

เราจะค่อย ๆ นำทางลูกเดินไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่ “ลูกอยู่รอด” ให้สมดังความตั้งใจของเรา

Photo Credit: Alexandru Acea | Unsplash

Facebook Comments

โทรเลย