วันนี้ ทีมงานบ้านอุ่นรัก มีบทความในใจ มาบอกกล่าวให้ทุกๆ ท่านได้ทราบกันค่ะ

เป็นความในใจ จากบรรยากาศงานบรรยายโดยทีมงานบ้านอุ่นรัก ที่ได้รับโอกาสในการร่วมบรรยายกับ มูลนิธิออทิสติกไทย ศูนย์ ALC ในเรื่อง “การปรับพฤติกรรม” ในโครงการ #ALC Training Programs Autistic Thai Foundation นี้ ที่โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 มีนาคม พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมาค่ะ

—————🏘

มูลนิธิออทิสติกไทยสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์ ALC หรือ Autistic Life Skill Center จำนวน 40 แห่งในพื้นที่ทั่วประเทศ ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกเพื่อเป็นหน่วยบริการในชุมชน

—————🏘

—————🏘

เราได้พบปะและพูดคุยกับผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมงานจากหลายจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกออทิสติก ลูกสมาธิสั้น และลูกพัฒนาการช้า ที่ลูก ๆ เติบโตถึงวัยผู้ใหญ่แล้ว

—————🏘

จากการพบปะและพูดคุยนี้ เราประทับใจและชื่นชมผู้ปกครองทุก ๆ ท่านที่สามารถเลี้ยงดูลูกโดยใช้ทั้งสัญชาตญาณและองค์ความรู้ที่ได้รับจากมูลนิธิออทิสติกไทยมาผสมผสานเพื่อเลี้ยงดูลูกอย่างมีแนวทางและทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่อง จนเห็นความก้าวหน้าทางพัฒนาการของลูก

—————🏘

นอกจากคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณน้า คุณอา คุณป้าของเด็ก ๆ จะเลี้ยงดูลูกหลานในบ้านของตนเองได้อย่างดีแล้ว ท่านเหล่านี้ยังมีจิตอาสา สมัครเป็นแกนนำและตั้งใจที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของครอบครัวมาช่วยเหลือเพื่อน ๆ รุ่นหลัง ๆ ที่กำลังหาแนวทางในการดูแลลูก ๆ ต่อไป

—————🏘

พวกเราศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรักขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมแบ่งปันข้อมูลและความรู้ อีกทั้งขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ปกครองทุก ๆ ท่านจากใจจริง

—————🏘

เราสัญญากันไว้แล้วว่าเราในฐานะพ่อแม่และผู้ที่ต้องดูแลเด็ก ๆ 
– เราจะอนุญาตตัวเองให้มีความสุข 
– เราจะวางแนวทางการเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม และ
– เรามีเป้าหมายคือลูก ๆ ของเราจะต้องรอด

—————🏘

สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อบ้านอุ่นรัก สำหรับงานบรรยาย ทั้งในและนอกสถานที่ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ขอบคุณค่ะ