หน้าที่ของพ่อแม่ คือ ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น

ให้ลูกสัมผัสถึงความรัก

เปลี่ยนความทุกข์ กังวลใจ เป็นความมุ่งมั่น ทำสิ่งที่ถูกต้องทุกวัน

พ่อแม่ลงแรงไปเท่าไร ลูกจะมีพัฒนาการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นกว่านั้น

ที่ปลายทาง…
พ่อแม่จะได้สัมผัสความชื่นใจกับผลลัพธ์ที่คุ้มค่าจากความทุ่มเท

“ความรัก” ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้

Photo Credit: Irena Carpaccio | Unsplash 

Facebook Comments

โทรเลย